Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nationale rechtspraak - Oostenrijk

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Deze rubriek bevat informatie over de Oostenrijkse jurisprudentie en de relevante juridische databanken.


Online-databank van jurisprudentie

De beslissingen van de Oostenrijkse rechtbanken worden gepubliceerd in het wettelijk informatiesysteem van de Republiek Oostenrijk en zijn De link wordt in een nieuw venster geopend.te vinden op http://www.ris.bka.gv.at/. De beslissingen van de hooggerechtshoven en de administratieve rechtbanken worden op grote schaal gepubliceerd, terwijl de andere rechtbanken alleen geïsoleerd zijn.

Het Legal Information System (RIS) van de Republiek Oostenrijk is een elektronische databank die wordt gecoördineerd en beheerd door de Oostenrijkse bondskanselarij. Zij kondigt in het bijzonder de in het Bundesgesetzblatt (Oostenrijks federaal staatsblad) gepubliceerde wetgeving aan en verschaft informatie over de wet in de Republiek Oostenrijk.

De RIS biedt toegankelijkheid (WAI-AA overeenkomstig WCAG 2.0).

Presentatie van besluiten/wetgeving

Hoogste rechtscolleges

Andere rechtbanken

Jurisprudentie die in het nieuws wordt gepresenteerd

Ja

Gedeeltelijk

Voorbeeld

Nummer van de rechtsregel RS0127077

Referentienummer 11 s 87/11w

Datum besluit 25.8.2011

Tekst van de titel

In het algemeen bestaat een hoofdlijn uit de volgende elementen: Aantal afdelingen: 11, referentienummer procedure: OS, operationeel nummer: 87, en jaar: 11. De datum van uitspraak wordt toegevoegd: 25.8.2011.

Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) — Internationaal

De Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) is onder deze rubriek te vinden. Het is een unieke identificatiecode voor gerechtelijke uitspraken in de EU-lidstaten.

Formaat

De arresten zijn beschikbaar in de volgende formaten: XML, RTF, PDF en HTML.

Rechtbanken en andere betrokken instellingen

Hoogste rechtscolleges

 • Hooggerechtshof
 • Grondwettelijk Hof
 • Administratieve rechtbank

Rechtbanken en andere instellingen

 • Hogere regionale rechtbanken en andere rechtbanken (burgerlijke en strafzaken)
 • Federale administratieve rechtbank (BVK)
 • Landesverwaltungsgerichtte (LVwG)
 • Federale financiële rechtbank (BFG, extern)
 • Gegevensbeschermingsautoriteit (Datenschutzbehörde) (voor 2014: Commissie voor gegevensbescherming (Datenschutzkommission)
 • Tuchtcommissies (Disziplinartkommissionen), Hoge Tuchtraad (Disziplinarautokommission), Hof van Beroep (Berufungskommission)
 • Personeel Comité van toezicht (vóór 2014: Commissie van toezicht op het personeel van het Comité van de Regio’s)
 • Commissies gelijke behandeling vanaf 2014
 • Gelijke behandelingscommissies vanaf 2008 (extern)
 • Onafhankelijke administratieve Senaat (geselecteerde besluiten van 1991 tot 2013, vervolgens LVwG)
 • Financiële documentatie, onafhankelijke financiële Senaat (extern; Besluiten tot 2013, vervolgens BTG)
 • Onafhankelijke federale Senaat (geselecteerde besluiten van 1998 tot en met 2008)
 • Asielrechtbank (besluiten van juli 2008 tot 2013, vervolgens BVwG)
 • Umweltsenat (geselecteerde beslissingen van 1994 tot 2013, vervolgens BVwG)
 • Bundeskommunikationssenat (geselecteerde beslissingen van 2001 tot 2013, vervolgens BVwG)
 • Aanbestedingscontrole-autoriteiten (geselecteerde besluiten tot 2013, vervolgens BVwG)

Opmerking: Niet alle onderstaande antwoorden zijn van toepassing op alle bovengenoemde rechterlijke instanties.)

Andere procedures

Hoogste rechtscolleges

Andere rechtbanken

Is informatie beschikbaar over:

 • beroepsprocedures?

Neen

Neen

 • of een zaak nog aanhangig is?

Neen

Neen

 • de uitkomst van het beroep?

Neen

ja, voor zover de beslissingen van de hooggerechtshoven openbaar worden gemaakt

 • de onherroepelijkheid van het vonnis?

Alleen onherroepelijke beslissingen worden gepubliceerd.

Alleen onherroepelijke beslissingen worden gepubliceerd.

 • verdere procedures voor:
 • een andere nationale rechtbank (grondwettelijk hof, enz.)?
 • het Europese Hof van Justitie?
 • het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?
 • Uit de speciale samenvattingen van de uitspraak van het hooggerechtshof blijkt dat de procedures bij een andere nationale of internationale rechtbank aanhangig zijn.

Ja

Ja

Ja

Neen

Neen

Neen

Publicatievoorschriften

op nationaal niveau?

op het niveau van de rechtbanken?

Zijn er bindende regels voor de publicatie van rechterlijke beslissingen?

Ja

Ja

Sections 15, 15a OGH Act (OGH Act), 48a Judicial Organisation Act (GOG), Section 23 BFGG, Section 20 BVGG

Hoogste rechtscolleges

Andere rechtbanken

Worden alle beslissingen gepubliceerd of wordt slechts een selectie gemaakt?

met slechts enkele uitzonderingen.

slechts een kleine selectie op het gebied van de gewone rechtspraak, uitgebreid op het gebied van de administratieve rechtspraak

Indien een selectie wordt gemaakt, aan welke criteria wordt voldaan?

De arresten worden volledig gepubliceerd, samen met een samenvatting.

Arresten van het Hof van Justitie waarbij een hogere voorziening zonder inhoudelijke motivering wordt afgewezen, worden niet gepubliceerd.

De arresten worden volledig gepubliceerd, samen met een samenvatting.

Uitspraken van andere rechtbanken worden gepubliceerd indien het belang ervan verder gaat dan het individuele geval.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 10/03/2020