Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Judikatúra členského štátu - Rakúsko

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

V tomto oddiele sa uvádzajú informácie o rakúskej judikatúre a príslušných právnych databázach.


Databáza judikatúry na internete

Rozsudky vynesené rakúskymi súdmi sa uverejňujú v právnom informačnom systéme Rakúskej spolkovej republiky a Odkaz sa zobrazí v novom oknemožno ich nájsť na http://www.ris.bka.gv.at/. Rozhodnutia najvyšších súdov a správnych súdov sú všeobecne uverejnené, zatiaľ čo ostatné súdy sú len izolované.

Právny informačný systém (Rechtsinformationssystem – RIS) Rakúskej republiky je elektronickou databázou, ktorú koordinuje a prevádzkuje Úrad spolkového kancelára Rakúska. Jej prostredníctvom sa oznamujú predovšetkým právne predpisy uverejnené v Bundesgesetzblatt (Rakúsky spolkový právny vestník) a poskytujú informácie o právnych predpisoch v Rakúskej spolkovej republike.

RIS zabezpečuje prístupnosť (WAI-AA podľa WCAG 2.0).

Prezentácia rozhodnutí/právnych predpisov

Najvyššie súdy

Iné súdy

Judikatúra prezentovaná s opisom

Áno

Čiastočne

Hlavný príklad

Číslo právneho predpisu RS0127077

Referenčné číslo 11 Os 87/11w

Dátum rozhodnutia 25.8.2011

Text popisu

Vo všeobecnosti popis pozostáva z týchto údajov: Číslo komory „11“, odkaz na druh konania: „Os“, poradové číslo: 87 a rok: 11. Potom nasleduje dátum rozhodnutia: „25.8.2011“.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) – International

V tejto kolónke nájdete Európsky identifikátor judikatúry (ECLI). Je to jednotný identifikátor súdnych rozsudkov v rámci členských štátov EÚ.

Formát

Rozsudky sú dostupné v týchto formátoch: XML, RTF, PDF a HTML.

Príslušné súdy a iné inštitúcie

Najvyššie súdy

 • Najvyšší súd
 • Ústavný súd
 • Správny súd

Súdy a iné inštitúcie

 • Krajinské súdy a ostatné súdy (občianske právo a trestné právo)
 • Spolkový správny súd
 • Krajinské správne súdy
 • Spolkový finančný súd (BFG, externý)
 • Úrad na ochranu údajov (pred rokom 2014: Komisia na ochranu údajov)
 • Disciplinárne komisie, najvyššia disciplinárna komisia, odvolacia komisia
 • Dozorný orgán zamestnaneckého výboru (do roku 2014: Dozorný výbor zamestnancov)
 • Komisie pre rovnaké zaobchádzanie z roku 2014
 • Komisie pre rovnaké zaobchádzanie z 2008 (externé)
 • Nezávislý senát pre životné prostredie (vybrané rozhodnutia od 1991 do 2013, potom LVwG)
 • Finančná dokumentácia, nezávislý senát pre financie (externý, Rozhodnutia do roku 2013, potom VPP)
 • Nezávislý spolkový senát pre azyl (vybrané rozhodnutia od roku 1998 do roku 2008)
 • Azylový súd (rozhodnutia z júla 2008 až 2013, potom BVwG)
 • Umweltsenat (vybrané rozhodnutia od roku 1994 do roku 2013, potom VwG)
 • Bundeskommunikationssenat (vybrané rozhodnutia od roku 2001 do roku 2013, potom VwG)
 • Kontrolné orgány verejného obstarávania (vybrané rozhodnutia do roku 2013, potom VwG)

Poznámka: Nie všetky nižšie uvedené odpovede sa týkajú všetkých vyššie uvedených súdov a tribunálov.

Iné postupy

Najvyššie súdy

Iné súdy

Sú dostupné informácie týkajúce sa:

 • odvolaní?

Nie

Nie

 • toho, či sa vec ešte stále prejednáva?

Nie

Nie

 • výsledku odvolaní?

Nie

áno, pokiaľ sú rozhodnutia najvyšších súdov uverejnené

 • nemožnosti odvolať sa proti rozhodnutiu?

Uverejnené sú len rozhodnutia, ktoré nadobudli právny účinok.

Uverejnené sú len rozhodnutia, ktoré nadobudli právny účinok.

 • ďalšie konania pred:
 • iným vnútroštátnym súdom (Ústavným súdom a pod.)?
 • Európskym súdnym dvorom?
 • Európskym súdom pre ľudské práva?
 • Špeciálne výpisy z rozhodnutí Najvyššieho súdu naznačujú, či prebiehajú konania na iných vnútroštátnych alebo medzinárodných vyšších súdoch.

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Nie

Pravidlá uverejňovania

na vnútroštátnej úrovni?

na úrovni súdov?

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie judikatúry?

Áno

Áno

Sections 15, 15a OGH Act (OGH Act), 48a Judicial Organisation Act (GOG), § 23 BFGG, § 20 BVVGG

Najvyššie súdy

Iné súdy

Je uverejnená celá judikatúra alebo len výber?

s určitými obmedzenými výnimkami.

iba malý výber v oblasti riadneho súdnictva, komplexné v oblasti správneho súdnictva

Ak sa robí výber, aké kritéria sa uplatňujú?

Uverejňuje sa úplné znenie rozhodnutia, ako aj jeho zhrnutie.

Rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorými sa zamieta odvolanie bez podrobného odôvodnenia, sa neuverejňujú.

Uverejňuje sa úplné znenie rozhodnutia, ako aj jeho zhrnutie.

Rozhodnutia ostatných súdov sa uverejňujú, ak ich význam presahuje význam individuálneho prípadu.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 10/03/2020