Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Valstybių narių teismų praktika - Čekija

Šiame skyriuje pateikiama Čekijos teismų praktikos apžvalga, aprašomos įvairios teismų praktikos duomenų bazės ir pateikiamos nuorodos į jas.


Informacija apie teismų praktiką internete

Informacija apie teismų praktiką skelbiama viešai Teisingumo ministerijos svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.justice.cz/ (nuoroda „Judikatura“ (teismų praktika)).

Kiekvienas iš toliau nurodytų teismų turi savo praktikos duomenų bazę:

  • Konstitucinis Teismas (Ústavní soud),
  • Aukščiausiasis teismas (Nejvyšší soud),
  • Aukščiausiasis administracinis teismas (AAT) (Nejvyšší správní soud).

Visų AAT sprendimų santraukos (be asmens duomenų) skelbiamos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAAT interneto svetainėje. Tam tikri AAT sprendimai ir tam tikri žemesnės instancijos administracinių teismų sprendimai, kuriuos pagal sprendimų svarbą atrenka AAT teisėjų plenumas, pateikiami išsamiau.

Sprendimų pristatymas ir antraštės

Aukščiausiųjų teismų sprendimai skelbiami jų svetainėse.

Formatas

Teismų praktika pateikiama *html formatu.

Atitinkami teismai

Atitinkami yra šie teismai:

Informacija apie kitus procesus

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija

apie apeliacinius skundus?

Ne

Taip (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.justice.cz/, nuoroda InfoSoud)

apie tai, ar byla dar nagrinėjama?

Ne

Taip (InfoSoud)

apie apeliacinių skundų rezultatus?

Ne

Taip (InfoSoud)

apie sprendimo galutinumą?

Ne

Ne

apie kitus procesus

kitame nacionaliniame teisme (pvz., Konstituciniame Teisme)?

Europos Teisingumo Teisme?

Žmogaus teisių teisme?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Skelbimo taisyklės

Nacionaliniu lygmeniu

Teismų lygmeniu

Ar priimtos teismų praktikos skelbimą reglamentuojančios privalomosios taisyklės?

Taip

Taip

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Skelbiama visa teismų praktika ar tik atrinkta dalis?

Pašalinti visi asmens duomenys

Pašalinti visi asmens duomenys

Jeigu daroma atranka,

kokie kriterijai taikomi?

Asmens duomenų apsauga

Teisinių duomenų bazės

Duomenų bazės pavadinimas ir URL

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasViešojo administravimo portalas

Ar duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Trumpas turinio aprašas

Duomenų bazėje čekų kalba skelbiami Čekijos teisės aktai.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020