Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättspraxis i medlemsstaterna - Luxemburg

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till spanskaengelskamaltesiskaslovenska är dock redan färdig.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

I det här avsnittet finns en översikt över Luxemburgs rättspraxis.


Rättspraxis på webben

Presentation av besluten/Rubrik

Rättsliga avgöranden offentliggörs på internet med datum eller nummer.

Format

Rättspraxis finns tillgänglig i Word eller PDF-format.

Berörda domstolar

På justitieministeriets internetsida finns ett avsnitt om Länken öppnas i ett nytt fönsterförfattningsdomstolen. Här finns en förteckning över domstolens beslut.

På webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterförvaltningsdomstolarna i Luxemburg finns också en databas med de båda instansernas beslut.

På rättsväsendets webbplats finns de rättsliga avgöranden (som anonymiserats) som meddelats av författningsdomstolen, kassationsdomstolen och förvaltningsdomstolarna.

Övriga uppgifter

Information finns om följande:

  • Överklaganden.
  • Statusen för ett mål (till exempel om målet pågår).
  • Resultat av överklaganden.
  • Om beslut inte kan överklagas.
  • Andra förhandlingar vid författningsdomstolen och förvaltningsdomstolarna.

Rättspraxis från högsta domstolen, författningsdomstolen och förvaltningsdomstolarna finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterLuxemburgs rättsportal och på Länken öppnas i ett nytt fönsterförvaltningsdomstolarnas webbplatser.

Bestämmelser om offentliggörande

Ärenden som gäller författningen måste offentliggöras i den Länken öppnas i ett nytt fönsterofficiella tidningen (Mémorial).

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörvaltningsdomstolar

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterLuxemburgs rättsportal


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 10/06/2016