Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Judikatura členského státu - Česká republika

V tomto oddílu naleznete přehled judikatury České republiky, jakož i popis a propojení na příslušné databáze judikatury.


Judikatura dostupná na internetu

Judikatura je přístupná veřejnosti na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justice.cz, odkaz Judikatura.

Každý z následujících soudů vede databázi své vlastní judikatury:

  • Ústavní soud;
  • Nejvyšší soud (NS); a
  • Nejvyšší správní soud (NSS).

Výtahy ze všech rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou v anonymizované podobě zveřejňovány na webové stránce Nejvyššího správního soudu: Odkaz se otevře v novém okně.Webová stránka NSS. Některá rozhodnutí NSS, stejně jako některá rozhodnutí vydaná nižšími správními soudy a vybraná plénem všech soudců NSS na základě důležitosti těchto rozhodnutí, jsou rozpracována podrobněji.

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Rozhodnutí jsou zpřístupněna na webových stránkách příslušných vyšších soudů.

Formáty

Judikatura je k dispozici ve formátu HTML.

Dotčené soudy

Do systému jsou zapojeny následující soudy

Další řízení

Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Jsou k dispozici informace

o opravných prostředcích?

Ne

Ano (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justice.cz, odkaz InfoSoud)

o tom, zda řízení stále probíhá?

Ne

Ano (InfoSoud)

o výsledku řízení o opravném prostředku?

Ne

Ano (InfoSoud)

o nezměnitelnosti rozhodnutí?

Ne

Ne

o dalším řízení u

jiného vnitrostátního soudu (Ústavního soudu…)?

Evropského soudního dvora?

Soudu pro lidská práva?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne


Pravidla zveřejňování

na vnitrostátní úrovni?

na úrovni soudů?

Platí nějaká závazná pravidla upravující zveřejňování judikatury

Ano

Ano


Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Je judikatura zveřejňována v plném znění nebo je k dispozici pouze výběr?

plné anonymizované znění

plné anonymizované znění

Pokud se provádí výběr,

jaká jsou kritéria tohoto výběru?

ochrana osobních údajů


Právní databáze

Název a URL databáze

Odkaz se otevře v novém okně.Portál veřejné správy

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup do databáze je zdarma.

Stručný popis obsahu

Tato databáze obsahuje právní předpisy České republiky v češtině.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 16/09/2020