Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediacija v državah članicah - Slovaška

Zakaj ne bi namesto, da bi šli na sodišče, svojega spora rešili s pomočjo mediacije? To je ukrep alternativnega reševanja (ARS), kjer mediator pomaga tistim v sporu, da dosežejo dogovor. Vlada in sodni delavci na Slovaškem se zavedajo prednosti mediacije.


Na koga se obrniti?

Na spletišču Povezava se odpre v novem oknuslovaškega Ministrstva za pravosodje je Povezava se odpre v novem oknuoddelek, namenjen mediaciji. Na voljo je le v slovaškem jeziku.

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Mehanizmi mediacije so opisani v Zakonu št. 420/2004 o mediaciji in spremembah nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen. Ta zakon ureja:

  • izvajanje mediacije,
  • temeljna načela mediacije ter
  • organizacijo in učinke mediacije.

Ta zakon se uporablja za spore v razmerjih na podlagi civilnega prava, družinskega prava, gospodarskih pogodb in delovnega prava.

Mediacija je izvensodni postopek, v katerem želi mediator pomagati strankama pri rešitvi spora, ki izhaja iz pogodbenega ali drugega pravnega razmerja. Je postopek, v katerem mediator pomaga dvema ali več strankam spora, da rešijo svoj spor.

Tretji stavek člena 99(1) Zakona št. 99/1963 o pravilih civilnega postopka, kakor je bil spremenjen, določa: „Če okoliščine zadeve to omogočajo, lahko sodišče pred prvo obravnavo in kadar koli v postopku pozove stranki, naj se udeležita informativnega sestanka z mediatorjem iz Registra mediatorjev in poskusita rešiti svoj spor s pomočjo mediacije.“

Informacije in usposabljanje

V oddelku o Povezava se odpre v novem oknumediaciji na spletišču slovaškega Ministrstva za pravosodje so na voljo informacije o mediaciji v slovaškem jeziku. Več informacij je na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuEvropske pravosodne mreže.

Kakšni so stroški mediacije?

Mediacija je plačljiva storitev. Nagrada mediatorja se določi v vsakem primeru posebej in se ponavadi računa na podlagi urne postavke ali pavšalnega zneska. Mediacija je poslovna dejavnost, za katero ni vnaprej določenih stroškov.

Ali je dogovor, dosežen z mediacijo, izvršljiv?

Povezava se odpre v novem oknuDirektiva 2008/52/ES omogoča osebam v sporu, da zahtevajo razglasitev izvršljivosti pisnega dogovora, doseženega v postopku mediacije. Države članice o tem obvestijo sodišča in druge organe, pristojne za prejemanje takšnih zahtev.

Na Slovaškem je mediacija neformalen, prostovoljen in zaupen postopek izvensodnega reševanja sporov ob pomoči mediatorja. Cilj mediacije je doseči dogovor, ki je sprejemljiv za obe stranki.

Dogovor, dosežen v postopku mediacije, mora biti v pisni obliki. Velja za stranki v postopku in je zanju zavezujoč. Na podlagi dogovora lahko upravičena stranka vloži zahtevek za sodno izvršbo odločitve ali za zaplembo premoženja, če:

  • je dogovor sestavljen v obliki notarskega zapisa,
  • arbitražni organ potrdi dogovor kot spravni dogovor pred sodiščem.

Če stranki v postopku mediacije ne dosežeta dogovora, se lahko reševanje zadeve nadaljuje pred sodiščem.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje Slovaške republike


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 18/05/2020