Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Belgia

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus oikeuskäytännön lähteisiin ja niiden sisältöön sekä viitataan asiaankuuluviin tietokantoihin.


Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Linkki avautuu uuteen ikkunaanJURIDAT-sivustolla voi tehdä hakuja Belgian oikeuskäytännöstä.

Päätösten julkistaminen, tiivistelmät

Yleensä päätösten alussa on avainsanaluettelo tai tiivistelmä, jota seuraa yhteenveto tärkeimmistä kohdista ja viittauksista aiempaan lakiin tai aiempiin päätöksiin.

Esimerkki:

Avainsanaluettelo tai tiivistelmä: Urheilukilpailut – Jalkapallo-ottelut – Turvallisuus – Rikkomus – Hallinnollinen seuraamus – Käsittely poliisituomioistuimessa – Puolustuksen oikeudet – Rikkominen – Poikkeus – Pyynnön hylkääminen – Uusi käsittely – Tuomarin tehtävä

Yhteenveto: Tuomarin on määrättävä uusi käsittely, ennen kuin hän hylkää kokonaan tai osittain pyynnön sellaisen poikkeuksen perusteella, johon osapuolet eivät ole vedonneet, kuten puolustuksen oikeuksien rikkominen menettelyssä, joka koskee hallinnollisen seuraamuksen määräämistä jalkapallo-otteluiden turvallisuudesta 21. joulukuuta 1998 annetun lain nojalla (1) (2). (1) Katso Cass., 26.12.1986, RG 5176, Pas., 1987, nro 258; Cass., 3.4.1998, RG C.97.0087.F, Pas., 1998, nro 191 ja Cass., 17.5.2002, RG C.01.0330.F, Pas., 2002, nro 303. (2) Joulukuun 21 päivänä 1998 annetun lain, sellaisena kuin se oli voimassa ennen kuin sitä muutettiin 25 päivänä huhtikuuta 2007 annetulla lailla, 26 §:n 1 ja 2 momentti.

Tuomioistuimet, joiden oikeuskäytännön tietokanta kattaa

  • Kassaatiotuomioistuin (korkein oikeus)
  • Yleiset tuomioistuimet
  • Erikoistuomioistuimet

Jatkokäsittelyt

Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Annetaanko tietoa

muutoksenhakukeinosta

Kyllä

Kyllä

siitä, että asian käsittely on yhä kesken

Kyllä

Ei

muutoksenhaun tuloksesta

Kyllä

Ei

päätöksen lopullisuudesta

Ei

Ei

siitä, että käsittelyä voidaan jatkaa 

  toisessa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuin…)

  Euroopan unionin tuomioistuimessa

  Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa

Kyllä

Kyllä

Kyllä/ei

Kyllä/ei

Kyllä/ei

Kyllä/ei


Julkaisusäännöt

Kansallisesti

Tiettyjen tuomioistuinten päätösten osalta

Onko oikeuden päätösten julkaisemisesta olemassa ehdottomia sääntöjä?

Ei

Ei


On olemassa menettelytapasääntöjä, jotka eivät ole velvoittavia.

Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko päätöksen teksti kokonaan vai valikoiduin osin?

Valikoiduin osin

Valikoiduin osin

Jos teksti julkaistaan valikoiduin osin, millä perusteella valinta tehdään?

Yhteiskunnallisen ja oikeudellisen merkityksen perusteella

Yhteiskunnallisen ja oikeudellisen merkityksen perusteella


Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanJuridat

Linkki avautuu uuteen ikkunaanBelgian oikeusministeriö


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 06/08/2019