Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Valstybių narių teismų praktika - Austrija

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Šiame skirsnyje pateikiama informacija apie Austrijos teismų praktiką ir atitinkamas teisines duomenų bazes.


Internetinė teismų praktikos duomenų bazė

Austrijos teismų priimti sprendimai skelbiami Austrijos Respublikos teisinės informacijos sistemoje ir juos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasgalima rasti adresu http://www.ris.bka.gv.at/. Aukščiausiųjų teismų ir administracinių teismų sprendimai plačiai skelbiami, o kiti teismai yra tik pavieniai.

Austrijos Respublikos teisinės informacijos sistema (RIS) yra elektroninė duomenų bazė, kurią koordinuoja ir tvarko Austrijos federalinė kanceliarija. Jame visų pirma skelbiami Bundesgesetzblatt (Austrijos federalinis įstatymas) paskelbti teisės aktai ir pateikiama informacija apie Austrijos Federacinės Respublikos teisę.

UIP užtikrina prieinamumą (WAI-AA pagal WCAG 2.0).

Sprendimų ir (arba) teisės aktų pristatymas

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Teismų sprendimai, pateikiami su antraštėmis

Taip

Iš dalies

Pagrindinis pavyzdys

Teisinės taisyklės Nr. RS0127077

Nuorodos numeris 11 O 87/11w

Sprendimo data 25.8,2011 m.

Antraštės tekstas

Paprastai antraštę sudaro šie elementai: Skyriaus numeris: 11, procedūros tipo nuoroda: OS, darbinis numeris: 87, ir metai: 11. Tada pridedama sprendimo data: 25.8.2011.

Tarptautinis Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) pateikiamas šioje dalyje. Tai unikalus ES valstybių narių teismų sprendimų identifikatorius.

Formatas

Teismo sprendimai pateikiami šiais formatais: XML, RTF, PDF ir HTML.

Teismai ir kitos susijusios institucijos

Aukščiausieji teismai

 • Aukščiausiasis Teismas
 • Konstitucinis teismas
 • Administracinis teismas

Teismai ir kitos institucijos

 • Aukštesnieji apygardų teismai ir kiti teismai (civilinės ir baudžiamosios bylos)
 • Federalinis administracinis teismas (Bundesverwaltungsgericht) (BVwG)
 • Regioniniai administraciniai teismai (Landesverwaltungsgerichte) (LVwG)
 • Federalinis finansų teismas (BFG, išorės)
 • Duomenų apsaugos institucija (Datenschutzbehörde) (iki 2014 m.: Duomenų apsaugos komisija (Datenschutzkommission)
 • Drausmės komisijos (Disziplinarkommissionen), Aukščiausioji drausmės komisija (Disziplinaroberkommission), Apeliacinis teismas (Berufungskommission)
 • Personalo komiteto priežiūros institucija (iki 2014 m. – Personalo komiteto priežiūros komisija)
 • Vienodo požiūrio komisiniai nuo 2014 m.
 • Vienodo požiūrio komisiniai nuo 2008 m. (išorės)
 • Nepriklausomas administracinis senatas (atrinkti 2013–1991 m. sprendimai, vėliau – LVwG)
 • Finansiniai dokumentai, Nepriklausomas finansų senatas (išorės; Sprendimai iki 2013 m., vėliau – BFG)
 • Nepriklausomas Federalinis prieglobsčio senatas (atrinkti 2008–1998 m. sprendimai)
 • Prieglobsčio teismas (2008 m. liepos mėn. – 2013 m. sprendimai, vėliau – BVwG)
 • Umweltsenat (atrinkti 1994–2013 m. sprendimai, vėliau – BVwG)
 • Bundeskommunikationssenat (atrinkti 2001–2013 m. sprendimai, vėliau BVwG)
 • Viešųjų pirkimų kontrolės institucijos (atrinkti sprendimai iki 2013 m., vėliau BVwG)

Pastaba: Ne visi toliau pateikti atsakymai taikomi visiems minėtiems teismams)

Kitos procedūros

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar informaciją galima rasti:

 • apeliacinius skundus

Ne

Ne

 • ar byla vis dar nagrinėjama?

Ne

Ne

 • apeliacinių skundų nagrinėjimo baigtis?

Ne

taip, tiek, kiek skelbiami Aukščiausiųjų teismų sprendimai

 • ar teismo sprendimas yra neatšaukiamas?

Skelbiami tik neatšaukiami sprendimai.

Skelbiami tik neatšaukiami sprendimai.

 • tolesnis procesas:
 • kitas nacionalinis teismas (Konstitucinis Teismas ir kt.)?
 • Europos Teisingumo Teisme?
 • Europos Žmogaus Teisių Teisme?
 • Iš specialių Aukščiausiojo Teismo sprendimo santraukų matyti, kad vyksta procedūros kitame nacionaliniame arba tarptautiniame aukštajame teisme.

Taip

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

Skelbimo taisyklės

nacionaliniu lygmeniu?

teismų lygiu?

Ar yra nustatytos privalomos teismo sprendimų skelbimo taisyklės?

Taip

Taip

15, 15a straipsniai OGH įstatymas (OGH įstatymas), 48a straipsnis Teismų organizavimo įstatymas (GG), 23 straipsnis BFGG, 20 straipsnis BVwGG

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar visi teismo sprendimai skelbiami, ar tik keli iš jų?

su tam tikromis ribotomis išimtimis.

tik nedidelė atranka įprasto teisingumo srityje, visapusiška administracinio teisingumo srityje

Jei atliekama atranka, kokie kriterijai taikomi?

Visi teismo sprendimai skelbiami kartu su santrauka.

Aukščiausiojo Teismo sprendimai, kuriais apeliacinis skundas atmetamas be esminių motyvų, neskelbiami.

Visi teismo sprendimai skelbiami kartu su santrauka.

Kitų teismų sprendimai skelbiami, jei jie svarbūs ne tik konkrečiu atveju.


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 10/03/2020