Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vahendus liikmesriikides - Holland

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Vahenduse korral lahendavad pooled, keda abistab sõltumatu vahendaja, konflikti koos ja selline kohtuväline vaidluste lahendamine toob palju kasu. Paljudel juhtudel on vahendamine vajalik lühikese aja jooksul. See võib takistada pikki ja kulukaid reise. Samuti aitab see säilitada pooltevahelisi suhteid. Pooled teevad koostööd lahenduse leidmiseks.


Kellega saab ühendust võtta?

Madalmaades on mitu vahendajate registrit. Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade vahendajate liit (MfN) haldab vahendajate registrit (varem Lingil klikates avaneb uus akentuntud kui NMI register). MfN on föderatsioon, mis esindab Madalmaade suurimaid vahendajate ühendusi. MfNi registris on ainult vahendajad, kes vastavad hoolikalt läbimõeldud kvaliteedistandarditele. Madalmaade valitsus kasutab õigusabisüsteemi (õigusabiametiLingil klikates avaneb uus akenregister) raames töötavate vahendajate registri alusena MfNi standardeid. Lisaks on olemas ka Lingil klikates avaneb uus akenrahvusvaheline vaidluste kohtuvälise lahendamise register.

Vahendaja föderatsiooni aadress:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Postiaadress on:
Box 21499
3001 AL Rotterdam

Telefon: 010-201 23 44 E-posti aadress:
Lingil klikates avaneb uus akeninfo@mediatorsfederatienl.nl

Millises valdkonnas on vahenduse kasutamine lubatud ja/või kõige tavalisem?

Vahendamine on alati lubatud ja kõige rohkem leiab see kasutust tsiviil- ja avaliku õiguse valdkonnas. Vahendusmenetluse kasutamine kriminaalõiguses on olnud võimalik juba mitu aastat.

Kas tuleb järgida erieeskirju?

Vahenduse kasutamine on täiesti vabatahtlik. Osalevatel osapooltel ei ole juriidilist kohustust allkirjastada nn meediakokkulepet. Selline kokkulepe sisaldab kokkuleppeid näiteks konfidentsiaalsuse ja poolte esindamise kohta. MfNi vahendaja teenuseid kasutavad osapooled peavad MfNi 2017. aasta Lingil klikates avaneb uus akenmeediamääruse kohaselt allkirjastama meediakokkuleppe.

MfNi vahendaja järgib MfNi kehtestatud tegevuseeskirju ja meediaeeskirju. Kui teil on kaebus vahendaja toimimise kohta, võite esitada kaebuse SKMile (Stichting Kwkwaliteit Mediators).

Teave ja koolitus

Vahendajate registrisse kandmiseks peavad vahendajad olema läbinud tunnustatud vahendusalase baaskoolituse, sooritanud teooriaeksami ja hindamiskeskuse ning esitanud deklaratsiooni Omtrent de Gedrag (VOG).

Lisaks peavad nad säilitama oma teadmised kolme aasta jooksul. Näiteks peavad nad tegema vähemalt üheksa vahendusmenetlust vähemalt 36 kontaktiga ja läbima vähemalt kaks vahendusmenetlust kokku vähemalt 8 tunniga aastas. Üheksast meediaväljaandest vähemalt kolm on sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel. 9 meediaväljaandest kolme aasta jooksul on selle aja jooksul kaasatud kuni kolm vahendust. Lisaks peaksid vahendajad saama 48 „PE“ punkti (pidev haridus) kolme aasta jooksul koos kohustusega suhelda. Vahendajad peaksid iga kolme aasta järel osalema ka vastastikuses eksperdihinnangus, mis on kvaliteedi hindamise vahend, mille abil sõltumatu ja erapooletu spetsialist hindab, kas meediateenused vastavad spetsialistilt oodatavale keskmisele tasemele. Teisisõnu kehtestavad Madalmaad vahendajate registrisse kantud vahendajate kvaliteedile kõrged nõuded.

Kui suured on vahendusega kaasnevad kulud?

Tunnitasu võib olla vahendajati erinev. Lisaks kogemustele on oluline ka vahendaja ametialane taust ja spetsialiseerumine. On mõistlik küsida vahendajalt eelnevalt, milline on tunnitasu ja milliseid lisakulusid tuleks arvesse võtta. Vahendaja peaks alati täpsustama oma kulud. Lisaks sõltub vahenduse maksumus sellest, kui kaua ja mitu korda vahendajaga konsulteeritakse. Vahendaja keskmine kulu on 150 eurot tunnis (ilma käibemaksuta).

Kui Te ei suuda vahendaja kulusid tasuda, võib teil teatavatel tingimustel olla õigus saada subsideeritud õigusabi. Kui teil on õigus saada subsideeritud õigusabi, maksate te ainult omapanuse. Omapanuse suurus sõltub teie sissetulekust ja jõukusest.

Täiendava teabe saamiseks vahenduse kulude kohta võtke Lingil klikates avaneb uus akenmeiega ühendust siin.

Kas vahenduse teel saavutatud kokkulepet saab täitmisele pöörata?

Seadus võimaldab vaidluse pooltel taotleda vahendusmenetluse teel saavutatud kirjaliku kokkuleppe täitmisele pööramist.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade vahendajate liit

Lingil klikates avaneb uus akenVahenduskulud

Lingil klikates avaneb uus akenEnamsoodustusrežiimi vahendamismäärus 2017


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 17/11/2020