Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Olanda

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Fil-medjazzjoni, il-partijiet, assistiti minn medjatur indipendenti, isolvu l-kunflitt flimkien u dan it-tip ta’ soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti jġib miegħu ħafna benefiċċji. F’ħafna każijiet, il-medjazzjoni hija meħtieġa għal perjodu qasir ta’ żmien. Dan jista’ jipprevjeni vjaġġi twal u għaljin. U jgħin biex tinżamm ir-relazzjoni bejn il-partijiet Il-partijiet se jaħdmu flimkien biex isibu soluzzjoni.


Min jista’ jiġi kkuntattjat?

Hemm diversi reġistri ta’ medjaturi fin-Netherlands. Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Federazzjoni Olandiża tal-Medjaturi (MfN) tamministra Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidar-Reġistru tal-Medjaturi (preċedentement magħruf bħala r-Reġistru NMI). L-MfN hija l-federazzjoni li tirrappreżenta l-akbar assoċjazzjonijiet tal-medjaturi fil-Pajjiżi l-Baxxi. Ir-reġistru MfN fih biss medjaturi li jissodisfaw standards ta’ kwalità kkunsidrati bir-reqqa. Il-Gvern Olandiż juża l-istandards tal-MfN bħala l-bażi għar-reġistru tal-medjaturi li jaħdmu taħtIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidais-sistema tal-għajnuna legali (ir-reġistru tal-Bord tal-Għajnuna Legali). Barra minn hekk, jeżisti wkoll Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidair-Reġistru Internazzjonali tal-ADR.

Indirizz tal-Federazzjoni tal-Medjaturi:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

L-indirizz postali huwa:
Box 21499
3001 AL Rotterdam

Telefon: 010–20123 44 indirizz elettroniku:
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@mediatorsfederatienl.nl

F’liema qasam huwa ammissibbli u/jew l-aktar komuni l-użu tal-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni hija dejjem permessa u tintuża l-aktar ta’ spiss fil-liġi ċivili u l-liġi pubblika. L-applikazzjoni tal-medjazzjoni fil-liġi kriminali kienet ukoll possibbli għal numru ta’ snin.

Hemm regoli speċifiċi li għandhom jiġu segwiti?

Ir-rikors għall-medjazzjoni huwa kompletament volontarju. Il-partijiet parteċipanti mhumiex legalment obbligati li jiffirmaw l-hekk imsejjaħ ftehim tal-midja. Tali ftehim fih ftehimiet dwar, pereżempju, il-kunfidenzjalità u r-rappreżentanza tal-partijiet. Il-partijiet li jużaw is-servizzi ta’ medjatur MfN huma meħtieġa mill-MfN Media Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRegulation 2017 biex jiffirmaw ftehim dwar il-midja.

Medjatur MfN għandu jikkonforma mar-regoli ta’ kondotta u r-regoli tal-midja stabbiliti mill-MfN. Jekk għandek ilment dwar il-funzjonament ta’ medjatur, tista’ tressaq l-ilment lill-SKM (Stichting Kwkwaliteit Mediators).

Informazzjoni u taħriġ

Biex jiġu inklużi fir-Reġistru tal-Medjaturi, il-medjaturi jridu jkunu lestew kors ta’ taħriġ ta’ medjazzjoni bażiku rikonoxxut, ikunu għaddew mill-eżami tal-għarfien teoriku u miċ-ċentru ta’ valutazzjoni u jipprovdu Dikjarazzjoni Omtrent de Gedrag (VOG).

Barra minn hekk, huma għandhom iżommu l-għarfien tagħhom fuq perjodu ta’ tliet snin. Pereżempju, iridu jagħmlu mill-inqas disa’ medjazzjonijiet b’minimu ta’ 36 kuntatt u jlestu mill-inqas żewġ medjazzjonijiet b’total ta’ mill-inqas 8 siegħa ta’ kuntatt f’sena. Mid-disa’ mezzi tax-xandir kull tliet snin, mill-inqas tlieta tlestew bi ftehim bil-miktub. Mill-9 stabbiliment tal-midja kull tliet snin, sa tliet medjazzjonijiet huma komedjazzjoni matul dan il-perjodu. Barra minn hekk, il-medjaturi għandhom jiksbu 48 punt “PE” (edukazzjoni kontinwa) għal kull perjodu ta’ tliet snin b’obbligu ta’ interazzjoni. Il-medjaturi għandhom jipparteċipaw ukoll kull tliet snin f’Evalwazzjoni bejn il-Pari, l-għodda tal-kwalità li biha professjonist indipendenti u imparzjali jivvaluta jekk is-servizzi tal-midja jilħqux il-livell medju li jista’ jkun mistenni minn professjonist. Fi kliem ieħor, il-Pajjiżi l-Baxxi jimponu rekwiżiti għoljin fuq il-kwalità tal-medjaturi inklużi fir-Reġistru tal-Medjaturi.

X’inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

Ir-rata fis-siegħa tista’ tvarja minn medjatur għal ieħor. Minbarra l-esperjenza, l-isfond professjonali u l-ispeċjalizzazzjoni tal-medjatur għandhom rwol. Huwa għaqli li l-medjatur jintalab minn qabel x’inhi r-rata fis-siegħa u liema spejjeż addizzjonali għandhom jiġu kkunsidrati. Il-medjatur għandu dejjem jispeċifika l-ispejjeż tiegħu. Barra minn hekk, l-ispiża tal-medjazzjoni tiddependi fuq it-tul u n-numru ta’ drabi li l-medjatur jiġi kkonsultat. L-ispiża medja ta’ medjatur hija ta’ EUR 150 fis-siegħa (eskluża l-VAT).

Jekk ma tkunx tista’ tħallas l-ispejjeż ta’ medjatur, tista’ tkun eliġibbli għal għajnuna legali sussidjata taħt ċerti kundizzjonijiet. Jekk int intitolat għal għajnuna legali sussidjata, tħallas biss il- “kontribuzzjoni proprja”. L-ammont tal-kontribuzzjoni proprja jiddependi fuq l-introjtu u l-ġid tiegħek.

Għal aktar informazzjoni dwar l-ispejjeż tal-medjazzjoni, jekk jogħġbok Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaikkuntattjana hawnhekk.

Huwa possibbli li jiġi infurzat ftehim li jirriżulta mill-medjazzjoni?

Il-liġi tippermetti lill-partijiet f’tilwima jitolbu li ftehim bil-miktub milħuq permezz ta’ medjazzjoni jsir infurzabbli.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Federazzjoni Olandiża tal-Medjaturi

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaSpejjeż tal-medjazzjoni

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRegolament tal-Medjazzjoni MFN 2017


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 17/11/2020