Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medlemsstaternes retspraksis - Østrig

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Dette afsnit indeholder oplysninger om østrigsk retspraksis og relevante juridiske databaser.


Online database over retspraksis

Domme afsagt af østrigske domstole er offentliggjort i Republikken Østrigs retsinformationssystem og Link åbner i nyt vinduekan findes på http://www.ris.bka.gv.at/. Afgørelser truffet af højesteretterne og forvaltningsdomstolene er i vid udstrækning blevet offentliggjort, mens de øvrige domstole kun er isolerede.

Republikken Østrigs retsinformationssystem (RIS) er en elektronisk database, der koordineres og drives af det østrigske forbundskanslerens kontor. Den bekendtgør bl.a., hvilken lovgivning der er offentliggjort i "Bundesgesetzblatt" (Østrigs lovtidende), og oplyser, hvilken lov der finder anvendelse i Østrig.

RIS giver adgang (WAI-AA i henhold til WCAG 2.0).

Forelæggelse af afgørelser/lovgivning

Øverste domstole

Andre domstole

Retspraksis præsenteret i overskrifter

Ja

Delvis

Generelt eksempel

Lovregel nr. RS0127077

Referencenummer 11 O O O 87/11w

Afgørelsesdato 25.8.2011

Teksten til den overordnede

Generelt består en overskrift af følgende elementer: Nummer på afsnit: 11, proceduretype: os, løbende nummer: 87, og år: 11. Derefter indsættes datoen for dommen: 25.8.2011.

Den europæiske retspraksisidentifikator (ECLI) — International

European Case Law Identifier (ECLI) kan findes under denne overskrift. Det er en unik identifikator for retsafgørelser i EU-medlemsstaterne.

Format

Dommene findes i følgende formater: XML, RTF, pdf og HTML.

Retter og andre berørte institutioner

Øverste domstole

 • Højesteret
 • Forfatningsdomstolen
 • Forvaltningsdomstol

Domstole og andre institutioner

 • Højere regionale domstole og andre domstole (civil- og strafferetlige sager)
 • Bundesverwaltungsgericht (Bundesverwaltungsgericht) (BVG)
 • Regionale forvaltningsdomstole (Landesverwaltungsgerichte) (LVwG)
 • Forbundsdomstol i skatte- og afgiftsretlige sager (BFG, ekstern)
 • Datatilsynsmyndigheden (Datenschutzbehörde) (før 2014: Databeskyttelseskommissionen (Datenschutzkommission)
 • Disciplinærkommission (tavshedspligt), højesteret (Berufungskommission), disciplinærkommission (Berufungskommission)
 • Overvågningsudvalgets tilsynsmyndighed (før 2014: Personaleudvalget for personaleudvalget)
 • Ligebehandlingskommissioner fra 2014
 • Ligebehandlingskommissioner fra 2008 (eksterne)
 • Det uafhængige administrative senat (udvalgte beslutninger fra 1991 til 2013, derefter LVwG)
 • Finansiel dokumentation, uafhængig finansmyndighed (eksternt; Afgørelser frem til 2013, derefter BFG)
 • Det uafhængige forbundsasylsystem (udvalgte afgørelser fra 1998 til 2008)
 • Asylret (afgørelser fra juli 2008 til 2013, derefter BVG)
 • Umweltsenat (udvalgte Umweltsenat fra 1994-2013, derefter BVG)
 • Bundeskommunikationssenat (udvalgte beslutninger fra 2001 til 2013, derefter BVG)
 • Offentlige indkøbskontrolmyndigheder (udvalgte beslutninger indtil 2013, derefter BVG)

Bemærk: Ikke alle nedenstående svar finder anvendelse på alle ovennævnte domstole)

Andre procedurer

Øverste domstole

Andre domstole

Findes der oplysninger om:

 • klageadgang?

Nej

Nej

 • hvorvidt der stadig verserer en sag?

Nej

Nej

 • resultatet af appeller?

Nej

ja, for så vidt de afgørelser, der træffes af højesteretterne, offentliggøres

 • retsafgørelsens uigenkaldelighed?

Der offentliggøres kun uigenkaldelige domme.

Der offentliggøres kun uigenkaldelige domme.

 • yderligere procedurer før:
 • en anden national domstol (forfatningsdomstol osv.)?
 • den Europæiske Unions Domstol?
 • den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?
 • Særlige resuméer af Højesterets dom viser, at der verserer procedurer ved en anden national eller international høj domstol.

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Regler for offentliggørelse

på nationalt plan?

på domstolsplan?

Er der bindende regler for offentliggørelse af domme?

Ja

Ja

Section 15, 15a OGH Act (OGH Act), 48a Judicial Organisation Act (GOG), § 23 BFDGG, § 20 BVGG

Øverste domstole

Andre domstole

Offentliggøres alle domme eller kun en udvælgelse?

med visse begrænsede undtagelser.

kun et lille udvalg på det almindelige retsområde, der er omfattende på det forvaltningsretlige område

Hvilke kriterier anvendes i tilfælde af udvælgelse?

Dommene offentliggøres i deres helhed sammen med et resumé.

Højesterets domme, der forkaster en appel uden en væsentlig begrundelse, offentliggøres ikke.

Dommene offentliggøres i deres helhed sammen med et resumé.

Domme, der træffes af andre domstole, offentliggøres, hvis deres betydning rækker ud over den enkelte sag.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 10/03/2020