Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jurisprudenţa statului membru - Bulgaria

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

 

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Prezenta secţiune conţine o prezentare generală a jurisprudenţei în Bulgaria, precum şi o descriere şi linkuri la bazele de date care conţin jurisprudenţă relevante.

Curtea Supremă Administrativă (SAC) are atribuţii de supraveghere generală a aplicării exacte şi echitabile a legislaţiei în contenciosul administrativ.

SAC analizează apeluri şi recursuri împotriva actelor Consiliului de Miniştri, ale prim-ministrului, vice prim-miniştrilor, miniştrilor, şefilor altor instituţii direct subordonate Consiliului de Miniştri, actelor Consiliului Judiciar Suprem, actelor Băncii Naţionale a Bulgariei, actelor guvernatorilor locali, precum şi actelor prevăzute de lege. Curtea decide cu privire la litigii privind legalitatea instrumentelor legislative delegate. Ca instanţă de casaţie, examinează sentinţele instanţelor de contencios administrativ şi analizează cererile de inversare a sentinţelor efective ale instanţelor în contencios.

Curtea Supremă de Casaţie (VKS) este instanţa judiciară supremă în cauze penale, comerciale şi civile. Jurisdicţia sa acoperă întregul teritoriu al Republicii Bulgaria. Sistemul judiciar este format din Curtea Supremă de Casaţie, Curtea Supremă Administrativă, curţile de apel, tribunalele districtuale, instanţele militare şi instanţele regionale. Deciziile şi sentinţele sunt stocate în baza de date a instanţelor respective, atât pe hârtie, cât şi în format electronic.


Jurisprudenţa disponibilă pe un site

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Supremă Administrativă are un site de la începutul anului 2002. Site-ul a fost creat pentru a satisface cerinţele persoanelor fizice, ale persoanelor juridice şi ale organismelor administrative care au nevoie de acces facil la informaţii privind activităţile judiciare ale curţii.

Jurisprudenţa este disponibilă pe site-ul al curţii. Accesul la baza de date se realizează printr-o înregistrare standard şi gratuită (nume de utilizator şi parolă).

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Supremă de Casaţie are un site care asigură accesul direct la baza de informaţii a Curţii Supreme.

Prezentarea sentinţelor / Titluri

Curtea Supremă Administrativă

Nu există niciun titlu care să introducă sentinţele sau alte activităţi ale Curţii Supreme Administrative pe internet . Actele apar cu numărul, data eliberării şi numărul cauzei la care se referă, de exemplu:

„Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005”

Curtea Supremă de Casaţie

Sentinţele se eliberează pe format din hârtie şi sunt publicate în buletin, anuar şi site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurţii Supreme de Casaţie a Republicii Bulgaria.

Există următoarele opţiuni de căutare: în funcţie de data înfăţişării şi de numele părţilor; în funcţie de numărul cauzei la Curtea Supremă de Casaţie; în funcţie de numărul cauzei la divizia Curţii Supreme de Casaţie.

Versiunea completă a sentinţelor (cu datele personale eliminate) eliberate după 1 octombrie 2008 sunt accesibile prin linkul din partea inferioară a paginii cu „rezultatele căutării”.

Comunicatele de presă ale Curţii Supreme de Casaţie a Republicii Bulgaria sunt publicate regulat în secţiunea comunicatelor de presă de pe site-ul Curţii Supreme. Sentinţele în cauzele de interes public major sunt publicate în această secţiune, precum şi în baza de date a Curţii Supreme de Casaţie.

Format

Curtea Supremă Administrativă

Jurisprudenţa este disponibilă pe site-ul SAC în format HTML.

Curtea Supremă de Casaţie

Jurisprudenţa este disponibilă pe site-ul VKS în format PDF.

Instanţele vizate

Proceduri ulterioare

Curţile Supreme - SAC & VKS

Alte instanţe

Există informaţii disponibile:

  • privind apelurile?

Da

Da

  • privind existenţa în continuare a unei cauze pe rol?

Da

Da

  • privind rezultatele apelurilor?

Da

Da

  • privind caracterul irevocabil al sentinţei?

Da

Da

  • privind alte proceduri în faţa:                                

 altor instanţe interne (Curtea Constituţională…)?

 Curtea Europeană de Justiţie?

 Curtea Drepturilor Omului?

N/A

N/A


Norme privind publicarea

La nivel naţional?

La nivelul instanţelor?

Există norme obligatorii privind publicarea jurisprudenţei:

Da - articolul 64 alineatul (1) din Legea sistemului judiciar

Da


Curţile Supreme

Alte instanţe

Se publică întreaga jurisprudenţă sau doar o selecţie?

SAC & VKS – jurisprudenţa completă

Jurisprudenţa completă/numai o selecţie

Care sunt criteriile care se aplică în cazul selecţiilor?

N/A

N/AVersiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 17/12/2018