Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tarpininkavimas valstybėse narėse - Slovakija

Kam kreiptis į teismą, jei ginčus gali padėti išspręsti tarpininkas? Tai yra alternatyvi ginčų sprendimo priemonė – tarpininkas padeda ginčo šalims susitarti. Ir Slovakijos vyriausybė, ir teisininkai suvokia tarpininkavimo pranašumus.


Į ką kreiptis?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovakijos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėje yra Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langastarpininkavimui skirtas skyrius, kuriame informacija pateikiama tik slovakų kalba.

Kokiose srityse galima tarpininkauti ir (arba) dažniausiai tarpininkaujama?

Tarpininkavimo mechanizmai apibūdinti Tarpininkavimo įstatyme Nr. 420/2004, kuriuo keičiami tam tikri įstatymai, su pakeitimais, reglamentuojantys:

  • tarpininkavimo procesą,
  • pagrindinius tarpininkavimo principus ir
  • tarpininkavimo organizavimą ir poveikį.

Šis įstatymas taikomas ginčams dėl civiline teise, šeimos teise, komerciniais įsipareigojimais ir darbo teise reglamentuojamų santykių.

Tarpininkavimas – tai ne teisminis procesas, kurio metu tarpininkas siekia padėti išspręsti ginčą dėl sutartinių ar kitų teisinių santykių. Tai procedūra, kai tarpininkas padeda dviem ar daugiau ginčo šalių išspręsti ginčą.

Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso) 99 straipsnio 1 dalies trečiame sakinyje su pakeitimais nustatyta: „Atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, prieš pirmąjį svarstymą ir vykstant teismo procesui teismas gali pakviesti ginčo šalis surengti neformalų susitikimą su tarpininku, nurodytu tarpininkų registre, kuris siektų padėti išspręsti ginčą.“

Informacija ir mokymas

Slovakijos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainės skyriuje apie Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langastarpininkavimą pateikiama su tarpininkavimu susijusi informacija slovakų kalba. Daugiau informacijos galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos teisminio tinklo interneto svetainėje.

Kiek kainuoja tarpininkavimas?

Tarpininkavimas yra atlygintinė paslauga. Tarpininkavimo atlygis individualus ir paprastai grindžiamas valandiniu arba nustatytuoju užmokesčiu. Tarpininkavimas – tai komercinė veikla ir iš anksto nustatytų įkainių nėra.

Ar įmanoma užtikrinti, kad būtų vykdomas po tarpininkavimo priimtas susitarimas?

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDirektyvą 2008/52/EB ginčo šalims leidžiama prašyti pripažinti tarpininkavimu pasiektą rašytinį susitarimą privalomai vykdomu. Valstybės narės praneš apie tai teismams ar kitoms kompetentingoms gauti tokius prašymus institucijoms.

Tarpininkavimas Slovakijoje yra neformalus, savanoriškas ir konfidencialus ginčų sprendimo ne teisme pasinaudojant tarpininko paslaugomis procesas. Tarpininkavimo tikslas – pasiekti abiem šalims priimtiną susitarimą.

Po tarpininkavimo procedūros pasiektas susitarimas turi būti rašytinis. Jis visų pirma taikomas susitarime dalyvaujančioms šalims ir yra joms privalomas. Remdamasi šiuo susitarimu, tokią teisę turinti šalis gali kreiptis dėl sprendimo vykdymo užtikrinimo teisme arba įvykdymo, jei tik susitarimas:

  • parengtas kaip notarinis dokumentas,
  • patvirtintas arbitražo institucijos kaip sutaikinimas teisme.

Jei tarpininkaujant susitarimas nepasiekiamas, ginčą galima nagrinėti teisme.

Susijusios nuorodos

Slovakijos Respublikos teisingumo ministerija


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 18/05/2020