Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебна практика на държавите-членки

Съдилищата на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) прилагат и тълкуват правото на съответната държава-членка, както и правото на ЕС. Поради това в интерес на гражданите и юристите е да имат достъп не само до съдебната практика на тяхната държава-членка, но и до съдебната практика на другите държавите-членки на ЕС.


Повечето държави-членки разполагат с една или повече бази данни с решения и становища на своите съдилища — относно правото на ЕС, националното право и също така регионалното и/или местното право. Информацията, достъпна в интернет, понякога може да е ограничена до определени съдилища (например върховните съдилища) или до определени видове решения.

Можете да търсите съдебна практика на държавите-членки или чрез база данни на съответната държава-членка — ако изберете едно от обозначенията, показани вдясно, ще бъдете пренасочени към съответната национална страница; или може да използвате една от европейските бази данни (списъкът по-долу не е изчерпателен):

  • Връзката отваря нов прозорецJURE, база данни, създадена от Европейската комисия, съдържа съдебна практика по гражданскоправни и търговскоправни въпроси и относно признаването и изпълнението на съдебни решения в държава, различна от държавата на издаване на решението. Тук се включва съдебна практика по съответните международни конвенции (т.e. Брюкселската конвенция от 1968 г., Конвенцията от Лугано от 1988 г.), както и съдебна практика на ЕС и държавите-членки.
  • Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции на Европейския съюз (Връзката отваря нов прозорецACA Europe) осигурява две бази данни със съдебна практика на държавите-членки, свързана с прилагането на правото на ЕС, наречени „Връзката отваря нов прозорецJuriFast" и „Връзката отваря нов прозорецDec.Nat". Решенията се предоставят на оригиналния език с резюме на английски и френски език. Базата данни „Dec.Nat" съдържа и препратки към и анализи на национални решения, които са били предоставени от Генерална дирекция „Библиотека, изследвания и документация“ на Съда.
  • В уебсайта Връзката отваря нов прозорецМрежа на председателите на върховните съдилища в ЕС можете да намерите адресите на редица национални бази данни (както и бази данни на някои страни кандидатки), които съдържат съдебната практика на върховните съдилища на тези държави-членки.
  • Информационният портал на Връзката отваря нов прозорецАгенцията на ЕС за основните права включва база данни с национални решения на съдилища и специални органи, свързани с въпроси от областта на антидискриминационното право.
  • Връзката отваря нов прозорецCODICES, база данни, създадена от така наречената Връзката отваря нов прозорецВенецианска комисия към Връзката отваря нов прозорецСъвета на Европа, съдържа съдебна практика по конституционни въпроси не само на държавите-членки на ЕС, но и на други членове на Съвета на Европа.

Освен това европейският портал e-Justice също предоставя информация относно различни съдилища в държавите-членки. Много от тези съдилища имат уебсайт, в който предоставят база данни със своята съдебна практика.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 18/01/2019