Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriikide kohtupraktika - Saksamaa

Sellel lehel antakse ülevaade Saksamaa kohtupraktikast.


Õigusemõistmine on usaldatud kohtunikele ning toimub Saksamaa Liitvabariigi konstitutsioonikohtu, föderaalkohtute ja 16 liidumaa kohtute kaudu (vrd põhiseaduse (Grundgesetz – GG) artikkel 92).

Kohtupraktika andmebaasid internetis

Saksamaa Liitvabariigi justiits- ja tarbijakaitseministeerium pakub veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenRechtsprechung im Internet („Kohtupraktika internetis“) huvitatud kodanikele alates 2010. aastast tasuta tutvumiseks konstitutsioonikohtu, kõrgeimate föderaalkohtute ja föderaalse patendikohtu valitud otsuseid.

Lisaks avaldavad konstitutsioonikohus ja föderaalkohtud ka oma veebisaitidel tasuta otsuseid mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks ning pressiteateid olulise tähtsusega pooleliolevate kohtuasjade ja nende tulemuste kohta.

Saksamaa Liitvabariik on liitriik ja seetõttu reguleerivad oma kohtute otsuste avaldamist liidumaad. Liidumaad on sisse seadnud vastavad veebisaidid, mis on lingitud föderaalvalitsuse ja liidumaade ühisesse õigusportaali Lingil klikates avaneb uus akenJustizportal des Bundes und der Länder.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenKohtupraktika internetis

Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa Liitvabariigi konstitutsioonikohus

Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus

Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa Liitvabariigi kõrgeim halduskohus

Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa Liitvabariigi kõrgeim maksukohus

Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa Liitvabariigi kõrgeim töökohus

Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa Liitvabariigi kõrgeim sotsiaalkohus

Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa Liitvabariigi patendikohus

Lingil klikates avaneb uus akenFöderaalvalitsuse ja liidumaade ühine õigusportaal


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 12/02/2021