Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Itävalta

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Tässä osiossa on tietoa Itävallan oikeuskäytännöstä ja asiaankuuluvista oikeudellisista tietokannoista.


Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Itävaltalaisten tuomioistuinten antamat tuomiot julkaistaan liittovaltion oikeudellisten tietojen järjestelmässä, ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanne löytyvät osoitteesta http://www.ris.bka.gv.at/. Korkeimpien oikeuksien ja hallinto-oikeuksien päätökset julkaistaan laajalti, kun taas muut tuomioistuimet ovat vain erillisiä.

Itävallan tasavallan oikeudellinen tietojärjestelmä (RIS) on Itävallan liittokanslerinviraston koordinoima ja ylläpitämä sähköinen tietokanta. Siihen tallennetaan erityisesti Itävallan virallisessa lehdessä (Bundesgesetzblatt) julkaistavat säännökset sekä tietoja Itävallan tasavallan lainsäädännöstä.

RIS tarjoaa esteettömyyden (WAI-AA WCAG 2.0:n mukaisesti).

Päätösten/lainsäädännön esittely

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Otsikoina esitettävä oikeuskäytäntö

Kyllä

Osittain

Esimerkki

Oikeussääntö nro RS0127077

Viitenumero 11 Os 87/11w

Päätöksen päivämäärä 25.8.2011

Otsikon teksti

Otsikkoon kuuluu yleensä Jaoston numero ”11”, menettelytyypin viite ”Os”, juokseva numero ”87” ja vuosi ”11” Sekä ratkaisun päivämäärä ”25.8.2011”.

Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI) – International

Tämän otsikon alla on eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (European Case Law Identifier, ECLI). Se on EU:n jäsenvaltioissa annettujen tuomioistuinten tuomioiden yksilöivä tunniste.

Muoto

Oikeuskäytäntö on saatavilla XML-, RTF-, PDF- ja HTML-muodossa.

Asianomaiset tuomioistuimet ja muut toimielimet

Ylimmät tuomioistuimet

 • Korkein oikeus
 • Valtiosääntötuomioistuin
 • Hallintotuomioistuin

Tuomioistuimet ja muut toimielimet

 • Aluetuomioistuimet ja muut tuomioistuimet (siviili- ja rikosasiat)
 • Liittovaltion hallintotuomioistuin (Bundesverwaltungsgericht)
 • Alueelliset hallintotuomioistuimet (Landesverwaltungsgerichte)
 • Liittovaltion verotuomioistuin (BFG, ulkoinen)
 • Tietosuojaviranomainen (Datenschutzbehörde) (ennen vuotta 2014 Tietosuojalautakunta (Datenschutzkommission))
 • Kurinpitolautakunnat (Disziplinarkommissionen), ylin kurinpitolautakunta (Disziplinaroberkommission), valituslautakunta (Berufungskommission)
 • Henkilöstökomitean valvontaviranomainen (ennen vuotta 2014: Henkilöstökomitean valvontakomissio)
 • Yhdenvertaista kohtelua koskevat provisiot vuodesta 2014 alkaen
 • Yhdenvertaista kohtelua koskevat palkkiot vuodesta 2008 alkaen (ulkoiset)
 • Riippumaton hallintosenaatti (valitut päätökset 1991–2013, sitten LVwG)
 • Rahoitusasiakirjat, Independent Finance Senate (ulkopuolinen; Päätökset vuoteen 2013 asti, sitten BFG)
 • Riippumaton liittovaltion turvapaikka-asioita käsittelevä senaatti (valikoidut päätökset vuosina 1998–2008)
 • Turvapaikkatuomioistuin (päätökset heinäkuusta 2008 vuoteen 2013, sitten BVwG)
 • Umweltsenat (valitut päätökset 1994–2013, sitten BVwG)
 • Bundeskommunikationssenat (valitut päätökset 2001–2013, sitten BVwG)
 • Hankintojen valvontaviranomaiset (valitut päätökset vuoteen 2013 asti, sitten BVwG)

Huomautus: Kaikkia jäljempänä esitettyjä vastauksia ei voida soveltaa kaikkiin edellä mainittuihin tuomioistuimiin.)

Muut menettelyt

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Onko saatavilla tietoja:

 • muutoksenhaku?

Ei

Ei

 • asian keskeneräisyydestä?

Ei

Ei

 • muutoksenhaun tuloksista?

Ei

kyllä, jos korkeimman oikeuden päätökset julkaistaan

 • päätöksen lainvoimaisuudesta?

Vain lainvoimaiset päätökset julkaistaan.

Vain lainvoimaiset päätökset julkaistaan.

 • jatkokäsittelystä
 • maan muussa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuin jne.)?
 • Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa?
 • ihmisoikeustuomioistuimessa?
 • Korkeimman oikeuden tuomion erityiset yhteenvedot osoittavat, että menettelyt ovat vireillä toisessa kansallisessa tai kansainvälisessä korkeimmassa oikeudessa.

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Julkaisusäännöt

kansallisella tasolla?

tuomioistuinten tasolla?

Onko olemassa oikeuskäytännön julkaisemista koskevia velvoittavia sääntöjä?

Kyllä

Kyllä

OGH-laki (OGH Act), 48a Judicial Organisation Act (GOG), BFGG 23 §, BVwGG 20 §

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko koko oikeuskäytäntö vai ainoastaan osa siitä?

tietyin rajoituksin.

vain pieni valikoima tavallisen oikeuden alalla, kattava hallinto-oikeuden alalla

Jos vain osa julkaistaan, millä perusteella julkaistava osa valitaan?

Ratkaisuista julkaistaan sekä täydellinen versio että tiivistelmä.

Korkeimman oikeuden ratkaisuja, joissa valitus hylätään antamatta selkeitä perusteluja, ei julkaista.

Ratkaisuista julkaistaan sekä täydellinen versio että tiivistelmä.

Muiden tuomioistuinten ratkaisut julkaistaan, jos niiden merkitys ulottuu kyseessä olevaa asiaa laajemmalle.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 10/03/2020