Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriikide kohtupraktika - Luksemburg

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: hispaania keelinglise keelmalta keelsloveeni keelon juba tõlgitud.

 

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Sellel lehel esitatakse ülevaade Luksemburgi kohtupraktikast.


Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Kohtuotsuste esitus/pealkirjad

Kohtuotsused avaldatakse veebisaidil otsuse kuupäeva või numbri järgi.

Vorming

Kohtupraktika on kättesaadav Wordi või PDF-vormingus.

Asjaomased kohtud

Justiitsministeeriumi veebisaidil on Lingil klikates avaneb uus akenpõhiseaduskohtule eraldatud osa, mille kaudu pääseb juurde nimetatud kohtu otsustele.

Lingil klikates avaneb uus akenLuksemburgi kõrgema halduskohtu ja halduskohtu veebisait sisaldab samuti nende kahe kohtu otsuste andmebaasi.

Kohtuhalduse veebisaidil on võimalik tutvuda põhiseaduskohtu, kassatsioonikohtu ning halduskohtute (anonüümseks muudetud) otsustega.

Muud menetlused

Kättesaadav on ka järgmine teave:

  • edasikaebused;
  • kohtuasjade olek (nt menetluses);
  • edasikaebuste tulemused;
  • kas tehtud otsused on tühistamatud või mitte;
  • muud menetlused põhiseaduskohtus ja halduskohtutes.

Ülemkohtu, põhiseaduskohtu ning kõrgema halduskohtu ja halduskohtu praktika on avaldatud Lingil klikates avaneb uus akenLuksemburgi kohtuportaalis ja Lingil klikates avaneb uus akenhalduskohtute veebisaidil.

Avaldamiseeskirjad

Põhiseadust käsitlevad kohtuasjad tuleb avaldada Luksemburgi Lingil klikates avaneb uus akenametlikus teatajas (Mémorial).

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenHalduskohtud

Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenLuksemburgi kohtuportaal


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 10/06/2016