Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Διαμεσολάβηση στα κράτη μέλη - Βόρεια Ιρλανδία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

Αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαφορές μπορούν να επιλύονται μέσω διαμεσολάβησης. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών, όπου ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη μιας διαφοράς να επιτύχουν συμφωνία. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι επαγγελματίες στον χώρο της δικαιοσύνης στη Βόρεια Ιρλανδία γνωρίζουν καλά τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης.

Στη Βόρεια Ιρλανδία δεν υπάρχει κρατική υπηρεσία με αρμοδιότητα για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Ωστόσο, υπάρχουν οργανισμοί που προσφέρουν προγράμματα διαμεσολάβησης και καθοδήγησης.


Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLaw Society της Βόρειας Ιρλανδίας έχει αναπτύξει μια εναλλακτική Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρουπηρεσία επίλυσης διαφορών, με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών. Η υπηρεσία αυτή δεν περιορίζεται στις διαφορές που παραπέμπονται στα δικαστήρια αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε φάση μιας διαφοράς.

Η υπηρεσία επίλυσης διαφορών λειτουργεί υπό μορφή επιτροπής δικηγόρων και νομικών συμβούλων, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι και διαπιστευμένοι να ενεργούν ως διαμεσολαβητές εξ ονόματος των εμπλεκομένων σε διαφορές.

Άλλες εθελοντικές οργανώσεις, όπως η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροRelate και η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBarnardos, παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες καθοδήγησης και διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις που αφορούν οικογενειακά προβλήματα. Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLabour Relations Agency (υπηρεσία αρμόδια για θέματα εργασιακών σχέσεων) προσφέρει προγράμματα διαιτησίας για διαφορές σχετικές με την απασχόληση.

Για ποια θέματα επιτρέπεται ή/και συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση αφορά κυρίως αστικές/εμπορικές, οικογενειακές, εργασιακές και κοινοτικές υποθέσεις.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτή;

Το νομικό σύστημα της Βόρειας Ιρλανδίας δεν προβλέπει δυνατότητα διαμεσολάβησης σε επίπεδο δικαστηρίων. Ωστόσο, τα δικαστήρια ενδέχεται να επιτρέπουν την αναβολή της εκδίκασης υποθέσεων όταν υπάρχει πιθανότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση – Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας

Η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLaw Society της Βόρειας Ιρλανδίας ορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τις υπηρεσίες επίλυσης διαφορών.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Οι νομικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι που απαρτίζουν την επιτροπή επίλυσης διαφορών διαθέτουν κατάρτιση και διαπίστευση από την Law Society.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Το κόστος της διαμεσολάβησης ποικίλει από τον έναν πάροχο στον άλλο και δεν ρυθμίζεται από το κράτος.

Είναι δυνατή η επιβολή της τήρησης μιας συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Μια συμφωνία που επιτυγχάνεται με διαμεσολάβηση και υπογράφεται από τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να γίνεται αποδεκτή ως διευθέτηση δικαστικής αγωγής από τα δικαστήρια. Μπορεί επίσης, εάν δεν υπάρχει δικαστική αγωγή, να εκτελείται ως δεσμευτική σύμβαση μεταξύ των μερών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLaw Society της Βόρειας Ιρλανδίας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπηρεσία επίλυσης διαφορών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροRelate

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBarnardos

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLabour Relations Agency (υπηρεσία αρμόδια για θέματα εργασιακών σχέσεων)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/03/2017