Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Közvetítés a tagállamokban - Románia

Ahelyett, hogy a bíróságra mennénk, miért ne oldanánk meg a vitákat közvetítés útján? A közvetítés az alternatív vitarendezés (alternative dispute resolution – ADR) egyik formája, amely során egy közvetítő segíti a vitás feleket abban, hogy megállapodásra jussanak. A román kormány és a jogi szakma szem előtt tartja a közvetítés előnyeit.


Kihez kell fordulni?

Romániában a közvetítésről szóló 192/2006. törvény által létrehozott A link új ablakot nyit megKözvetítési Tanács (Consiliul de Mediere) felel a közvetítés felügyeletéért. A Tanács független jogi személy, amely a köz érdekében jár el, székhelye Bukarestben található.

A 192/2006. törvény lefektette a közvetítés létrehozásának jogszabályi kereteit, amelyek között a közvetítői szakma működik.

A Közvetítési Tanács tagjait a közvetítők választják, és a A link új ablakot nyit megromániai igazságügyi minisztérium hagyja jóvá.

A Közvetítési Tanács fő feladata az alábbi területeken történő döntéshozatal:

 • a közvetítés területére vonatkozó képzési követelmények megállapítása a legjobb nemzetközi gyakorlat alapján, továbbá annak ellenőrzése, hogy a szakmabeliek ezeket betartják-e;
 • a közvetítők engedélyezése és a Közvetítők Névjegyzékének kezelése és frissítése;
 • a közvetítők képzési programjának jóváhagyása;
 • az engedélyezett közvetítők Etikai Kódexének és a fegyelmi felelősségükre vonatkozó szabályzatnak az elfogadása;
 • a Közvetítési Tanács szervezeti és működési szabályzatának elfogadása;
 • javaslattétel a közvetítésre vonatkozó jogszabályok módosítására vagy megfeleltetésére.

A A link új ablakot nyit megKözvetítési Tanács elérhetőségei a következők:

Cím: Cuza Vodă utca, 64, 4. szektor, Bukarest

Telefon: 004 021 315 25 28; 004 021 330 25 60; 004 021 330 25 61

Fax: 004 021 330 25 28

E-mail cím: A link új ablakot nyit megsecretariat@cmediere.ro, A link új ablakot nyit megConsiliul_de_mediere@yahoo.com

A Közvetítők Szakmai Szervezeteinek Országos Jegyzéke

A A link új ablakot nyit megKözvetítési Tanács létrehozta a A link új ablakot nyit megKözvetítők Szakmai Szervezeteinek Országos Jegyzékét. A Jegyzék felsorolja azokat a nem kormányzati szervezeteket, amelyek támogatják a közvetítést és képviselik a közvetítők szakmai érdekeit.

Az alábbi felsorolás a közvetítési szolgáltatásokat végző szakmai szervezeteket tartalmazza:

A közvetítők névjegyzéke

A 192/2006. törvény 12. §-a alapján az engedélyezett közvetítők a A link új ablakot nyit megKözvetítési Tanács által vezetett és a Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében közzétett „közvetítők névjegyzékében” kerülnek nyilvántartásba vételre.

A „közvetítők névjegyzéke” ezen kívül elérhető a A link új ablakot nyit megKözvetítési Tanács és az A link új ablakot nyit megigazságügyi minisztérium hivatalos honlapján.

Az engedélyezett közvetítők listája az alábbiakról tartalmaz információt:

 • a közvetítők tagsága a szakmai szervezetekben,
 • a diplomájukat kiadó felsőoktatási intézmény,
 • az általuk elvégzett közvetítői képzési program,
 • azok az idegen nyelvek, amelyeken közvetítési szolgáltatásokat nyújtanak,
 • elérhetőségi adataik.

Aki érdeklődik vitája közvetítés útján való rendezése iránt, a közvetítők névjegyzékének (listájának) a bíróságokon és az igazságügyi minisztérium honlapján történő közzétételét követő egy hónapon belül kapcsolatba léphet egy közvetítővel.

A Közvetítési Tanácsot jogszabály kötelezi a közvetítők névjegyzékének (listájának) rendszeres – legalább évente egyszer történő – aktualizálására, valamint arra, hogy a változásokat közölje a bíróságokkal, helyi önkormányzati szervekkel és az igazságügyi minisztériummal.

Mely területeken van lehetőség közvetítés igénybevételére és/vagy mely területeken a legelterjedtebb a közvetítés?

A 192/2006. törvény 2. §-a polgári, büntető és családjogi ügyekkel kapcsolatos jogvitákban, valamint a jogszabályok rendelkezései alapján más jogterületeken is megengedi, hogy a felek közvetítőhöz forduljanak. A fogyasztóvédelmi jogviták, valamint az olyan jogokkal kapcsolatos viták, amelyekről le lehet mondani, szintén eldönthetők közvetítés útján. Azonban a személyhez fűződő jogokkal és az olyan jogokkal kapcsolatos ügyek, amelyekről nem lehet lemondani, nem képezhetik közvetítés tárgyát.

Vannak-e külön szabályok e téren?

A közvetítés igénybevétele önkéntes alapon történik. A felek nem kötelesek a közvetítési szolgáltatások igénybevételére, és bármely szakaszban megszüntethetik a közvetítési eljárást. Más szóval a felek bármikor szabadon választhatnak más vitarendezési módot, vagyis bírósági vagy választottbírósági eljárást. Az érdekelt felek a bírósághoz fordulást megelőzően és a bírósági eljárás során is kapcsolatba léphetnek közvetítővel.

Azonban a közvetítésre vonatkozó több nemzeti jogszabály kötelezi a bírókat, hogy bizonyos esetekben tájékoztassák a feleket a közvetítés választásának lehetőségéről és annak előnyeiről. Más esetekben azoknak a feleknek, akik a közvetítést vagy más alternatív vitarendezési eljárást választják, pénzügyi ösztönzést kínálnak.

2007. február 17-én a A link új ablakot nyit megKözvetítési Tanács jóváhagyta a közvetítők Etikai Kódexét. A Kódex a közvetítők névjegyzékében szereplő összes közvetítőre nézve kötelező.

Tájékoztatás és képzés

A Romániában végzett közvetítéssel kapcsolatban a legfőbb információforrás a Közvetítési Tanács honlapja.

Közvetítői képzést csak a magánszféra nyújt, azonban a A link új ablakot nyit megKözvetítési Tanács felel a képzési programok szolgáltatóinak engedélyezéséért, annak biztosítása érdekében, hogy az összes tanfolyam azonos színvonalú képzést nyújtson.

A A link új ablakot nyit megKözvetítési Tanács hivatalos honlapján a képzési programok szolgáltatóinak listája is megtalálható.

A tanfolyamok rendszeres időközönként indulnak. Jelenleg egy olyan képzési program működik, amely a közvetítők bevezető képzésének tekinthető (80 órás képzés). A program meghatározza a tanulmányi célokat, a program végére elsajátítandó készségeket, és az értékelés módját. A Közvetítési Tanács által engedélyezett 8 szolgáltató felel a segédanyagok és a feladatok kialakításáért, a nemzeti képzési program által meghatározott kereteken belül.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A közvetítés nem ingyenes; a díj mértéke a magán közvetítő és a felek közötti megállapodás tárgyát képezi.

A helyi vagy az országos hatóságok jelenleg nem biztosítanak jogi vagy pénzügyi támogatást a közvetítői szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás?

A A link új ablakot nyit meg2008/52/EK irányelv lehetővé teszi a közvetítés eredményeként létrejött írásbeli megállapodás végrehajthatóvá nyilvánításának kérelmezését. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, hogy az ilyen kérelmekkel mely bíróságokhoz vagy egyéb hatóságokhoz lehet fordulni.

Románia még nem tett eleget e tájékoztatási kötelezettségének.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 10/06/2013