Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediácia v členských štátoch

Mediácia je v členských štátoch v rôznych štádiách vývoja. Existujú členské štáty s komplexnou legislatívou alebo procesnými pravidlami o mediácii. V iných legislatívne orgány neprejavili veľký záujem o reguláciu mediácie. Existujú však aj štáty s ustálenou mediačnou kultúrou, ktoré sa opierajú najmä na samoreguláciu.


Na súdy sa podáva čoraz viac žalôb. To má za následok nielen dlhšie čakanie na rozhodnutie sporu, ale aj zvyšovanie právnych nákladov do takých výšok, ktoré sú nepomerné k hodnote sporu.

Mediácia je vo väčšine prípadov rýchlejšia, a preto zvyčajne lacnejšia než riadne súdne konanie. Toto platí najmä pre krajiny, v ktorých je na súdoch veľa nevyriešených sporov a priemerná dĺžka súdneho konania dosahuje niekoľko rokov.

Preto napriek rôznorodosti v oblastiach a metódach mediácie v rámci Európskej únie existuje zvýšený záujem o tento spôsob riešenia sporov ako alternatívy k súdnym rozhodnutiam.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 06/10/2020