Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bemiddeling/mediation in de lidstaten - Noord-Ierland

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

U kunt ook proberen uw geschil via bemiddeling/mediation op te lossen in plaats van via de rechter. Dit wordt alternatieve geschillenbeslechting (ADR) genoemd, waarbij een mediator optreedt om de partijen die een geschil met elkaar hebben tot overeenstemming te brengen. De regering en de juristen in Noord-Ierland zijn zich bewust van de voordelen van mediation.

Noord-Ierland heeft geen ministerie dat verantwoordelijk is voor bemiddelingsdiensten. Er zijn echter wel organisaties die mediation- en counselingprogramma’s aanbieden.


Met wie contact opnemen?

De De link wordt in een nieuw venster geopend.Law Society of Northern Ireland heeft een De link wordt in een nieuw venster geopend.dienst voor geschillenbeslechting ontwikkeld voor mediation ten behoeve van de oplossing van geschillen. Deze dienst is niet alleen bedoeld voor geschillen die voor de rechter zijn gebracht, maar kan worden ingezet in elk stadium van een geschil.

De dienst voor geschillenbeslechting maakt gebruik van solicitors en barristers die tot mediator zijn opgeleid en als mediator mogen optreden namens de partijen bij het geschil.

Andere vrijwilligersorganisaties, zoals De link wordt in een nieuw venster geopend.Relate en De link wordt in een nieuw venster geopend.Barnardos, bieden vormen van counseling en mediation bij gezinsproblemen. De De link wordt in een nieuw venster geopend.Labour Relations Agency heeft een arbitrageprogramma voor arbeidsgerelateerde geschillen.

Op welke gebieden is bemiddeling/mediation toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

De belangrijkste gebieden zijn civiele/handelsgeschillen en mediation voor gezinnen, arbeidsrelaties en leefgemeenschappen.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Het Noord-Ierse rechtsstelsel kent geen gerechtelijke regels voor mediation. De rechtbanken zullen een zaak echter waarschijnlijk wel aanhouden als mediation een mogelijkheid lijkt te bieden de kwestie op te lossen –- De link wordt in een nieuw venster geopend.Northern Ireland Court Service

De De link wordt in een nieuw venster geopend.Law Society of Northern Ireland geeft regels en procedures voor geschillenbeslechting.

Informatie en opleiding

De advocaten (solicitors en barristers) die lid zijn van het dispute resolution panel zijn opgeleid en erkend door de Law Society.

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

De kosten van bemiddeling/mediation verschillen per aanbieder en worden niet gereguleerd door de overheid.

Kunnen overeenkomsten die via bemiddeling/mediation tot stand zijn gekomen, ten uitvoer worden gelegd?

Een met mediation bereikte overeenkomst die door de betrokken partijen is ondertekend, wordt door de rechter aanvaard als een geschillenregeling. Wanneer geen sprake is van een rechtbankprocedure kan deze overeenkomst ook ten uitvoer worden gelegd als bindend voor de betrokken partijen.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Law Society of Northern Ireland

De link wordt in een nieuw venster geopend.Dispute Resolution Service

De link wordt in een nieuw venster geopend.Relate

De link wordt in een nieuw venster geopend.Barnardos

De link wordt in een nieuw venster geopend.Labour Relations Agency


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 06/03/2017