Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Közvetítés a tagállamokban - Olaszország

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: olasz.

Bírósági eljárás helyett miért ne próbálná meg vitáját közvetítés útján rendezni? Ez egy olyan alternatív vitarendezési eszköz, ahol a vitában érdekelt feleket közvetítő segíti a megegyezés elérésében. Olaszország kormánya és az igazságügyben dolgozók különösen hatékony eszköznek tartják a közvetítést.


1. Kihez kell fordulni?

A polgári és kereskedelmi közvetítés rendszerét – amelynek célja az olyan jogok tekintetében kialakuló vitás kérdések rendezése, amelyekről a felek szabadon lemondhatnak vagy amelyeket szabadon átruházhatnak – Olaszországban a 28/2010. törvényerejű rendelet (decreto legislativo) vezette be.

A közvetítési szolgáltatásokat közvetítői szervezetek nyújtják, amelyek lehetnek állami vagy magánszervezetek, és amelyek szerepelnek a közvetítői szervezetek – Igazságügyi Minisztérium által vezetett – nyilvántartásában (registro degli organismi di mediazione).

Az akkreditált közvetítői szervezetek nyilvántartása az Igazságügyi Minisztérium honlapján (A link új ablakot nyit meghttp://www.giustizia.it/) érhető el.

A nyilvántartás segítségével Ön kapcsolatba léphet a választása szerinti közvetítői szervezettel, és igénybe veheti az adott szervezetben tagsággal rendelkező közvetítők szolgáltatásait. További információk közvetlenül a szóban forgó szervezettől kérhetők.

2. A jog mely területein lehetséges, illetve legelterjedtebb a közvetítés?

A közvetítői szervezetek segíthetnek az olyan jogok tekintetében kialakuló vitás kérdések bíróságon kívüli rendezésében, amelyekről a felek szabadon lemondhatnak vagy amelyeket szabadon átruházhatnak (diritti disponibili). A közvetítés igénybevétele önkéntes, bár azt javasolhatja bíró vagy előírhatja a felek közötti szerződés is.

3. Vannak-e különös szabályok e téren?

A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott közvetítésre vonatkozó szabályokat jelenleg a már említett 28/2010. törvényerejű rendelet és a 180/2010. miniszteri rendelet (decreto ministeriale) tartalmazza.

4. Képzés

A közvetítői tevékenységet folytatni kívánó személynek teljesítenie kell a 18/2010. miniszteri rendelet 4. cikke (3) bekezdésének b) pontjában foglalt követelményeket, így különösen: legalább hároméves tanulmányokat követően szerzett egyetemi diplomával egyenértékű oklevéllel vagy diplomával kell rendelkeznie, vagy szakmai egyesület vagy szervezet tagjának kell lennie és igazolnia kell egyrészt az Igazságügyi Minisztérium által akkreditált képzési szolgáltató által nyújtott, legalább kétéves, az ismeretek felfrissítésére szolgáló tanfolyam elvégzését, másrészt azt, hogy a kétéves továbbképzési időszak során gyakornokként legalább húsz közvetítési ügyben közreműködött.

A szükséges képzések közvetítők általi elvégzését tanúsító bizonyítványokat kiállító képzési szolgáltatók az előírt feltételeket teljesítő, az Igazságügyi Minisztérium által akkreditált állami vagy magánszervezetek.

5. Milyen költségekkel jár a közvetítés?

Az eljárás megindításának, valamint magának a közvetítésnek a díjából álló közvetítési díjat (indennità di mediazione) meghatározó kritériumokat a 180/2010. miniszteri rendelet tartalmazza.

Az összegeket a rendelet mellékletében szereplő A. táblázat határozza meg. A díj a vita tárgyát képező összegtől függően változik.

6. Végrehajtható-e a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás?

A 28/2010. törvényerejű rendelet 12. cikke értelmében amennyiben ez nem sérti a közrendet vagy az alapvető jogszabályokat, úgy a megállapodást bármely fél kérelmére jóvá kell hagynia azon alsóbb bíróság (tribunale) elnökének, amelynek illetékességi területén a közvetítői szervezet székhelye van. A 2008/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke szerinti, határokon átnyúló viták esetében a megállapodást azon alsóbb bíróság elnökének kell jóváhagynia, amelynek illetékességi területén a megállapodást végre kell hajtani.

A jóváhagyott megállapodás végrehajtási jogcímet keletkeztet dolgokra (espropriazione forzata), meghatározott cselekményre (esecuzione in forma specifica) vagy jelzálogjog (ipoteca giudiziale) érvényesítésére vonatkozóan.

7. Ingyenes-e a hozzáférés a közvetítők adatbázisához?

Jelenleg nincs a közvetítőket tartalmazó nyilvános adatbázis, de az Igazságügyi Minisztérium rendszeresen közzéteszi azon közvetítői szervezetek listáját, amelyekhez az egyéni közvetítők tartoznak. Az érdeklődök a közvetítői szervezetek tevékenységét felügyelő – a minisztérium honlapján keresztül elérhető – minisztériumi hivataltól kérhetnek tájékoztatást arra nézve, hogy mely közvetítők tagjai a közvetítői szervezeteknek.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 13/10/2020