Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Közvetítés a tagállamokban - Málta

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata máltai nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A bírósághoz való fordulás helyett miért ne választaná a vita közvetítés útján történő megoldását? Ez egyfajta alternatív vitarendezés, ahol a közvetítő abban segít, hogy a felek megegyezésre jussanak. Máltán mind a kormányzat, mind pedig a gyakorló jogászok jól ismerik a közvetítés előnyeit.


Kihez kell fordulni?

Máltán a közvetítésért felelős kormányzati szerv a Máltai Közvetítői Központ, amely a A link új ablakot nyit megközvetítésről szóló 2004. évi törvény 474. fejezete alapján jött létre. A Mediációs Központ olyan fórum, ahová a vitás felek fordulhatnak, vagy ahová őket annak érdekében utalhatják, hogy a vitájukat közvetítő segítségével rendezzék.

A Központtal a Máltai Közvetítői Központ hivatalvezetőjén keresztül lehet felvenni a kapcsolatot, a következő címen: Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Telefonon a +35621251110 számon hívható, e-mailben pedig a A link új ablakot nyit megmediation.mjha@gov.mt címen érhető el.

A Központ a felek rendelkezésére bocsátja a Központ megfelelő akkreditációjával rendelkező közvetítők jegyzékét, és felkéri a feleket, hogy a jegyzékről válasszanak ki egy általuk kölcsönösen elfogadható közvetítőt.

Mely területeken van lehetőség közvetítés igénybevételére és/vagy mely területeken a legelterjedtebb a közvetítés?

Közvetítés polgári jogi, családjogi, szociális, kereskedelmi és munkaügyekben lehetséges.

Vannak-e külön szabályok e téren?

A közvetítés önkéntes eljárás. Mindazonáltal bármely eljárás felei közös kérelemmel fordulhatnak a bírósághoz annak érdekében, hogy függessze fel az eljárást mindaddig, amíg megkísérlik vitájukat közvetítés útján rendezni. A bíróság jogosult továbbá saját kezdeményezésére is felfüggeszteni az eljárást, és a feleket arra utasítani, hogy próbálják meg a vitájukat közvetítés útján rendezni. Meg kell jegyezni azonban, hogy családjogi ügyekben a közvetítés kötelező, különösen különválás, a gyermek láthatása, a gyermek ellátása és felügyelete, valamint gyermek- és házastárs-tartási ügyek esetén.

A Máltai Közvetítői Központ etikai kódexszel rendelkezik, amelynek szabályait a közvetítőknek a közvetítői eljárás során be kell tartaniuk.

A kódex tartalmazza az alapvető betartandó rendelkezéseket. Például úgy rendelkezik, hogy a Központ Kormányzótanácsa fegyelmi eljárást indíthat bármely közvetítő ellen, akinek a magatartása nem felel meg a kódex alapelveiben előírt magatartásnak, vagy azzal ellentétes, és bármely közvetítőnek a nevét, akiről megállapítható, hogy a kódex bármely rendelkezését megsértette vagy helytelenül járt el, a Kormányzótanács által szükségesnek ítélt időre leveszik a közvetítők jegyzékéről.

Tájékoztatás és képzés

A Máltai Közvetítői Központ időről időre képzéseket szervez közvetítők számára. Az első ilyen – a közvetítési képességekről szóló – tanfolyamot 2008 júliusában tartották. 2009. április 16–18. között került sor a második tanfolyamra, amelynek célja a közvetítői képességek fejlesztése volt, és a különválás pszichológiai, társadalmi és jogi szempontjaira összpontosított.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A díjjegyzéket a 2008. évi 309. sz. jogi közlemény 2. és 4. szabályzata tartalmazza.

Családjogi közvetítés esetén a felek vagy szabadon választanak egy közvetítőt (az akkreditált közvetítők jegyzékéről), és ennek költségeit maguk viselik, vagy pedig a bíróság hivatalvezetője nevez ki közvetítőt a Közvetítői Központ által továbbított jegyzékről, rotációs alapon. Utóbbi esetben a költségeket a bíróság viseli.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás?

A A link új ablakot nyit meg2008/52/EK irányelv értelmében lehetővé kell tenni annak kérelmezését, hogy a közvetítés eredményeként létrejött írásbeli megállapodás tartalma végrehajtható legyen. A tagállamok közlik, hogy mely bíróságok vagy egyéb hatóságok jogosultak az ilyen kérelmek befogadására.

Jelenleg zajlik a közvetítésről szóló 2004. évi máltai törvény módosítása, a fenti rendelkezés törvénybe iktatása érdekében.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megMáltai Közvetítői Központ

A közvetítésről szóló 2004. évi máltai törvény

2008/52/EK irányelv


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 19/08/2015