Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Judikatura členského státu - Rakousko

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Tento oddíl poskytuje informace o rakouské judikatuře a příslušných právních databázích.


Judikatura dostupná na internetu

Rozsudky rakouských soudů jsou zveřejňovány v databázi právních informací (Rechtsinformationssystem des Bundes – RIS) a Odkaz se otevře v novém okně.jsou k dispozici na http://www.ris.bka.gv.at/. Rozhodnutí nejvyšších soudů a správních soudů jsou zveřejňována široce, zatímco ostatní soudy jsou pouze izolované.

Právní informační systém Rakouské republiky je elektronická databáze, kterou koordinuje a provozuje rakouský úřad spolkového kancléře. Obsahuje zejména právní předpisy zveřejněné v rakouské sbírce zákonů (Bundesgesetzblatt) a přináší informace o právu Spolkové republiky Rakousko.

RIS zajišťuje přístupnost (WAI-AA podle pokynů WCAG 2.0).

Prezentace rozhodnutí/právních předpisů

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Judikatura prezentována společně s nadpisy

Ano

Částečně

Hlavní příklad

Právní pravidlo RS0127077

Číslo jednací 11 Os 87/11w

Datum rozhodnutí 25.8.2011

Znění právní věty

Nadpis obecně tvoří tyto prvky: Označení divize: 11, reference na druh řízení: os, pořadové číslo: 87, a rok: 11. Poté se doplní datum rozsudku: 25.8.2011.

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) – mezinárodní

V této rubrice naleznete Evropský identifikátor judikatury (ECLI). Jedná se o jedinečný identifikátor soudních rozsudků v rámci členských států EU.

Formát

Rozsudky jsou dostupné v těchto formátech: XML, RTF, PDF a HTML.

Soudy a další instituce

Nejvyšší soudy

 • Nejvyšší soud
 • Ústavní soud
 • Správní soud (Administrative Court)

Soudy a další instituce

 • Vyšší krajské soudy a jiné soudy (občanskoprávní a trestní řízení)
 • Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht (BVwG))
 • Krajské správní soudy (Landesverwaltungsgerichte (LVwG))
 • Spolkový finanční soud (BFG, externí soud)
 • Orgán pro ochranu údajů (Datenschutzbehörde) (před 2014: Komise pro ochranu osobních údajů (Datenschutzkommission))
 • Disciplinární komise (Disziplinarkommissionen), nejvyšší disciplinární komise (Disziplinaroberkommission), odvolací tribunál (Berufungskommission)
 • Orgán pro dohled nad zaměstnanci (před rokem 2014: Dozorčí výbor pro zaměstnance)
 • Komise pro rovné zacházení od roku 2014
 • Provize za rovné zacházení od 2008 (vnější)
 • Nezávislý správní senát (vybraná rozhodnutí od 1991 do 2013, dále LVG)
 • Finanční dokumentace, nezávislý senát pro finance (externí; Rozhodnutí do roku 2013, poté BFG)
 • Nezávislý Spolkový senát pro azyl (vybraná rozhodnutí od 1998 do 2008)
 • Soudní dvůr (rozhodnutí od července 2008 do roku 2013, poté BVwG)
 • Umweltsenat (vybraná rozhodnutí od 1994 do 2013, poté BVwG)
 • Bundeskommunikationssenat (vybraná rozhodnutí od roku 2001 do roku 2013, poté BVwG)
 • Kontrolní orgány pro zadávání zakázek (vybraná rozhodnutí do roku 2013, pak BVwG)

Poznámka: Ne všechny níže poskytnuté odpovědi platí pro všechny výše uvedené soudy a tribunály.

Jiné postupy

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Jsou k dispozici informace o:

 • opravných prostředcích?

Ne

Ne

 • o tom, zda řízení stále probíhá?

Ne

Ne

 • o výsledku řízení o opravném prostředku?

Ne

ano, pokud jsou rozhodnutí nejvyšších soudů zveřejněna

 • o nezměnitelnosti rozsudku?

Pouze nezměnitelné rozsudky se zveřejňují.

Pouze nezměnitelné rozsudky se zveřejňují.

 • o dalších postupech u
 • jiného vnitrostátního soudu (Ústavního soudu...)?
 • Evropského soudního dvora?
 • Evropského soudu pro lidská práva?
 • Ze zvláštních resumé rozsudků Nejvyššího soudu vyplývá, že u jiného vnitrostátního nebo mezinárodního vrchního soudu řízení stále probíhá.

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Pravidla zveřejňování

na vnitrostátní úrovni?

na úrovni soudů?

Existují pro zveřejňování judikatury závazná pravidla?

Ano

Ano

Paragrafy 15, 15a OGH Act (OGH Act), 48a Judicial Organisation Act (GVG), § 23 BFGG, § 20 BVwGG

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Zveřejňují se všechny rozsudky, nebo pouze výběr?

s určitými omezenými výjimkami.

pouze malý výběr v oblasti řádného soudnictví, komplexní v oblasti správní spravedlnosti

Pokud se provádí výběr, jaká se používají kritéria?

Zveřejňuje se úplné textové znění rozsudku a také jeho resumé.

Rozsudky Nejvyššího soudu, které zamítají odvolání bez podstatného odůvodnění, nejsou zveřejňovány.

Zveřejňuje se úplné textové znění rozsudku a také jeho resumé.

Rozsudky ostatních soudů jsou zveřejňovány, pokud jejich význam překračuje daný jednotlivý případ.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 10/03/2020