Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediácia v členských štátoch - Holandsko

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Pri mediácii strany, ktorým pomáha nezávislý mediátor, riešia konflikt spoločne a tento druh mimosúdneho riešenia sporov prináša mnoho výhod. V mnohých prípadoch je mediácia potrebná na krátke časové obdobie. To môže zabrániť dlhým a nákladným cestám. A pomáha udržiavať vzťah medzi stranami Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom nájsť riešenie.


Na koho sa možno obrátiť?

V Holandsku existujú rôzne registre mediátorov. Odkaz sa zobrazí v novom okneHolandská federácia mediátorov (MfN) spravuje Odkaz sa zobrazí v novom okneregister mediátorov (predtým známy ako register NMI). MfN je federácia zastupujúca najväčšie združenia mediátorov v Holandsku. Register MfN obsahuje len mediátorov, ktorí spĺňajú starostlivo zvážené normy kvality. Holandská vláda používa normy MfN ako základ pre register mediátorov, ktorí pracujú v rámci systému právnej pomociOdkaz sa zobrazí v novom okne(register Rady pre právnu pomoc). Okrem toho existuje aj Odkaz sa zobrazí v novom oknemedzinárodný register ADR.

Adresa federácie mediátorov:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Poštová adresa je:
Box 21499
3001 AL Rotterdam

Telefón: 010 – 201 23 44 e-mailová adresa:
Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@mediatorsfederatienl.nl

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Mediácia je vždy povolená a najčastejšie sa používa v občianskom práve a verejnom práve. Uplatňovanie mediácie v trestnom práve je tiež možné už niekoľko rokov.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať?

Využitie mediácie je úplne dobrovoľné. Zúčastnené strany nie sú zo zákona povinné podpísať tzv. mediálnu dohodu. Takáto dohoda obsahuje napríklad dohody o dôvernosti a zastúpení strán. Strany, ktoré využívajú služby mediátora podľa doložky najvyšších výhod, sú podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenia MfN o médiách z roku 2017 povinné podpísať mediálnu dohodu.

Mediátor MfN musí dodržiavať pravidlá správania a pravidlá pre médiá stanovené v oznámení najvyšších výhod. Ak máte sťažnosť týkajúcu sa fungovania mediátora, môžete sťažnosť podať na SKM (Stichting Kwkwaliteit Mediators).

Informácie a odborná príprava

Aby boli mediátori zaradení do registra mediátorov, musia absolvovať uznávaný kurz základnej odbornej prípravy v oblasti mediácie, absolvovať skúšku teoretických vedomostí a hodnotiace centrum a poskytnúť vyhlásenie Omtrent de Gedrag (VOG).

Okrem toho si musia zachovať svoje vedomosti počas trojročného obdobia. Napríklad musia uskutočniť najmenej deväť mediácií s minimálne 36 kontaktmi a dokončiť najmenej dve mediácie s celkovým počtom najmenej 8 kontaktných hodín ročne. Z deviatich médií každé tri roky boli najmenej tri ukončené písomnou dohodou. Z 9 médií za tri roky sa počas tohto obdobia spolumediujú až tri mediácie. Mediátori by okrem toho mali získať 48 „PE“ bodov (pokračujúce vzdelávanie) za trojročné obdobie s povinnosťou interakcie. Mediátori by sa takisto mali každé tri roky zapojiť do partnerského preskúmania, nástroja kvality, pomocou ktorého nezávislý a nestranný odborník posudzuje, či mediálne služby dosahujú priemernú úroveň, ktorú možno očakávať od odborníka. Inými slovami, Holandsko ukladá vysoké požiadavky na kvalitu mediátorov zapísaných v registri mediátorov.

Aké sú náklady na mediáciu?

Hodinová sadzba sa môže v závislosti od mediátora líšiť. Okrem skúseností zohrávajú úlohu aj odborné skúsenosti a špecializácia mediátora. Je rozumné vopred sa mediátorovi spýtať, aká je hodinová sadzba a aké dodatočné náklady by sa mali zohľadniť. Mediátor by mal vždy uviesť svoje náklady. Okrem toho náklady na mediáciu závisia od trvania a počtu konzultácií so sprostredkovateľom. Priemerné náklady mediátora sú 150 EUR za hodinu (bez DPH).

Ak nie ste schopní uhradiť náklady mediátora, môžete mať za určitých podmienok nárok na dotovanú právnu pomoc. Ak máte nárok na dotovanú právnu pomoc, zaplatíte len „vlastný príspevok“. Výška vlastného príspevku závisí od vášho príjmu a majetku.

Viac informácií o nákladoch na mediáciu Odkaz sa zobrazí v novom oknezískate tu.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?

Zákon umožňuje stranám sporu požiadať o vykonateľnosť písomnej dohody dosiahnutej prostredníctvom mediácie.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneHolandská federácia mediátorov

Odkaz sa zobrazí v novom okneNáklady na mediáciu

Odkaz sa zobrazí v novom okneNariadenie MFN o mediácii z roku 2017


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 17/11/2020