Közvetítés a tagállamokban - Lettország

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A bírósági eljárás helyett miért nem próbálja meg közvetítés segítségével megoldani a vitás kérdést? Ez egy alternatív vitarendezési (ADR) eszköz, amely során egy közvetítő segít az egymással vitában álló feleknek abban, hogy megállapodásra jussanak. Lettország kormánya és igazságügyi szereplői tudatában vannak a közvetítés előnyeinek.


Kihez fordulhat?

Lettországban a közvetítés alkalmazása a polgári jogviták rendezésében jelenleg még gyerekcipőben jár. Nincs olyan központi kormányzati szerv, amely felelős lenne a közvetítői szakma szabályozásáért.

A Közvetítési Tanács

A link új ablakot nyit megA Közvetítési Tanács (Mediācijas padome) egy 2011. július 25-én alapított szervezet, amely több, a közvetítés területén tevékenykedő, Lettországban nyilvántartásba vett szervezetet is összefog. Célja a közvetítők számára a közös képzési szabványok kidolgozása és a képzési programok szabályozásának bevezetése, a képesítéssel rendelkező közvetítők számára magatartási kódex elkészítése és elfogadása, az ilyen képesítők képviselete, a nemzeti és helyi hatóságok számára a Tanács álláspontjának közvetítése, valamint a közvetítéssel kapcsolatos jogalkotási kérdésekben és jogi gyakorlatokra vonatkozóan véleményalkotás.

A Közvetítési Tanácsot a következő szervezetek alapították:

 • „Közvetítés és AVR” (Mediācija un ADR);
 • „Integrált Közvetítés Lettországban” (Integrētā mediācija Latvijā);
 • „Társadalmi Integráció” (Áldozattámogató Központ) (Integrācija sabiedrībai (Cietušo atbalsta centrs));
 • A Kereskedelmi Közvetítők Egyesülete (Komercmediatoru asociācija).

A „Közvetítés és AVR” szervezet

A A link új ablakot nyit meg„Közvetítés és AVR” (Mediācija un ADR) 2005. április 7-én jött létre. Céljai:

 • az alternatív vitarendezési módszerek (közvetítés, békéltetés, pártatlan tényfeltárás, szakértői jelentések, választottbíróság, stb.) progresszív bevezetésének és használatának elősegítése Lettországban;
 • a döntéshozatali eljárásokban való részvétel, pl. az állami szervek által felállított munkacsoportok keretében;
 • a tagok szakmai képesítései erősítésének, valamint a lehető legmagasabb szintű közvetítési és AVR szolgáltatások nyújtásának elősegítése;
 • az alternatív vitarendezési szakemberek együttműködésének megteremtése a közös célkitűzések elérése érdekében;
 • együttműködés nemzetközi szervezetekkel, valamint más természetes és jogi személyekkel.

A szervezet tanácsot ad a vitában álló feleknek és azok képviselőinek a szakértő kiválasztásához, valamint előadásokat és szemináriumokat is tart a közvetítés és az alternatív vitarendezés témájában. A szervezet több tagja is polgári és büntetőügyekre szakosodott gyakorló közvetítő. A tagok tárgyalásvezetési és közvetítési szakértelmükre Lettországban és külföldön tettek szert egyesült államokbeli, egyesült királysági, németországi és más államokbeli tapasztalt közvetítők és vitarendezők mellett.

Az „Integrált Közvetítés Lettországban” szervezet

Az A link új ablakot nyit meg„Integrált Közvetítés Lettországban” (Integrētā mediācija Latvijā — IMLV) 2007. augusztus 10-én alakult. Célja egy olyan társadalom megvalósítása, ahol a vitákat sikeresen tudják rendezni, ahol mindegyik fél érdekeit egyenlően képviselik, és a vitarendezési folyamat emberséges, igazságos és együttműködésen alapszik. Az IMLV a németországi Integrált Közvetítés (Integrierte Mediation) elnevezésű szervezettel szoros együttműködésben alakult. Együttműködést az oktatás, a kiegészítő képzés, a felügyelet, a közvetítési szolgáltatások bevezetése és a bevált gyakorlatok alkalmazása területén terveznek.

Az IMLV célja a közvetítés fejlődésének előmozdítása regionális, nemzeti és nemzetközi szinten az intézmények és szervezetek vitarendezési eljárásaiba, valamint szakértők munkájába és általában a társadalomba történő integrálása révén.

E cél elérése érdekében az IMLV a következő feladatokat látja el:

 • az integrált közvetítés elképzelésének népszerűsítése és fejlesztése Lettországban a vitarendezés korszerű és kiemelkedő minőségű formájaként;
 • szakértők, szervezetek és intézmények együttműködésének előmozdítása;
 • az integrált közvetítés koncepcióinak és előnyeinek meghatározása és népszerűsítése;
 • a társadalom tájékoztatása és felvilágosítása az integrált közvetítés koncepcióiról és lehetőségeiről;
 • az integrált közvetítés sikereinek szélesebb körben való megismertetése;
 • a közvetítésről és a közvetítés különféle területekbe történő integrálásának lehetőségeiről szóló képzés szervezése;
 • tanulmányok és felmérések készítése.

Az IMLV különféle szakembereket – többek között gyakorló közvetítőket – hoz összeköttetésbe egymással, akiknek célja, hogy a munkájuk során közvetítési szaktudásokat alkalmazni tudják, és hogy a közvetítésről mint sikeres vitarendezési lehetőségről szemléletformálást végezzenek a nyilvánosság körében.

A „Társadalmi Integráció” szervezet (Áldozattámogató Központ)

A „Társadalmi Integráció” szervezet A link új ablakot nyit megÁldozattámogató Központja 2003-ban kezdte meg működését. Fő célja a bűncselekmények sértettjeinek támogatása. A központban 2004 óta 20, a közvetítői eljárásokat jól ismerő közvetítő dolgozik, akik polgári és közigazgatási jogviták rendezésén tevékenykednek.


Mely területeken van lehetőség közvetítés igénybevételére és/vagy mely területeken a legelterjedtebb a közvetítés?

Közvetítés több területen is igénybe vehető. Leginkább a családjogi és a kereskedelmi jogi kapcsolatok területén kialakuló polgári viták esetében veszik igénybe.

Vonatkoznak-e különleges szabályok a közvetítésre?

A közvetítés igénybevétele teljes mértékben önkéntes.

A közvetítésben való részvétel nem előfeltétele az egyes bírósági eljárástípusok kezdeményezésének vagy folytatásának.

A közvetítők tevékenységét Lettországban nem szabályozza semmilyen külső jogszabály vagy rendelet.

Információ és képzés

Közvetítéssel foglalkozó honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.mediacija.lv/.

A „Közvetítés és AVR”, valamint a „Társadalmi Integráció” szervezet rendelkezik olyan oktatókkal, akik alapszintű közvetítési képzést tartanak a leendő közvetítők számára. Ezen túlmenően szakmai és személyes környezetben használható alapvető konfliktus oldási képességekről is szerveznek tanfolyamot.

Mennyibe kerül a közvetítés?

A polgári viták megoldására biztosított közvetítés nem ingyenes. A közvetítés díja különféle tényezőktől függ: a közvetítő képzettségétől és tapasztalatától, a vita összetettségétől, a szükséges közvetítési ülések számától és egyéb tényezőktől.

Mindazonáltal a gyermekek érdekeit és jogait érintő ügyekben a Rigai Családjogi Bíróság Kül- és Békítésügyi Testülete (Rīgas Bāriņtiesas Ārlietu un samierināšanas pārvalde) ingyenes szolgáltatást nyújt Riga város lakosai számára. A viták legtöbbször a gyermekek lakhelyével, a gyermeklátogatási jogokkal, a gyermekelhelyezéssel és a gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseket érintik.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeképpen létrejött megállapodás?

A A link új ablakot nyit meg2008/52/EK irányelv értelmében a közvetítési eljárásban részt vevő vitás felek kérhetik a közvetítés eredményeképpen létrejött írásos megállapodás végrehajthatóvá nyilvánítását. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, hogy az ilyen kérelmekkel mely bíróságokhoz vagy egyéb hatóságokhoz lehet fordulni.

Lettország még nem küldött ilyen jellegű tájékoztatást.

Linkek

Mediācija.lv


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 08/12/2014