Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sovittelu jäsenvaltioissa - Alankomaat

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?

Sovittelussa osapuolet ratkaisevat riidan yhdessä riippumattoman sovittelijan avustuksella, ja tällaisesta tuomioistuinten ulkopuolisesta riitojenratkaisusta on paljon hyötyä. Monissa tapauksissa sovittelu on tarpeen lyhyeksi ajaksi. Tämä voi estää pitkät ja kalliit matkat. Ja se auttaa ylläpitämään osapuolten välisiä suhteita. Osapuolet tekevät yhteistyötä ratkaisun löytämiseksi.


Mihin voi ottaa yhteyttä?

Alankomaissa on useita sovittelijarekistereitä. Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden sovittelijaliitto ( MfN) hallinnoi Linkki avautuu uuteen ikkunaansovittelijoiden rekisteriä (aiemmin NMI-rekisteri). MfN on Alankomaiden suurimpia sovittelijajärjestöjä edustava liitto. MfN-rekisteri sisältää ainoastaan sovittelijoita, jotka täyttävät huolellisesti harkitut laatuvaatimukset. Alankomaiden hallitus käyttää oikeusapujärjestelmässä toimivien sovittelijoiden rekisterinLinkki avautuu uuteen ikkunaan(oikeusapulautakunnan rekisteri) perustana MfN:n standardeja. Lisäksi on Linkki avautuu uuteen ikkunaanolemassa kansainvälinen ADR-rekisteri.

Sovittelijoiden liiton osoite:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Postiosoitteemme on
Box 21499
3001 AL Rotterdam

Puhelin: 010–201 23 44 Sähköpostiosoite:
Linkki avautuu uuteen ikkunaaninfo@mediatorsfederatienl.nl

Millä aloilla sovittelu on käytettävissä ja/tai sen käyttö on yleisintä?

Sovittelu on aina sallittua, ja sitä käytetään useimmiten yksityis- ja julkisoikeudessa. Sovittelua on voitu soveltaa myös rikosoikeuden alalla jo useiden vuosien ajan.

Onko erityissääntöjä, joita on noudatettava?

Sovittelun käyttäminen on täysin vapaaehtoista. Osallistuvilla osapuolilla ei ole oikeudellista velvoitetta allekirjoittaa niin sanottua mediasopimusta. Tällainen sopimus sisältää esimerkiksi luottamuksellisuutta ja osapuolten edustusta koskevia sopimuksia. MfN-sovittelijan palveluja käyttävien osapuolten on vuoden Linkki avautuu uuteen ikkunaan2017 MfN-mediasäännön mukaan allekirjoitettava mediasopimus.

MfN-sovittelijan on noudatettava MfN:n vahvistamia käytännesääntöjä ja mediasääntöjä. Jos sinulla on valitus sovittelijan toiminnasta, voit tehdä valituksen SKM:lle (Stichting Kwkwaliteit Mediators).

Tiedottaminen ja koulutus

Sovittelijoiden rekisteriin merkitseminen edellyttää, että sovittelijat ovat suorittaneet tunnustetun sovittelua koskevan peruskoulutuksen, suorittaneet teoriakokeen ja arvioinnin ja antaneet ilmoituksen Omtrent de Gedrag (VOG).

Lisäksi heidän on ylläpidettävä tietämystään kolmen vuoden ajan. Heidän on esimerkiksi tehtävä vähintään yhdeksän sovittelua, joissa on vähintään 36 kontaktia, ja suoritettava vähintään kaksi sovittelua, joissa on yhteensä vähintään 8 kontaktituntia vuodessa. Näistä yhdeksästä tiedotuspisteestä vähintään kolme on saatu valmiiksi kirjallisella sopimuksella joka kolmas vuosi. Kolmen vuoden aikana 9 tiedotusvälineestä enintään kolme toimii yhteissovittelijoina. Lisäksi sovittelijoiden olisi saatava 48 ”PE” -pistettä (jatkokoulutus) kolmen vuoden jaksolta, ja heidän olisi oltava vuorovaikutuksessa keskenään. Sovittelijoiden olisi myös osallistuttava joka kolmas vuosi vertaisarviointiin, joka on laatuväline, jonka avulla riippumaton ja puolueeton ammattilainen arvioi, vastaavatko mediapalvelut keskitasoa, jota ammattilaiselta voidaan odottaa. Toisin sanoen Alankomaat asettaa korkeita vaatimuksia sovittelijarekisteriin merkittyjen sovittelijoiden laadulle.

Mitkä ovat sovittelun kustannukset?

Tuntitaksa voi vaihdella sovittelijasta toiseen. Kokemuksen lisäksi sovittelijan ammatillisella taustalla ja erikoistumisella on merkitystä. On viisasta kysyä sovittelijalta etukäteen, mikä tuntitaksa on ja mitä lisäkustannuksia olisi harkittava. Sovittelijan olisi aina ilmoitettava kustannuksensa. Sovittelun kustannukset riippuvat lisäksi sovittelijan kuulemisen kestosta ja määrästä. Sovittelijan keskimääräiset kustannukset ovat 150 euroa tunnilta (ilman alv:tä).

Jos et pysty maksamaan sovittelijan kuluja, sinulle voidaan tietyin edellytyksin myöntää tuettua oikeusapua. Jos sinulla on oikeus tuettuun oikeusapuun, maksat vain oman rahoitusosuuden. Oman rahoitusosuuden määrä riippuu tuloistasi ja varallisuudestasi.

Lisätietoja sovittelun kustannuksista saa Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä.

Voidaanko sovittelussa aikaansaatu sopimus panna täytäntöön?

Lain mukaan riidan osapuolet voivat pyytää, että sovittelulla aikaansaatu kirjallinen sopimus tehdään täytäntöönpanokelpoiseksi.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden sovittelijoiden liitto

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSovittelun kustannukset

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSovittelun suosituimmuusasetus (MFN) 2017


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2020