Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriikide kohtupraktika - Austria

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Selles osas antakse teavet Austria kohtupraktika ja asjakohaste õiguslike andmebaaside kohta.


Kohtupraktika veebipõhine andmebaas

Austria kohtute otsused on avaldatud Austria Vabariigi õigusteabe süsteemis ja Lingil klikates avaneb uus akenneed on kättesaadavad aadressil http://www.ris.bka.gv.at/. Ülemkohtute ja halduskohtute otsused on laialdaselt avaldatud, samas kui teised kohtud on ainult eraldiseisvad.

Austria Vabariigi õigusteabe süsteem (RIS) on elektrooniline andmebaas, mida koordineerib ja haldab Austria föderaalkantselei. Ta teeb teatavaks eelkõige õigusaktid, mis on avaldatud Austria ametlikus väljaandes Bundesgesetzblatt, ja annab teavet Austria Liitvabariigi õiguse kohta.

Jõeteabeteenused tagavad juurdepääsu (WAI-AA vastavalt WCAG 2.0-le).

Otsuste/õigusaktide esitamine

Ülemkohtud

Muud kohtud

Pretsedendiõigus koos pealkirjadega

Jah

Osaliselt

Peamine näide

Õigusakti number RS0127077

Viitenumber 11 Os 87/11w

Otsuse kuupäev 25.8.2011

Kohtulahendi tekst

Üldiselt koosneb toimiku viitenumber Rajooni number: 11, menetluse liigi viide: Os, jooksev number: 87 ja aasta: 11. Seejärel lisatakse kohtuotsuse kuupäev: 25.8.2011.

Euroopa kohtulahendite tunnused (ECLI) – rahvusvaheline

Selles rubriigis esitatakse Euroopa kohtulahendi tunnus (European Case Law Identifier – ECLI). See on kohtuotsuste kordumatu tunnus ELi liikmesriikides.

Vorming

Kohtupraktika on kättesaadav XML, RTF, PDF ja HTML.

Kohtud ja muud asjaomased institutsioonid

Ülemkohtud

 • Ülemkohus
 • Konstitutsioonikohus
 • Halduskohus

Kohtud ja muud institutsioonid

 • Kõrgema astme piirkondlikud kohtud ja muud kohtud (tsiviil- ja kriminaalasjad)
 • Föderaalne halduskohus (Bundesverwaltungsgericht) (BVwG)
 • Liidumaade halduskohtud (Landesverwaltungsgerichte – LVwG)
 • Föderaalne finantskohus (BFG, väline)
 • Andmekaitseasutus (Datenschutzbehörde) (enne 2014. aastat: Andmekaitsekomisjon (Datenschutzkommission))
 • Distsiplinaarkomisjonid, kõrgem distsiplinaarkomisjon (Disziplinaroberkommission), apellatsioonikomisjon (Berufungskommission)
 • Personalikomitee järelevalveasutus (enne 2014. aastat: Personalikomitee järelevalvekomisjon)
 • Võrdse kohtlemise komisjonitasud alates 2014. aastast
 • Võrdse kohtlemise komisjonitasud alates 2008. aastast (väline)
 • Sõltumatu Haldussenat (valitud otsused aastatel 1991-2013, seejärel LVwG)
 • Finantsdokumentatsioon, sõltumatu rahandussekretariaat (väline; Otsused kuni 2013. aastani, seejärel BFG)
 • Sõltumatu föderaalne varjupaigaküsimuste senat (valitud otsused aastatel 1998-2008)
 • Varjupaigakohus (otsused 2008. aasta juulist kuni 2013. aastani, seejärel BVwG)
 • Umweltsenat (valitud otsused aastatel 1994-2013, seejärel BVwG)
 • Bundeskommunikationssenat (valitud otsused aastatel 2001-2013, seejärel BVwG)
 • Riigihangete kontrolliasutused (valitud otsused kuni 2013. aastani, seejärel BVwG)

Märkus: Kõik allpool esitatud vastused ei kehti kõigi eespool nimetatud kohtute ja muude institutsioonide kohta.

Muud menetlused

Ülemkohtud

Muud kohtud

Kas on kättesaadav teave

 • kassatsioonkaebused?

Ei

Ei

 • selle kohta, kas kohtuasja menetlemine on veel pooleli?

Ei

Ei

 • apellatsioonimenetluse tulemuste kohta?

Ei

jah, niivõrd kui ülemkohtute otsused on avaldatud

 • kohtuotsuse tagasivõtmatus?

Avaldatakse ainult tühistamatuid kohtuotsuseid.

Avaldatakse ainult tühistamatuid kohtuotsuseid.

 • edasise menetlemise kohta
 • muu siseriiklik kohus (konstitutsioonikohus jne)?
 • Euroopa Kohus?
 • Euroopa Inimõiguste Kohus?
 • Ülemkohtu otsuse erikokkuvõtted näitavad, et teises riiklikus või rahvusvahelises kõrgemas kohtus on menetlused pooleli.

Jah

Jah

Jah

Ei

Ei

Ei

Avaldamiseeskirjad

riiklikul tasandil?

kohtute tasandil?

Kas kohtupraktika avaldamise kohta on olemas siduvad eeskirjad?

Jah

Jah

OGH Act (OGH seadus), § 15, § 15a, 48a Judicial Organisation Act (GOG), § 23 BFGG, § 20 BVwGG

Ülemkohtud

Muud kohtud

Kas avaldatakse kogu kohtupraktika või ainult valik sellest?

teatavate piiratud eranditega.

ainult väike valik üldise õiguse valdkonnas, terviklik haldusõiguse valdkonnas

Milliseid kriteeriumeid kohaldatakse valiku tegemisel?

Avaldatakse otsuse täistekst ja selle kokkuvõte.

Ülemkohtu otsuseid, millega lükatakse apellatsioonkaebus tagasi ilma sisulise põhjenduseta, ei avaldata.

Avaldatakse otsuse täistekst ja selle kokkuvõte.

Muude kohtute otsused avaldatakse juhul, kui nende mõju ei piirdu vaid konkreetse kohtuasjaga.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 10/03/2020