Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Olanda

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Fil-medjazzjoni, il-partijiet, assistiti minn medjatur indipendenti, isolvu l-kunflitt flimkien u dan it-tip ta’ soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti jġib miegħu ħafna benefiċċji. F’ħafna każijiet, il-medjazzjoni hija meħtieġa għal perjodu qasir ta’ żmien. Dan jista’ jipprevjeni vjaġġi twal u għaljin. U jgħin biex tinżamm ir-relazzjoni bejn il-partijiet Il-partijiet se jaħdmu flimkien biex isibu soluzzjoni.


Min jista’ jiġi kkuntattjat?

Hemm diversi reġistri ta’ medjaturi fin-Netherlands. Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Federazzjoni Olandiża tal-Medjaturi (MfN) tamministra Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidar-Reġistru tal-Medjaturi (preċedentement magħruf bħala r-Reġistru NMI). L-MfN hija l-federazzjoni li tirrappreżenta l-akbar assoċjazzjonijiet tal-medjaturi fil-Pajjiżi l-Baxxi. Ir-reġistru MfN fih biss medjaturi li jissodisfaw standards ta’ kwalità kkunsidrati bir-reqqa. Il-Gvern Olandiż juża l-istandards tal-MfN bħala l-bażi għar-reġistru tal-medjaturi li jaħdmu taħtIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidais-sistema tal-għajnuna legali (ir-reġistru tal-Bord tal-Għajnuna Legali). Barra minn hekk, jeżisti wkoll Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidair-Reġistru Internazzjonali tal-ADR.

Indirizz tal-Federazzjoni tal-Medjaturi:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

L-indirizz postali huwa:
Box 21499
3001 AL Rotterdam

Telefon: 010–20123 44 indirizz elettroniku:
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@mediatorsfederatienl.nl

F’liema qasam huwa ammissibbli u/jew l-aktar komuni l-użu tal-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni hija dejjem permessa u tintuża l-aktar ta’ spiss fil-liġi ċivili u l-liġi pubblika. L-applikazzjoni tal-medjazzjoni fil-liġi kriminali kienet ukoll possibbli għal numru ta’ snin.

Hemm regoli speċifiċi li għandhom jiġu segwiti?

Ir-rikors għall-medjazzjoni huwa kompletament volontarju. Il-partijiet parteċipanti mhumiex legalment obbligati li jiffirmaw l-hekk imsejjaħ ftehim tal-midja. Tali ftehim fih ftehimiet dwar, pereżempju, il-kunfidenzjalità u r-rappreżentanza tal-partijiet. Il-partijiet li jużaw is-servizzi ta’ medjatur MfN huma meħtieġa mill-MfN Media Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRegulation 2017 biex jiffirmaw ftehim dwar il-midja.

Medjatur MfN għandu jikkonforma mar-regoli ta’ kondotta u r-regoli tal-midja stabbiliti mill-MfN. Jekk għandek ilment dwar il-funzjonament ta’ medjatur, tista’ tressaq l-ilment lill-SKM (Stichting Kwkwaliteit Mediators).

Informazzjoni u taħriġ

Biex jiġu inklużi fir-Reġistru tal-Medjaturi, il-medjaturi jridu jkunu lestew kors ta’ taħriġ ta’ medjazzjoni bażiku rikonoxxut, ikunu għaddew mill-eżami tal-għarfien teoriku u miċ-ċentru ta’ valutazzjoni u jipprovdu Dikjarazzjoni Omtrent de Gedrag (VOG).

Barra minn hekk, huma għandhom iżommu l-għarfien tagħhom fuq perjodu ta’ tliet snin. Pereżempju, iridu jagħmlu mill-inqas disa’ medjazzjonijiet b’minimu ta’ 36 kuntatt u jlestu mill-inqas żewġ medjazzjonijiet b’total ta’ mill-inqas 8 siegħa ta’ kuntatt f’sena. Mid-disa’ mezzi tax-xandir kull tliet snin, mill-inqas tlieta tlestew bi ftehim bil-miktub. Mill-9 stabbiliment tal-midja kull tliet snin, sa tliet medjazzjonijiet huma komedjazzjoni matul dan il-perjodu. Barra minn hekk, il-medjaturi għandhom jiksbu 48 punt “PE” (edukazzjoni kontinwa) għal kull perjodu ta’ tliet snin b’obbligu ta’ interazzjoni. Il-medjaturi għandhom jipparteċipaw ukoll kull tliet snin f’Evalwazzjoni bejn il-Pari, l-għodda tal-kwalità li biha professjonist indipendenti u imparzjali jivvaluta jekk is-servizzi tal-midja jilħqux il-livell medju li jista’ jkun mistenni minn professjonist. Fi kliem ieħor, il-Pajjiżi l-Baxxi jimponu rekwiżiti għoljin fuq il-kwalità tal-medjaturi inklużi fir-Reġistru tal-Medjaturi.

X’inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

Ir-rata fis-siegħa tista’ tvarja minn medjatur għal ieħor. Minbarra l-esperjenza, l-isfond professjonali u l-ispeċjalizzazzjoni tal-medjatur għandhom rwol. Huwa għaqli li l-medjatur jintalab minn qabel x’inhi r-rata fis-siegħa u liema spejjeż addizzjonali għandhom jiġu kkunsidrati. Il-medjatur għandu dejjem jispeċifika l-ispejjeż tiegħu. Barra minn hekk, l-ispiża tal-medjazzjoni tiddependi fuq it-tul u n-numru ta’ drabi li l-medjatur jiġi kkonsultat. L-ispiża medja ta’ medjatur hija ta’ EUR 150 fis-siegħa (eskluża l-VAT).

Jekk ma tkunx tista’ tħallas l-ispejjeż ta’ medjatur, tista’ tkun eliġibbli għal għajnuna legali sussidjata taħt ċerti kundizzjonijiet. Jekk int intitolat għal għajnuna legali sussidjata, tħallas biss il- “kontribuzzjoni proprja”. L-ammont tal-kontribuzzjoni proprja jiddependi fuq l-introjtu u l-ġid tiegħek.

Għal aktar informazzjoni dwar l-ispejjeż tal-medjazzjoni, jekk jogħġbok Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaikkuntattjana hawnhekk.

Huwa possibbli li jiġi infurzat ftehim li jirriżulta mill-medjazzjoni?

Il-liġi tippermetti lill-partijiet f’tilwima jitolbu li ftehim bil-miktub milħuq permezz ta’ medjazzjoni jsir infurzabbli.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Federazzjoni Olandiża tal-Medjaturi

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaSpejjeż tal-medjazzjoni

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRegolament tal-Medjazzjoni MFN 2017


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 17/11/2020