Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vahendus liikmesriikides

Vahendusmenetluse kasutamine on liikmesriikides erinev. Mõnes liikmesriigis reguleerivad vahendusmenetlust põhjalikud õigusaktid või menetluseeskirjad. Teistes riikides on seadusandlikud asutused näidanud üles vähest huvi vahendusmenetluse reguleerimise vastu. Samal ajal on aga liikmesriike, kellel on vahendusmenetluse alal suured kogemused ja kes peamiselt toetuvad isereguleerimisele.


Kohtule arutamiseks esitatud vaidluste arv suureneb pidevalt. Selle tulemusena ei pikene üksnes vaidluste lahenemise aeg, vaid see on suurendanud ka kohtukulusid määral, mis on ebaproportsionaalne vaidluse väärtusega.

Enamikul juhtudel on vahendusmenetlus tavalisest kohtumenetlusest kiirem ja seetõttu enamasti ka odavam. See kehtib eelkõige riikide puhul, kus kohtutel on märkimisväärsed menetlemata asjade jäägid ja keskmine kohtumenetlus kestab mitu aastat.

Seetõttu, vaatamata vahendusmenetluse valdkondade ja meetodite erinevusele Euroopa Liidus, suureneb huvi kasutada vahendusmenetlust kohtumenetlusele alternatiivse vaidluste lahendamise vahendina.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 06/10/2020