Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Procesul de mediere în statele membre - Irlanda

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.


Pe cine puteți contacta?

Nu există un organism centralizat de stat însărcinat cu furnizarea de servicii de mediere.

În ce domenii este posibilă recurgerea la mediere și/sau în ce domenii este întâlnită cel mai frecvent?

Medierea este utilizată frecvent în cazuri de prejudicii aduse persoanei, în cauze în materie familială și comercială și în cazurile privind discriminarea ilegală prevăzute de legislația privind egalitatea.

Trebuie urmate proceduri specifice?

Prejudicii aduse persoanei

În general, recurgerea la mediere este voluntară. Legea privind răspunderea civilă și instanțele din 2004 (secțiunile 15 și 16) includ dispoziții privind medierea. Secțiunea 15 introduce conceptul reuniunii în vederea medierii. O instanță poate cere părților care au suferit un prejudiciu adus persoanei să se reunească și să încerce o soluționare a acțiunii. În cazul în care una dintre părți nu se conformează unei astfel de indicații, instanța poate obliga partea respectivă la plata costurilor ulterioare.

În astfel de cazuri, mediatorul poate fi, în anumite circumstanțe, o persoană numită de către un „un organism stabilit, în scopurile acestei secțiuni, prin ordin al Ministrului Justiției, Egalității și Reformei Judiciare".

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind răspunderea civilă și instanțele din 2004 (organisme prevăzute la secțiunea 15) Ordin 2005 și Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind răspunderea civilă și instanțele din 2004 (organisme prevăzute la secțiunea 15) (nr. 2) Ordin 2005.

Dreptul familiei

În materie de dreptul familiei, un număr de legi impun reprezentanților legali ai părților la o separare/divorț să discute cu solicitantul sau respondentul (după caz) posibilitatea inițierii unei medieri. Scopul medierii este de a contribui la realizarea unei separări sau a unui divorț pe o bază convenită de comun acord între soți. De asemenea, reprezentanții legali trebuie să prezinte părților în cauză numele și adresele persoanelor calificate să furnizeze servicii de mediere pentru cupluri aflate în dificultate și să depună mărturie în fața instanței că s-au achitat de aceste sarcini. Dacă nu se oferă asigurări în acest sens, instanța poate amâna procedurile atât cât este nevoie pentru ca reprezentantul legal să inițieze discuțiile necesare.

Vă rugăm să consultați site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăAgenției pentru asistență familială și al Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului de mediere familială pentru informații suplimentare.

Drept comercial

În cursul audierii unei cauze introduse pe lista de cauze comerciale, un judecător poate decide (în temeiul Ordinului 63A Linkul se deschide într-o fereastră nouăNorme privind instanțele superioare [Proceduri comerciale] 2004), la solicitarea oricăreia dintre părți sau din proprie inițiativă, ca: „procedurile sau alte acțiuni să fie amânate pentru o perioadă de cel mult 28 de zile, după cum consideră adecvat, pentru a permite părților să analizeze dacă o astfel de procedură sau acțiune trebuie să fie supusă unui proces de mediere, conciliere sau arbitraj și, în cazul unei decizii favorabile a părților privind inițierea unei astfel de proceduri sau acțiuni, să prelungească termenul de conformare a părților cu dispozițiile prezentelor norme sau cu ordinul instanței”.

Tribunalul pentru egalitate

Informații suplimentare privind Tribunalul pentru egalitate sunt disponibile pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul de informare a cetățenilor și al Linkul se deschide într-o fereastră nouăTribunalului pentru egalitate.

Informații și formare

În general, formarea mediatorilor nu cade în sarcina statului. Cu toate acestea, o parte a competențelor Agenției pentru asistență familială este de a asigura formare pentru mediatori familiali. Pentru a solicita formare, candidații trebuie să fi parcurs un curs general de mediere de 60 de ore și sunt supuși unei proceduri riguroase de selecție.

Vă rugăm să consultați site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăAgenției pentru asistență familială pentru informații suplimentare.

Care sunt costurile medierii?

În general, medierea nu este gratuită; plata este reglementată de un contract între un mediator privat și părți.

Totuși, Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul de mediere familială și Linkul se deschide într-o fereastră nouăTribunalul pentru egalitate pot oferi servicii gratuite.

Este posibilă obținerea executării unui acord care rezultă din procesul de mediere?

Un acord stabilit în cursul medierii poate face obiectul unui contract.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 07/12/2020