Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mirenje u državama članicama - Portugal

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: prosječna

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?


Mirenje je jedan od postojećih načina rješavanja sporova (ADR) u Portugalu, zajedno s arbitražom i mirovnim sucima. Zakon 29/2013 od 19. travnja (poznat kao Zakon o mirenju) okvirni je zakon za nacionalno mirenje u području alternativnog rješavanja sporova. Njome se utvrđuju opća načela koja se primjenjuju na mirenje u Portugalu, bez obzira na prirodu predmetnog spora, kao i pravni aranžmani za građansko i trgovačko mirenje, miritelji i javno mirenje. U skladu sa Zakonom o mirenju:

  • „posredovanje” znači oblik alternativnog rješavanja sporova od strane javnih ili privatnih subjekata, pri čemu dvije ili više stranaka u sporu na dobrovoljnoj osnovi pokušavaju postići dogovor uz pomoć posrednika u sukobu;
  • „posrednik u sukobu” znači treća, nepristrana i neovisna treća osoba, bez ikakvih ovlasti nametanja medijasu, koja mu pomaže u pokušaju sklapanja konačnog sporazuma o predmetu spora.

Priroda sporazuma o mirenju i mirenju

Mirenje je u potpunosti dobrovoljno. Postupak posredovanja povjerljiv je i može se prekinuti zbog javnog poretka, posebno kako bi se osigurala zaštita najboljih interesa djeteta, u mjeri u kojoj je u pitanju zaštita fizičkog ili psihičkog integriteta bilo koje osobe, ili ako je to potrebno u svrhu provedbe ili izvršenja sporazuma postignutog posredovanjem, isključivo u mjeri potrebnoj za zaštitu tih interesa. Sud ne može sadržaj sjednica mirenja upotrijebiti kao dokaz.

Izvršna snaga je dogovor postignut prilikom posredovanja:

Koji se odnose na sporove koji mogu biti predmet mirenja i za koje zakon ne zahtijeva nikakvo sudsko odobrenje;

(b) ako stranke imaju sposobnost za njihovo sklapanje;

(c) osigurano mirenjem provedenim u skladu s odredbama utvrđenima zakonom;

(d) sadržaj ne krši javni poredak;

(e) sudjelovao je u posredniku za sukobe s popisa izmiritelja za sukobe koji je organiziralo Ministarstvo pravosuđa. Popis je dostupan Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Sporazum o mirenju dobiven mirenjem provedenim u drugoj državi članici Europske unije koji je u skladu s točkama (a) i ( d) izvršan je ako joj pravni poredak te države članice daje i izvršnu snagu.

Područja u kojima je uporaba mirenja dopuštena i/ili učestalija

Mirenje je dopušteno u građanskim, trgovačkim, obiteljskim, radnim i kaznenim stvarima. U posljednja tri područja postoji sustav javnog mirenja s posebnim i posebnim pravilima za svako od njih.

Mirovni suci pružaju uslugu posredovanja koja je nadležna za posredovanje u sporovima koji mogu biti predmet mirenja, čak i ako su isključeni iz nadležnosti mirovnog suda.

Status posrednika

Zakon o mirenju sadržava poglavlje o posredniku (članci 23. do 29.) u kojem su utvrđena njegova prava i obveze. Miritelji također djeluju u skladu s Poveznica se otvara u novom prozoruEuropskim kodeksom ponašanja za medijatore.

Ne postoji javno tijelo za osposobljavanje izmiritelja za sukobe, koje se sastoji od privatnih tijela koja je certificirala Glavna uprava za pravosudnu politiku u skladu s Nalogom br. 345/2013 od 15. studenoga 2016.

Trošak mirenja

Za korištenje javnog sustava obiteljskog mirenja, naknadu od 50 EUR plaća svaka stranka uključena u postupak, osim u sljedećim slučajevima:

  • Pravna pomoć je odobrena;
  • Predmet se upućuje na mirenje odlukom pravosudnog tijela u skladu s člankom 24. Općih uvjeta Tutelar Cível;
  • Na zahtjev stranaka ili uz njihov pristanak, bez obzira na to jesu li upućene na posredovanje odlukom pravosudnog tijela ili odbora za zaštitu djeteta i mladih, u kontekstu stalnog promicanja i zaštite.

Uporaba javnog sustava mirenja besplatna je.

Korištenje sustavom javnog mirenja podrazumijeva plaćanje pristojbe od 50 EUR za svaku od stranaka uključenih u postupak, ne dovodeći u pitanje odobravanje pravne pomoći.

Vrijednosti koje se navode uporabom javnih sustava mirenja, uz naknade za naknade miritelja uključene u te sustave, koje su utvrđene, ali se razlikuju ovisno o tome jesu li dogovoreni ili nisu ili koje su mjere poduzete kako bi ih se dobilo.

Posredovanjem koje se odvija u okviru mirovnih sudaca i postignutim sporazumom svaka stranka ima vrijednost od 25 EUR.

Troškove privatnog mirenja određuje izmiritelj kojeg odaberu stranke.

Više korisnih informacija

Državno tijelo nadležno za reguliranje javnog mirenja je Glavna uprava za pravosudnu politiku (DGPJ) preko Ureda za alternativno rješavanje sporova (GRAL)Poveznica se otvara u novom prozoru. DGPJ (PJ) ne izvješćuje o tome kako pronaći izmiritelja, nego ima Poveznica se otvara u novom prozorupopise miritelja u javnim sustavima mirenja. Nakon što se odluka o mirenju donese u skladu sa zakonom o javnom mirenju, izmiritelj se automatski odabire.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 01/09/2020