Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediation i medlemsstaterne - Nordirland

Dette land er i færd med at træde ud af EU.

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.

I stedet for at gå rettens vej kan parterne ofte løse en tvist gennem mediation. Dette er en form for alternativ konfliktløsning, hvor en mediator hjælper parterne med at nå til enighed. Staten og advokaterne i Nordirland er bekendt med fordelene ved mediation.

Nordirland har ikke et ministerium, der er ansvarligt for mediationstjenester, men der findes organisationer, som leverer mediationsydelser og tilbyder rådgivningsordninger.


Hvem kontakter man?

Link åbner i nyt vindueLaw Society of Northern Ireland har udviklet en alternativ konfliktløsningstjeneste – Link åbner i nyt vindueDispute Resolution Service. Denne tjeneste er ikke begrænset til konflikter, der er indbragt for retten, men kan anvendes på et hvilket som helst stadium af en konflikt.

Konfliktløsningstjenesten drives af en gruppe rådgivende og procederende advokater (solicitors og barristers), som er uddannet i og har autorisation til at optræde som mediatorer for  parterne i konflikten.

Andre frivillige organisationer som Link åbner i nyt vindueRelate og Link åbner i nyt vindueBarnardos yder rådgivning og konfliktløsning i forbindelse med problemer i familien. Link åbner i nyt vindueLabour Relations Agency tilbyder en voldgiftsordning for arbejdssrelaterede konflikter.

På hvilket område er mediation mulig og/eller mest brugt?

De vigtigste områder er civile/kommercielle konflikter og konflikter i familien og på arbejdspladsen og i lokalsamfundet.

Skal der følges særlige regler?

Der findes ikke noget domstolsbaseret mediationssystem i Nordirlands retssystem. Dog er domstolene tilbøjelige til at tillade udsættelse af sager, hvis der er en chance for, at de kan løses gennem mediation – Link åbner i nyt vindueNorthern Ireland Court Service.

Nordirlands advokatsamfund – Link åbner i nyt vindueLaw Society of Northern Ireland – fastlægger regler og procedurer for konfliktløsningstjenesterne.

Information og uddannelse

De rådgivende og procederende advokater i konfliktløsningstjenesten er uddannet og autoriseret af advokatsamfundet.

Hvad koster mediation?

Prisen for  mediation afhænger af udbyderen og er ikke statsreguleret.

Kan en mediationsaftale fuldbyrdes?

En aftale, der er indgået under mediation og underskrevet af parterne, vil blive accepteret som et indenretligt forlig i en retssag. Hvis der ikke føres en retssag, kan aftalen fuldbyrdes som en bindende kontrakt mellem parterne.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueLaw Society of Northern Ireland

Link åbner i nyt vindueDispute Resolution Service

Link åbner i nyt vindueRelate

Link åbner i nyt vindueBarnardos

Link åbner i nyt vindueLabour Relations Agency


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 06/03/2017