Rättspraxis i medlemsstaterna - Tyskland

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

Denna sida ger en översikt över rättspraxis i Tyskland.


Domarna anförtros domarna. den utövas av den federala författningsdomstolen, de federala domstolarna och de 16 delstaterna (jfr artikel 92 i grundlagen).

Onlinedatabas över rättspraxis

Federala ministeriet för justitiefrågor och konsumentskydd har från Länken öppnas i ett nytt fönster och med 2010 kostnadsfritt för intresserade medborgare genom beslut av den federala författningsdomstolen, de högsta domstolarna i förbundsrepubliken och den federala patentdomstolen från och med.

Oberoende av detta fattar den federala författningsdomstolen och federala domstolar kostnadsfritt beslut om icke-kommersiell användning på sina respektive webbplatser. Pressmeddelanden publiceras också på webbsidorna för att informera om viktiga pågående ärenden och resultatet av dem.

Eftersom Förbundsrepubliken Tyskland är en federal stat reglerar delstaterna själva offentliggörandet av sina domstolsbeslut. I detta syfte har de inrättat sina egna webbplatser, som är kopplade Länken öppnas i ett nytt fönster till den federala regeringens och delstaternas e-juridikportalen.

Länkar

Rättspraxis på InternetLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.rechtsprechung-im-internet.de/

Federala författningsdomstolenLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.rechtsprechung-im-internet.de/Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.bundesverfassungsgericht.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Entscheidungensuche_Formular.html

Federala domstolenLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.bundesverfassungsgericht.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Entscheidungensuche_Formular.htmlLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.bundesgerichtshof.de/DE/Entscheidungen/entscheidungen_node.html

Federala förvaltningsdomstolenLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.bundesgerichtshof.de/DE/Entscheidungen/entscheidungen_node.htmlLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidungen.php

BundesfinanzhofLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidungen.phpLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online

Förbundsarbetsdomstolen (Bundesarbeitsgericht)Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-onlineLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bag&Art=en

Federala socialdomstolen (Bundessozialgericht)Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bag&Art=enLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.bsg.bund.de/DE/Home/home_node.html

Federala patentdomstolenLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.bsg.bund.de/DE/Home/home_node.htmlLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bpatg&Art=en

Länken öppnas i ett nytt fönsterDen federala regeringens och delstaternas e-juridikportalLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://justiz.de/onlinedienste/rechtsprechung/index.php


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 20/03/2020