Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättspraxis i medlemsstaterna - Tyskland

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

Denna sida ger en översikt över rättspraxis i Tyskland.


Domstolsväsendet har anförtrotts rätten till rättslig prövning. den utövas av den federala författningsdomstolen, de federala domstolarna och domstolarna i de 16 delstaterna (se artikel 92 GG).

Onlinedatabas över rättspraxis

På internet för intresserade kan förbundsministeriet för justitiefrågor och konsumentskydd (Bundesministerium der Länken öppnas i ett nytt fönster Justiz und für Verbraucherschutz) från och med 2010 fatta beslut på internet för intresserade medborgare från den federala författningsdomstolen, högsta domstolen i den federala regeringen och den federala patentdomstolen.

Oberoende av detta fattar den federala författningsdomstolen och de federala domstolarna beslut om icke-kommersiell användning som är gratis på deras respektive webbplatser. Pressmeddelanden offentliggörs också på webbplatsen, som innehåller information om viktiga pågående ärenden och resultatet av dessa.

Eftersom Förbundsrepubliken Tyskland är en federal stat reglerar delstaterna offentliggörandet av sina rättsliga avgöranden. De har på grundval av detta inrättat sina egna webbplatser, som är knutna Länken öppnas i ett nytt fönster till federationens och delstaternas juridikportal.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättspraxis på federala
Länken öppnas i ett nytt fönster högsta domstolens federala
Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidungen.phpLänken öppnas i ett nytt fönster högsta domstol, federala
Länken öppnas i ett nytt fönster högsta
Länken öppnas i ett nytt fönster domstolen,
Länken öppnas i ett nytt fönster federala
Länken öppnas i ett nytt fönster högsta domstolen, federala högsta domstolen, federala domstolen
och landjuridikportalenLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://justiz.de/onlinedienste/rechtsprechung/index.php


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 30/08/2019