Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodna praksa držav članic - Nemčija

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščina.

Na tej strani je na voljo pregled sodne prakse v Nemčiji.


Sodna praksa na spletni strani

Predstavitev odločb / Naslovi

Vrhovna sodišča

Druga sodišča

Sodna praksa, predstavljena z naslovi

Zvezno vrhovno sodišče: ne

Zvezno upravno sodišče:

da, v posebnih sodbah

Zvezno finančno sodišče:da

Zvezno delovno sodišče: da

Zvezno socialno sodišče: da

Zvezno patentno sodišče: ne


Pomembne sodbe Zveznega upravnega sodišča so predstavljene z naslovi, kar uporabniku omogoča, da jih lažje najde.

Sodbe Zveznega finančnega sodišča imajo neke vrste naslove, ki povzamejo bistvo sodbe.

Iz sodb Zveznega delovnega sodišča so razvidni oddelek, datum in referenčna številka.

Primeri naslovov

Na Zveznem upravnem sodišču: razglasitev stroškov zdravil za povečanje učinkovitosti za neupravičene do pomoči ni v skladu z členom 3(1) ustave.

Na Zveznem finančnem sodišču: ni znižane davčne stopnje za storitve poslovodenja in administracije registriranih podjetij za povezana združenja članov – področje uporabe člena 68(2)(b) Davčnega zakonika – konkurenca v smislu člena 68(3) Davčnega zakonika.

Na Zveznem delovnem sodišču: 10., 11.2.2009, 10 AZR 222/08, posebno plačilo – v povezavi z enostranskimi pravili delodajalcev – predmet sprememb.

Formati

Vrhovna sodišča

Druga sodišča

dokument

metapodatki

dokument

metapodatki

Kateri formati se uporabljajo?

Zvezno vrhovno sodišče

pdf

Zvezno upravno sodišče

html

Zvezno finančno sodišče

html

Zvezno delovno sodišče

X html 1

Zvezno vrhovno sodišče

pdf

Zvezno upravno sodišče

pdf

Zvezno finančno sodišče

html

Zvezno patentno sodišče

pdf

Zvezno patentno sodišče

nobeni


Nadaljnji postopki

Vrhovna sodišča

Druga sodišča

Ali so na voljo informacije o pravnih sredstvih?

Zvezno vrhovno sodišče: ne

Zvezno upravno sodišče: da

Zvezno delovno sodišče: ne

Zvezno socialno sodišče: ne

Zvezno patentno sodišče: ne

Ali so na voljo informacije o tem, ali je zadeva še nerešena?

Zvezno vrhovno sodišče: ne

Zvezno upravno sodišče: ne

Zvezno finančno sodišče: da

Zvezno delovno sodišče: ne

Zvezno socialno sodišče: ne

Zvezno patentno sodišče: ne

Ali so na voljo informacije o uspešnosti pravnih sredstev?

Zvezno vrhovno sodišče: ne

Zvezno upravno sodišče: da

Zvezno finančno sodišče: da

Zvezno delovno sodišče: ne

Zvezno socialno sodišče: ne

Zvezno patentno sodišče: ne

Ali so na voljo informacije o tem, ali je sodba pravnomočna?

Zvezno vrhovno sodišče: da

Zvezno upravno sodišče: ne

Zvezno finančno sodišče: ne

Zvezno delovno sodišče: ne

Zvezno socialno sodišče: ne

Zvezno patentno sodišče: ne

Ali so na voljo informacije o nadaljnjih postopkih pred drugim domačim sodiščem (Ustavno sodišče...)?

Ali so na voljo informacije o postopkih pred Sodiščem Evropskih skupnosti?

Ali so na voljo informacije o postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice?

Zvezno vrhovno sodišče: ne

Zvezno upravno sodišče: ne

Zvezno finančno sodišče: da

Zvezno delovno sodišče: da

Zvezno socialno sodišče: ne

Zvezno vrhovno sodišče: ne

Zvezno upravno sodišče:

da, v nekaterih primerih

Zvezno finančno sodišče: da

Zvezno delovno sodišče: da

Zvezno socialno sodišče: ne

Zvezno vrhovno sodišče: ne

Zvezno upravno sodišče: ne

Zvezno finančno sodišče:

Zvezno socialno sodišče: ne

Zvezno patentno sodišče: ne

Zvezno patentno sodišče: ne

Zvezno patentno sodišče: ne


Zvezno patentno sodišče sporoči te podatke samo, ko so citirani v celotnem besedilu sodbe.

Zvezno upravno sodišče na internetu objavi postopke predhodnega odločanja pred Sodiščem Evropskih skupnosti.

Pravila glede objave

Na nacionalni ravni?

Na ravni sodišč?

Ali obstajajo obvezujoča pravila za objavo sodne prakse?

Zvezno vrhovno sodišče: ne

Zvezno patentno sodišče: ne

Zvezno upravno sodišče: da

Zvezno delovno sodišče: ne

Zvezno patentno sodišče: ne

Zvezno upravno sodišče: da

Zvezno finančno sodišče: da

Zvezno delovno sodišče: da


Za Zvezno upravno sodišče so pravila določena v členu 55 Pravilnika o upravnem sodišču v povezavi z členi 169 in 173 Zakona o sodiščih in člena 1 Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Za Zvezno finančno sodišče praviloma velja načelo enakopravne obravnave, t.j. Zvezno finančno sodišče mora upoštevati pravico medijev do enakega obravnavanja. V skladu s tem velja za sodbe Zveznega finančnega sodišča datum izdaje. Na ta datum so mediji obveščeni o sodbah, sodbe so objavljene na internetu, prejmejo jih naročniki, itd.

Vrhovna sodišča

Druga sodišča

Ali je objavljena vsa sodna praksa ali le del?

Zvezno vrhovno sodišče: samo del

Zvezno upravno sodišče: samo del

Zvezno finančno sodišče: samo del

Zvezno delovno sodišče: objavljena v celoti

Zvezno socialno sodišče: objavljena v celoti

Zvezno patentno sodišče:

objavljena v celoti

Kadar se objavi le del, kateri kriteriji so uporabljeni?

Zvezno vrhovno sodišče:

vse sodbe z obrazložitvijo

(„mnenja“)

Zvezno upravno sodišče:

da, v primerih pomembnih sodb

Zvezno finančno sodišče:

vse sodbe Zveznega finančnega sodišča so objavljene na internetu in v juris zbirki podatkov: t.j. vse obrazložene sodbe (podatkov o sodbah brez obrazložitev ni)

Sodbe so na internetu dostopne 4 leta. Nato se jih izbriše.

Zvezno finančno sodišče omogoča tudi elektronsko naročanje (posamezne sodbe se lahko naročijo z uporabo referenčnih številk).


Za Zvezno socialno sodišče je zbirka sodb objavljena v celoti.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 26/11/2012