Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättspraxis i medlemsstaterna - Österrike

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Detta avsnitt innehåller information om österrikisk rättspraxis och relevanta rättsliga databaser.


Onlinedatabas över rättspraxis

Domar från österrikiska domstolar offentliggörs i Republiken Österrikes rättsinformationssystem och Länken öppnas i ett nytt fönsterfinns på http://www.ris.bka.gv.at/. De högsta domstolarnas och förvaltningsdomstolarnas beslut offentliggörs ofta, medan de andra domstolarna endast är isolerade.

Det österrikiska rättsinformationssystemet (RIS) är en elektronisk databas som samordnas och drivs av den österrikiska förbundskanslerns kansli. Den tillkännager i synnerhet den lagstiftning som offentliggjorts i Bundesgesetzblatt (Österrikes författningssamling) och innehåller information om lagstiftningen i Österrike.

RIS tillhandahåller tillgänglighet (WAI-AA enligt WCAG 2.0).

Utformning av beslut/lagstiftning

Högsta domstolar

Andra domstolar

Rättspraxis som presenteras med rubriker

Ja

Delvis

Exempel

Artikel RS0127077

Referensnummer 11–87/11w

Beslut datum 25.8.2011

Huvudtext

I allmänhet består en rubrik av följande delar: Antal sektioner: 11, förfarandetyp: OS, löpnummer: 87 och år: 11. Därefter ska datum för domen läggas till: 25.8.2011.

Identifieringssystemet för europeisk rättspraxis (ECLI) – internationell

Identifieringssystemet för europeisk rättspraxis (ECLI) återfinns under denna rubrik. Det är en unik identitetsbeteckning för domstolsbeslut inom EU:s medlemsstater.

Format

Domarna finns tillgängliga i följande format: XML, RTF, PDF och HTML.

Domstolar och andra berörda institutioner

Högsta domstolar

 • Högsta domstolen
 • Konstitutionsdomstolen
 • Förvaltningsrätten

Domstolar och andra institutioner

 • Högre regionala domstolar och andra domstolar (civil- och straffrättsliga ärenden)
 • Federala förvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht) (BVG)
 • Regionala förvaltningsdomstolar (Landeverwaltungsgerichte) (LVwG)
 • Federala skattedomstolen (BFG, extern)
 • Dataskyddsmyndighet (Datenschutzbehörde) (före 2014: Kommissionen för skydd av personuppgifter (Datenschutzkommission)
 • Disciplinkommissioner (Disziplinarkommissionen), Högsta disciplinära kommissionen (Disziplinkommission), överklagandedomstol (Berufungskommission)
 • Tillsynsmyndigheten för personalen (före 2014: Kommittén för övervakning av personalen)
 • Kommittéer för likabehandling från och med 2014
 • Kommittéer för likabehandling från och med 2008 (externt)
 • Oberoende administrativa senaten (beslut från 1991 till 2013, sedan LVwG)
 • Financial Documents, Independent Finance Senate (extern, Beslut fram till 2013, därefter BFG)
 • Den oberoende federala senaten (beslut från 1998 till 2008)
 • Asyldomstolen (beslut från juli 2008 till 2013, sedan BVwG)
 • Umweltsenat (valda beslut från 1994 till 2013, sedan BVwG)
 • Bundeskommunikationssenat (beslut från 2001 till 2013, sedan BVwG)
 • Myndigheter för kontroll av offentlig upphandling (utvalda beslut fram till 2013, sedan BVwG)

Anmärkning: Samtliga svar nedan är inte tillämpliga på samtliga ovannämnda domstolar.)

Andra förfaranden

Högsta domstolar

Andra domstolar

Finns information på:

 • eventuella överklaganden

Nej

Nej

 • huruvida ett ärende fortfarande pågår?

Nej

Nej

 • resultat av överklaganden?

Nej

ja, i den mån högsta domstolens beslut offentliggörs

 • domens oåterkallelighet?

Endast oåterkalleliga domar offentliggörs.

Endast oåterkalleliga domar offentliggörs.

 • ytterligare förfaranden före
 • en annan nationell domstol (författningsdomstolen, etc.)?
 • Europeiska unionens domstol?
 • Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna?
 • Särskilda sammanfattningar av Högsta domstolens dom tyder på att förfaranden vid en annan nationell eller internationell domstol är under behandling.

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Regler för offentliggörande

på nationell nivå?

på domstolsnivå?

Finns det bindande regler för offentliggörande av domar?

Ja

Ja

§ 15, 15a OGH Act (OGH Act), 48a Judicial Organisation Act (GOG), 23 § BFSGG, § 20 BVGG

Högsta domstolar

Andra domstolar

Offentliggörs alla meddelade domar eller endast ett urval?

med vissa begränsade undantag.

endast ett litet urval på området för det allmänna rättsväsendet, omfattande på det förvaltningsrättsliga området

Om ett urval görs, vilka kriterier tillämpas?

Domar offentliggörs i sin helhet tillsammans med en sammanfattning.

Domar från Högsta domstolen som avslår ett överklagande utan saklig motivering offentliggörs inte.

Domar offentliggörs i sin helhet tillsammans med en sammanfattning.

Domar från andra domstolar offentliggörs om deras betydelse sträcker sig utöver det enskilda fallet.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 10/03/2020