Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodna praksa držav članic - Avstrija

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Ta oddelek vsebuje informacije o avstrijski sodni praksi in ustreznih pravnih zbirkah podatkov.


Spletne podatkovne zbirke sodne prakse

Sodbe avstrijskih sodišč so objavljene v pravnem informacijskem sistemu Republike Avstrije in so Povezava se odpre v novem oknuna voljo na spletni strani http://www.ris.bka.gv.at/. Odločitve vrhovnih sodišč in upravnih sodišč so splošno objavljene, medtem ko so druga sodišča osamljena.

Zvezni pravno-informacijski sistem (Rechtsinformationssystem des Bundes – RIS) je elektronska podatkovna zbirka, ki jo vodi urad zveznega kanclerja (Bundeskanzleramt). Napoveduje zlasti zakonodajo, objavljeno v Bundesgesetzblatt (zvezni uradni list Republike Avstrije), in zagotavlja informacije o zakonu v Zvezni republiki Avstriji.

RIS zagotavlja dostopnost (WAI-AA v skladu z WCAG 2.0).

Predstavitev sklepov/zakonodaje

Vrhovna sodišča

Druga sodišča

Predstavitev sodnih odločb s pravnimi pravili

Da

Delno

Glavni primer

Pravno pravilo številka RS0127077

Opravilna številka 11 Os 87/11w

Datum sklepa 25.8.2011

Besedilo pravnega pravila

Referenčna številka ima na splošno naslednje elemente: Številko senata „11“, oznako vrste postopka „Os“, tekočo opravilno številko „87“ in leto „11“. Dodan je še datum sodne odločbe „25.8.2011“.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (European Case Law Identifier – ECLI) – mednarodno

V tem razdelku je mogoče najti evropsko identifikacijsko oznako sodne prakse (European Case Law Identifier – ECLI). Gre za edinstveni identifikator sodnih odločb v državah članicah EU.

Oblika

Sodne odločbe so dostopne v formatih XML, RTF, PDF in HTML.

Zadevna sodišča in druge institucije

Vrhovna sodišča

 • Vrhovno sodišče
 • Ustavno sodišče
 • Upravno sodišče

Sodišča in druge institucije

 • Višja deželna sodišča (Oberlandesgerichte) in druga sodišča (civilne in kazenske zadeve)
 • Zvezno upravno sodišče (Bundesverwaltungsgericht)
 • Regionalna upravna sodišča (Landesverwaltungsgerichte) (LVG)
 • Zvezno finančno sodišče (BFG, zunaj sedeža)
 • Organ za varstvo podatkov (Datenschutzrebehörde) (pred letom 2014: Komisija za varstvo podatkov (Datenschutsekommission)
 • Disciplinski komisiji (Disziplinarkommissionen), vrhovni disciplinski komisiji (Dizisteninderkommission), pritožbenemu sodišču (Berufungsfisheries)
 • Nadzorni organ v odboru uslužbencev (pred letom 2014: Odbor uslužbencev Komisije za nadzor)
 • Komisije za enako obravnavo iz leta 2014
 • Komisije za enako obravnavo iz leta 2008 (zunaj sedeža)
 • Neodvisni upravni senat (izbrane odločitve od leta 1991 do leta 2013, nato LVG)
 • Finančna dokumentacija, senat za neodvisne finance (zunaj sedeža; Odločitve do leta 2013, nato BFG)
 • Neodvisni senat za azil (izbrane odločitve od leta 1998 do leta 2008)
 • Sodišče za azil (odločbe od julija 2008 do leta 2013, nato BVwG)
 • Umweltsenat
 • Bundeskommunikationssenat (izbrane odločitve med letoma 2001 in 2013, nato BVwG)
 • Nadzorni organi za javna naročila (izbrane odločitve do leta 2013, nato BVS)

Opomba: Spodnji odgovori ne veljajo za vsa zgoraj navedena sodišča in senate.

Drugi postopki

Vrhovna sodišča

Druga sodišča

Ali so na voljo informacije:

 • o pravnih sredstvih?

Ne

Ne

 • o tem, ali je zadeva še nerešena?

Ne

Ne

 • o odločitvah o pravnih sredstvih?

Ne

da, kolikor so odločitve vrhovnih sodišč objavljene

 • o pravnomočnosti sodne odločbe?

Objavijo se samo pravnomočne sodne odločbe.

Objavijo se samo pravnomočne sodne odločbe.

 • o nadaljnjih postopkih pred
 • drugim domačim sodiščem (ustavno sodišče...)?
 • sodišču Evropskih skupnosti?
 • Evropskim sodiščem za človekove pravice?
 • Posebni povzetki odločb vrhovnega sodišča pomenijo, da postopki pred drugimi državnimi ali mednarodnimi višjimi sodišči še potekajo.

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Pravila glede objave

na nacionalni ravni?

na ravni sodišč?

Ali obstajajo zavezujoča pravila za objavo sodnih odločb?

Da

Da

Oddelki 15, 15a OGH Act, 48a Judicial Organisation Act (GOG), Section 23 BFGG, Section 20 DBwGG

Vrhovna sodišča

Druga sodišča

Ali se objavijo vse sodne odločbe ali le izbor?

z nekaterimi omejenimi izjemami.

samo v majhnem obsegu na področju pravosodja, ki je obsežno na področju upravnega sodstva

Katera merila se uporabijo, kadar se objavi le izbor?

Objavi se celotno besedilo sodnih odločb skupaj s povzetkom.

Odločbe vrhovnega sodišča, s katerimi se pritožbe zavrnejo brez podrobne obrazložitve, se ne objavijo.

Objavi se celotno besedilo sodnih odločb skupaj s povzetkom.

Sodbe drugih sodišč so objavljene, če njihov pomen presega posamezni primer.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 10/03/2020