Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediace v členských státech - Nizozemí

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Při mediaci strany za pomoci nezávislého mediátora společně vyřeší spor a tento druh mimosoudního řešení sporů přináší mnoho výhod. V mnoha případech je mediace nezbytná po krátkou dobu. To může zabránit dlouhým a nákladným cestám. A kromě toho přispívá k lepším vztahům mezi stranami, Strany budou spolupracovat na nalezení řešení.


Na koho se lze obrátit?

V Nizozemsku existuje několik rejstříků mediátorů. Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemská federace mediátorů (MfN) spravuje Odkaz se otevře v novém okně.rejstřík mediátorů (Register van Mediators), dříve známý pod názvem NMI-register). V Nizozemské federaci mediátorů jsou zastoupeny největší spolky mediátorů v Nizozemsku. Do rejstříku MfN mohou být zapsáni pouze mediátoři, kteří splňují pečlivě stanovená kritéria kvality. Nizozemská vláda používá normy MfN jako základ pro rejstřík mediátorů, kteří pracují v rámci systému právní pomociOdkaz se otevře v novém okně.(rejstřík Rady pro právní pomoc). Kromě toho existuje také Odkaz se otevře v novém okně.mezinárodní rejstřík ADR.

Adresa zprostředkovatelské federace:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Poštovní adresa:
Box 21499
3001 AL Rotterdam

Telefon: 010-201 23 44 e-mailová adresa:
Odkaz se otevře v novém okně.info@mediatorsfederatienl.nl

V jakých oblastech je mediace přípustná nebo nejběžnější?

Mediace je vždy přípustná a nejčastěji je využívána v občanském a veřejném právu. Mediace v trestním právu je rovněž možná již řadu let.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Využití mediace je zcela dobrovolné. Zúčastněné strany nejsou ze zákona povinny podepsat tzv. mediální dohodu. Taková dohoda obsahuje například dohody o důvěrnosti a zastupování stran. Strany, které využívají služeb mediátora MfN, jsou podle Odkaz se otevře v novém okně.nařízení MfN o sdělovacích prostředcích z roku 2017 povinny podepsat mediální dohodu.

Mediátor MfN dodržuje pravidla chování a pravidla pro sdělovací prostředky stanovená MfN. Pokud máte stížnost na fungování mediátora, můžete podat stížnost u SKM (Stichting Kwkwaliteit mediaators).

Informace a vzdělávání

Aby byli mediátoři zapsáni v rejstříku mediátorů, musí absolvovat uznávaný základní kurz odborné přípravy v oblasti mediace, absolvovat zkoušku z teoretických znalostí a hodnotící centrum a předložit prohlášení Omtrent de Gedrag (VOG).

Kromě toho si musí udržet své znalosti po dobu tří let. Musí například absolvovat alespoň devět mediací s minimálně 36 kontakty a dokončit alespoň dvě mediace s celkovým počtem nejméně 8 hodin kontaktu za rok. Z devíti sdělovacích prostředků každé tři roky byly nejméně tři doplněny písemnou dohodou. Z 9 sdělovacích prostředků za tři roky jsou v tomto období spolumediací až tři mediace. Kromě toho by měli zprostředkovatelé získat 48 bodů „PE“ (průběžné vzdělávání) za tříleté období s povinností interakce. Mediátoři by se rovněž měli každé tři roky účastnit vzájemného hodnocení, což je nástroj kvality, jehož prostřednictvím nezávislý a nestranný odborník posuzuje, zda mediální služby splňují průměrnou úroveň, kterou lze od odborníka očekávat. Jinými slovy, Nizozemsko klade vysoké požadavky na kvalitu mediátorů zapsaných v rejstříku mediátorů.

Jaké jsou náklady mediace?

Hodinová sazba se může u jednotlivých mediátorů lišit. Kromě zkušeností hrají roli profesní zkušenosti a specializace mediátora. Je rozumné se předem zeptat mediátora, jaký je hodinová sazba a jaké dodatečné náklady by měly být zváženy. Mediátor by měl vždy uvést své náklady. Náklady na mediaci navíc závisí na délce a počtu konzultací s mediátorem. Průměrné náklady na mediátora činí 150 EUR za hodinu (bez DPH).

Pokud nejste schopni uhradit náklady na mediátora, můžete být za určitých podmínek způsobilí pro subvencovanou právní pomoc. Máte-li nárok na subvencovanou právní pomoc, budete platit pouze „vlastní příspěvek“. Výše vlastního příspěvku závisí na vašem příjmu a majetku.

Chcete-li získat více informací o nákladech na mediaci, obraťte se na Odkaz se otevře v novém okně.nás zde.

Je možné nařídit výkon u dohody, která je výsledkem mediace?

Zákon umožňuje stranám sporu požádat, aby se písemná dohoda dosažená prostřednictvím mediace stala vykonatelnou.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemská federace mediátorů

Odkaz se otevře v novém okně.Náklady na mediaci

Odkaz se otevře v novém okně.Nařízení o mediaci podle doložky nejvyšších výhod z roku 2017


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 17/11/2020