Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudska praksa država članica - Austrija

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

U ovom su odjeljku navedene informacije o austrijskoj sudskoj praksi i relevantnim bazama podataka.


Internetske baze podataka o sudskoj praksi

Odluke austrijskih pravosudnih tijela objavljuju se u saveznom pravnom informacijskom sustavu i dostupne Poveznica se otvara u novom prozorusu na stranici http://www.ris.bka.gv.at/. Odluke vrhovnih sudova i upravnih sudova široko su objavljene, dok su drugi sudovi samo izolirani.

Pravni informacijski sustav Republike Austrije je elektronička baza podataka koju koordinira i kojim upravlja austrijski ured saveznog kancelara. Prvenstveno je namijenjen priopćavanju pravnih propisa objavljenih u Saveznom službenom listu (Bundesgesetzblatt) te pruža informacije o pravu u Saveznoj Republici Austriji.

U okviru RIS-a osigurava se pristupačnost (WAI-AA u skladu sa smjernicama WCAG 2.0).

Predstavljanje odluka/zakonodavstva

Vrhovni sudovi

Drugi sudovi

Prikaz odluka s pravnim propisima

Da

Djelomično

Glavni primjer

Pravni propis br. RS0127077

Poslovni broj 11 Os 87/11w

Datum odluke 25.8.2011

Tekst pravnog propisa

Oznaka pravnog propisa u pravilu se sastoji od sljedećih elemenata: Broja područja: „11”, oznake vrste postupka: „Os”, tekućeg broja: „87” i godine: „11”. Zatim se dodaje datum donošenja presude: 25.8.2011.

Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI) – međunarodna

U ovom odjeljku nalazi se Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI). To je jedinstvena identifikacijska oznaka sudskih presuda u državama članicama EU-a.

Format

Sudske odluke dostupne su u sljedećim formatima: XML, RTF, PDF i HTML.

Obuhvaćeni sudovi i druge institucije

Vrhovni sudovi

 • Vrhovni sud
 • Ustavni sud
 • Upravni sud

Sudovi i druge institucije

 • Viši regionalni sudovi i drugi sudovi (građanski i kazneni predmeti)
 • Savezni upravni sud (Bundesverwaltungsgericht – BVwG)
 • Pokrajinski upravni sudovi (Landesverwaltungsgerichte – LVwG)
 • Savezni financijski sud (BFG, vanjski)
 • Povjerenstvo za zaštitu podataka (Datenschutzbehörde, do 2014. Povjerenstvo za zaštitu podataka (Datenschutzkommission)
 • Stegovna povjerenstva (Disziplinarkommissionen), Vrhovno stegovno povjerenstvo (Disziplinaroberkommission), Žalbeno povjerenstvo (Berufungskommission)
 • Nadzorno tijelo Odbora za nadzor (prije 2014.: Odbor osoblja za nadzor Komisije)
 • Povjerenstva za jednako postupanje iz 2014.
 • Povjerenstva za jednako postupanje iz 2008. (vanjska)
 • Neovisni upravni Senat (odabrane odluke od 1991. do 2013., zatim LVwG)
 • Financijska dokumentacija neovisnog financijskog Senata (izvan sjedišta; Odluke do 2013., zatim BFG)
 • Neovisni njemački Senat (odabrane odluke od 1998. do 2008.)
 • Sud za azil (odluke od srpnja 2008. do 2013., zatim BVwG)
 • Umweltsenat (odabrane odluke od 1994. do 2013., zatim BVwG)
 • Bundeskommunikationssenat (odabrane odluke od 2001. do 2013., zatim BVwG)
 • Tijela za nadzor javne nabave (odabrane odluke do 2013., tadašnjem BVwG-om)

Napomena: Ne primjenjuju se svi odgovori na navedene sudove

Drugi postupci

Vrhovni sudovi

Drugi sudovi

Jesu li dostupne informacije:

 • o žalbenom postupku?

Ne

Ne

 • o tome je li postupak još u tijeku?

Ne

Ne

 • o ishodu žalbenog postupka?

Ne

da, u mjeri u kojoj su odluke vrhovnih sudova objavljene

 • o pravomoćnosti presude?

Objavljuju se samo pravomoćne presude.

Objavljuju se samo pravomoćne presude.

 • o daljnjim postupcima pred:
 • nekim drugim nacionalnim sudom (Ustavnim sudom itd.)?
 • sudom Europske unije?
 • europskim sudom za ljudska prava?
 • U posebnim sažecima presude Vrhovnog suda navodi se da su postupci na drugom nacionalnom ili međunarodnom visokom sudu u tijeku.

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Pravila za objavu

na nacionalnoj razini?

na razini sudova?

Postoje li obvezujuća pravila za objavu sudskih odluka?

Da

Da

Odjeljci 15., 15.a Zakon OGH (Zakon OGH), 48. a Zakon o organizaciji sudaca (GOG), odjeljak 23., odjeljak 20.

Vrhovni sudovi

Drugi sudovi

Objavljuju li se sve presude ili samo odabir?

uz određene ograničene iznimke.

samo mali odabir u području običnog pravosuđa, sveobuhvatan u području upravne pravde

Ako se vrši odabir, koja se mjerila primjenjuju?

Odluke se objavljuju u cijelosti zajedno sa sažetkom.

Odluke Vrhovnog suda kojima se žalba odbija bez podrobnog obrazloženja ne objavljuju se.

Odluke se objavljuju u cijelosti zajedno sa sažetkom.

Odluka ostalih sudova objavljuju se ako njihova važnost nadilazi okvire pojedinačnog predmeta.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 10/03/2020