Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Niemcy

Na tej stronie przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa w Niemczech.


Władzę sądowniczą sprawują sędziowie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, sądów federalnych i sądów 16 krajów związkowych (Länder) (por. art. 92 ustawy zasadniczej).

Bazy orzecznictwa online

Od 2010 r. Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów publikuje wybór orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, najwyższych sądów federalnych i Federalnego Sądu Patentowego w portalu Link otworzy się w nowym oknieRechtsprechung im Internet. Informacje te są dostępne dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie.

Oprócz tego Federalny Trybunał Konstytucyjny i sądy federalne udostępniają swoje orzeczenia na własnych stronach internetowych. Dostęp w celach niekomercyjnych jest bezpłatny. Na stronach tych publikowane są również komunikaty prasowe na temat istotnych spraw w toku i ich rozstrzygnięć.

Ponieważ Republika Federalna Niemiec jest państwem federalnym, kraje związkowe same odpowiadają za publikację orzeczeń swoich sądów. Linki do odpowiednich stron internetowych poszczególnych krajów związkowych można znaleźć w portalu wymiaru sprawiedliwości Link otworzy się w nowym oknieJustizportal des Bundes und der Länder.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieOrzecznictwo w internecie

Link otworzy się w nowym oknieFederalny Trybunał Konstytucyjny

Link otworzy się w nowym oknieFederalny Trybunał Sprawiedliwości

Link otworzy się w nowym oknieFederalny Sąd Administracyjny

Link otworzy się w nowym oknieFederalny Trybunał Finansowy

Link otworzy się w nowym oknieFederalny Sąd Pracy

Link otworzy się w nowym oknieFederalny Sąd ds. Socjalnych

Link otworzy się w nowym oknieFederalny Sąd Patentowy

Link otworzy się w nowym oknieJustizportal des Bundes und der Länder


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 12/02/2021