Liikmesriikide kohtupraktika - Saksamaa

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

Sellel lehel antakse ülevaade Saksamaa kohtupraktikast.


Kohtusüsteemile on usaldatud õigus õiguskaitsele; seda teostavad föderaalkohus, föderaalkohtud ja 16 liidumaa kohtud (vt GG artikkel 92).

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Huvitatud kodanikele Internetis Lingil klikates avaneb uus aken annab föderaalne justiits- ja tarbijakaitseministeerium (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) internetis huvitatud kodanikele tasuta otsuseid föderaalse konstitutsioonikohtu, föderaalvalitsuse ülemkohtute ja föderaalse patendikohtu kohta alates 2010. aastast.

Sellest olenemata teevad föderaalkohus ja föderaalkohtud oma veebisaitidel tasuta otsuseid tasuta kasutamise kohta mitteärilistel eesmärkidel. Pressiteated avaldatakse ka veebisaidil, kus antakse teavet oluliste pooleliolevate kohtuasjade ja nende tulemuste kohta.

Kuna Saksamaa Liitvabariik on föderaalriik, reguleerivad oma kohtuotsuste avaldamist liidumaad. Nad on selle põhjal loonud oma veebisaidi, mis on Lingil klikates avaneb uus aken seotud föderatsiooni ja liidumaade õigusportaaliga.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenKohtuasi
Lingil klikates avaneb uus aken föderaalse konstitutsioonikohtu (Bundesgerichtshof)
Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidungen.phpLingil klikates avaneb uus aken föderaalse
ülemkohtu föderaalkohtu

Lingil klikates avaneb uus aken föderaalkohtu kohta, föderaalse
Lingil klikates avaneb uus akenhttp://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bag&Art=enLingil klikates avaneb uus akenhttp://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bpatg&Art=en
Lingil klikates avaneb uus aken töökohtu, föderaalse ja föderaalkohtu föderaalkohus, Euroopa
e-õiguskeskkonna portaalLingil klikates avaneb uus akenhttps://justiz.de/onlinedienste/rechtsprechung/index.php


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 30/08/2019