Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediation i medlemsstaterne - Nederlandene

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

I mægling løser parterne med bistand fra en uafhængig mægler sammen hinanden, og denne form for udenretslig tvistbilæggelse medfører mange fordele. I mange tilfælde er mægling nødvendig i en kort periode. Dette kan forhindre lange og dyre rejser. Og den bidrager til at bevare forholdet mellem parterne Parterne vil samarbejde om at finde en løsning.


Hvem kan kontaktes?

Der findes forskellige registre over mæglere i Nederlandene. Den Link åbner i nyt vinduenederlandske mediatorsammenslutning ( MfN) forvalter Link åbner i nyt vindueregistret over mæglere (tidligere kendt som NMI-registret). MfN er forbundet med de største mediatorer i Nederlandene. MfN-registret indeholder kun mæglere, der nøje opfylder kvalitetsstandarder. Den nederlandske regering anvender MfN's standarder som grundlag for registret over mæglere, der arbejder underLink åbner i nyt vindue retshjælpssystemet (registret over retshjælpsrådet). Desuden findes der Link åbner i nyt vindueogså det internationale ATB-register.

Adresse på Mediatorforbundet:
Westblaak 140
3012 KM i Rotterdam

Postadressen er:
PO Box 21499
3001 AL Rotterdam

Telefon: 010-201 23 44 E-mail:
Link åbner i nyt vindueinfo@mediatorsfederatienl.nl

På hvilket område kan mæglingen antages, og/eller anvendes de mest almindelige?

Mægling er altid tilladt og anvendes oftest inden for civilret og offentlig ret. Det har også været muligt at anvende mægling i strafferetten i en årrække.

Er der særlige regler, der skal følges?

Mægling er helt frivillig. Deltagende parter er ikke retligt forpligtede til at undertegne en såkaldt medieaftale. En sådan aftale indeholder aftaler om f.eks. fortrolighed og repræsentation af parterne. Parter, der benytter en MfN-mægler, er i henhold til MefN Media Link åbner i nyt vindueRegulation 2017 forpligtet til at underskrive en medieaftale.

En MfN-mægler skal overholde de adfærdsregler og medieregler, der er fastsat af MfN. Hvis du har en klage over, hvordan en mægler fungerer, kan du indgive klagen til SKM (Stichting Kwkwaliteit mediators).

Information og uddannelse

For at blive optaget i mæglerens register skal mæglere have gennemført et anerkendt kursus i grundlæggende formidling af mægling, have bestået teoriprøven og vurderingscentret og afgive en erklæring "Omleje de Geedling" (VOG).

Desuden skal de besidde deres viden over en periode på tre år. De skal f.eks. udføre mindst ni mediationer med mindst 36 kontakter og fuldføre mindst to mediationer med i alt mindst 8 kontakttimer om året. Af de ni medier er mindst tre af dem afsluttet ved en skriftlig aftale. Af de 9 medier pr. 3 år er der tale om fælles mægling i denne periode. Derudover bør formidlere få 48 "PE" -point (løbende uddannelse) pr. treårig periode med en forpligtelse til at indgå i et samspil. Mediatorer bør også deltage hvert tredje år i en peer review, som er det kvalitetsværktøj, som en uafhængig og upartisk professionel bedømmer vurderer, om medietjenesterne lever op til det gennemsnitlige niveau, der kan forventes af en professionel. Nederlandene stiller med andre ord høje krav til kvaliteten af mæglere, der er omfattet af registret over mæglere.

Hvad koster mægling?

Timesatsen kan variere fra én mægler til en anden. Ud over erfaring spiller mæglerens professionelle baggrund og specialisering en rolle. Det er klogt at spørge mægleren på forhånd, hvad timesatsen er, og hvilke yderligere omkostninger der skal tages i betragtning. Mægleren bør altid angive sine omkostninger. Udgifterne til mægling afhænger desuden af, hvor lang tid det tager, og hvor mange gange en mægler skal høres. De gennemsnitlige udgifter til mægleren er 150 EUR pr. time (ekskl. moms).

Hvis du ikke er i stand til at betale omkostningerne for en mægler, kan du under visse betingelser være berettiget til retshjælp. Hvis du har ret til retshjælp, skal du kun betale "eget bidrag". Egetbidragets størrelse afhænger af din indkomst og formue.

Hvis du vil vide mere om omkostningerne ved mægling, bedes du kontakte Link åbner i nyt vindueos her.

Er det muligt at fuldbyrde en aftale, som er opnået ved mediation?

Loven giver parterne i en tvist mulighed for at anmode om, at en skriftlig aftale, der er indgået ved mægling, gøres eksigibel.

Links

Link åbner i nyt vindueDen nederlandske mediatorsammenslutning

Link åbner i nyt vindueUdgifter til mægling

Link åbner i nyt vindueMFN mæglingsforskrift 2017


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 17/11/2020