Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ġurisprudenza tal-Istat Membru - Awstrija

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Din it-taqsima tipprovdi informazzjoni dwar il-ġurisprudenza Awstrijaka u l-bażijiet ta’ data legali rilevanti.


Bażi tad-dejta online tal-ġurisprudenza

Is-sentenzi mogħtija mill-qrati Awstrijaċi jiġu ppubblikati fis-Sistema ta’ Informazzjoni Legali tar-Repubblika tal-Awstrija u Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidajinstabu fuq http://www.ris.bka.gv.at/. Id-deċiżjonijiet tal-Qrati Supremi u l-Qrati Amministrattivi huma ppubblikati b’mod wiesa’, filwaqt li l-qrati l-oħra huma iżolati biss.

Is-sistema ta’ Informazzjoni Legali (RIS) tar-Repubblika tal-Awstrija hija database elettronika kkoordinata u mħaddma mill-Kanċellerija Federali Awstrijaka. Tħabbar b’mod partikolari l-leġiżlazzjoni ppubblikata fil-Bundesgesetzblatt (Gazzetta tal-Liġi Federali Awstrijaka) u tipprovdi informazzjoni dwar il-liġi fir-Repubblika Federali tal-Awstrija.

Ir-RIS jipprovdi aċċessibbiltà (WAI-AA skont WCAG 2.0).

Preżentazzjoni ta’ deċiżjonijiet/leġiżlazzjoni

Qrati supremi

Qrati oħra

Ġurisprudenza ppreżentata bl-intestaturi

Iva

Parzjalment

Eżempju ewlieni

Numru tar-regola legali RS0127077

Numru ta’ referenza 11 Os 87/11w

Data tad-deċiżjoni 25.8.2011

Test tal-intestatura

Intestatura hija ġeneralment magħmula mill-elementi li ġejjin: Numru tad-diviżjoni: 11, referenza tat-tip ta’ proċedura: OS, numru kurrenti: 87, u s-sena: 11. Imbagħad tiżdied id-data tas-sentenza: 25.8.2011.

Identifikatur Ewropew tal-Każistika (ECLI) — International

L-identifikatur Ewropew tal-Każistika (ECLI) jinstab taħt din l-intestatura. Huwa identifikatur uniku għas-sentenzi tal-Qorti fl-Istati Membri tal-UE.

Format

Is-sentenzi huma disponibbli fil-formati li ġejjin: XML, RTF, PDF u HTML.

Qrati u istituzzjonijiet oħrajn ikkonċernati

Qrati supremi

 • Il-Qorti Suprema
 • Qorti Kostituzzjonali
 • Il-Qorti Amministrattiva

Qrati u istituzzjonijiet oħrajn

 • Qrati reġjonali superjuri u qrati oħra (kawżi ċivili u kriminali)
 • Qrati Federali Amministrattivi (Bundesverwaltungsgericht (BVwG))
 • Qrati Reġjonali Amministrattivi (Landesverwaltungsgerichte (LVwG))
 • Qorti Federali tal-Finanzi (BFG, esterna)
 • Awtorità għall-Protezzjoni tad-Dejta (Datenschutzbehörde) (qabel l-2014: Kummissjoni tal-Protezzjoni tad-Dejta (Datenschutzkommission)
 • Kummissjonijiet Dixxiplinarji (Disziplinarkommissionen), Kummissjoni Dixxiplinarja Suprema (Disziplinaroberkommission), Tribunal tal-Appell ((Berufungskommission)
 • L-awtorità Superviżorja tal-Kumitati tal-Persunal (qabel l-2014: Kumitat tal-Persunal tal-Kummissjoni ta’ Sorveljanza)
 • Kummissjonijiet ta’ trattament ugwali mill-2014
 • Kummissjonijiet ta’ trattament ugwali mill-2008 (esterni)
 • Is-Senat Amministrattiv Indipendenti (deċiżjonijiet magħżula mill-1991 sal-2013, imbagħad LVwG)
 • Dokumentazzjoni finanzjarja, Senat tal-Finanzi Indipendenti (estern; Deċiżjonijiet sal-2013, imbagħad BFG)
 • Is-Senat Federali Indipendenti dwar l-Asil (deċiżjonijiet magħżula mill-1998 sal-2008)
 • Il-Qorti tal-Ażil (deċiżjonijiet minn Lulju 2008 sal-2013, imbagħad BVwG)
 • Umweltsenat (deċiżjonijiet magħżula mill-1994 sal-2013, imbagħad BVwG)
 • Il-Bundeskommunikationssenat (deċiżjonijiet magħżula mill-2001 sa l-2013, imbagħad BVwG)
 • Awtoritajiet ta’ kontroll tal-akkwist (deċiżjonijiet magħżula sal-2013, imbagħad BVwG)

Nota: Mhux ir-risposti kollha ta’ hawn isfel japplikaw għall-qrati u t-tribunali ta’ hawn fuq.

Proċeduri oħra

Qrati supremi

Qrati oħra

Teżisti informazzjoni dwar:

 • appelli?

Le

Le

 • jekk kawża għadhiex pendenti?

Le

Le

 • l-eżitu tal-appelli?

Le

iva, sa fejn id-deċiżjonijiet tal-Qrati Supremi jiġu ppubblikati

 • l-irrevokabbiltà tas-sentenza?

Sentenzi irrevokabbli biss jiġu ppubblikati.

Sentenzi irrevokabbli biss jiġu ppubblikati.

 • proċedimenti ulterjuri quddiem:
 • qorti nazzjonali oħra (Qorti Kostituzzjonali, eċċ.)?
 • il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja?
 • il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem?
 • Sommarji speċjali tas-sentenza tal-Qorti Suprema jindikaw li hemm proċeduri pendenti quddiem qorti għolja nazzjonali jew internazzjonali.

Iva

Iva

Iva

Le

Le

Le

Regoli tal-pubblikazzjoni

fil-livell nazzjonali?

fuq il-livell tal-qrati?

Hemm regoli vinkolanti għall-pubblikazzjoni tas-sentenzi?

Iva

Iva

Taqsimiet 15, 15a OGH Act (OGH Act), 48a Judicial Organisation Act (GOG), Sezzjoni 23 BBGG, Artikolu 20 BWGG

Qrati supremi

Qrati oħra

Is-sentenzi kollha jiġu ppubblikati jew biss selezzjoni minnhom?

b’ċerti eċċezzjonijiet limitati.

għażla żgħira biss fil-qasam tal-ġustizzja ordinarja, komprensiva fil-qasam tal-ġustizzja amministrattiva

Jekk issir selezzjoni, x’kriterji jiġu applikati?

Is-sentenzi jiġu ppubblikati sħaħ flimkien ma’ sommarju.

Sentenzi tal-Qorti Suprema li jiċħdu appell mingħajr motivazzjoni sostantiva ma jiġux ippubblikati.

Is-sentenzi jiġu ppubblikati sħaħ flimkien ma’ sommarju.

Is-sentenzi ta’ qrati oħrajn jiġu ppubblikati jekk is-sinifikat tagħhom jmur lil hinn minn dak tal-kawża individwali.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 10/03/2020