Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Észtország

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata észt nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: spanyolgörögangolfranciamáltailengyelszlovén.

 

Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Ez a szakasz áttekintést nyújt az észtországi ítélkezési gyakorlatról, és ismerteti az ítélkezési gyakorlatot tartalmazó adatbázisokat.


Interneten hozzáférhető ítélkezési gyakorlat

Az első- és másodfokú bíróságok ítélkezési gyakorlatát 2001 óta teszik közzé az interneten. A Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlata a bírósági rendszer 1993-as átszervezése óta hozzáférhető, és azt a Riigi Teataja (észt Állami Közlöny) elektronikus kiadásában, valamint a A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Bíróság weboldalán teszik közzé. Az első- és másodfokú bíróságok ítélkezési gyakorlata A link új ablakot nyit mega Riigi Teataja elektronikus kiadásában érhető el.

Az ítélkezési gyakorlat közzétételére vonatkozó kötelezettséget a közérdekű információkról szóló törvény szabályozza, a részletes szabályozást pedig a bírósági eljárásról szóló különböző törvénykönyvek tartalmazzák. Általában valamennyi jogerős ítéletet nyilvánosságra hoznak. Kivételt képeznek azok a polgári és közigazgatási bírósági eljárások, ahol a bíróságok hivatalból vagy az érintett személy kérelmére nem teszik közzé ítéleteikben a személy nevét (amely kezdőbetűkkel vagy egyéb karakterekkel helyettesíthető), személyi azonosító számát, születése dátumát vagy lakcímét. A bíróságok polgári vagy közigazgatási bírósági eljárásokban hivatalból vagy az érintett személy kérelmére dönthetnek úgy, hogy a különleges személyes adatokat tartalmazó ítéletnek csak a rendelkező részét teszik közzé, vagy eltekintenek a közzétételtől, ha a személy nevének kezdőbetűkkel vagy más karakterekkel való helyettesítése sértheti e személy magánélethez való jogát. A bíróságok akkor is jogosultak az ítéletnek csak a rendelkező részét közzétenni, ha az ítélet a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás alá tartozó információt tartalmaz.

A büntetőeljárásokban hozott valamennyi jogerős ítéletet közzéteszik, de csak az elítélt személyes adatait (név, személyi azonosító kód vagy születési dátum) hozzák nyilvánosságra. Főszabályként a kiskorú elítéltek személyes adatait nem teszik közzé (nevük, személyi azonosító kódjuk vagy születésük dátuma kezdőbetűkkel vagy más karakterekkel helyettesíthető). A bíróságok büntető bírósági eljárásokban hivatalból vagy magánszemély kérelmére dönthetnek úgy, hogy az ítéletnek csak a bevezető és a rendelkező vagy a záró részét teszik közzé, ha az ítélet különleges személyes adatokat tartalmaz. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha az ítélet a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás alá tartozó személyes adatot tartalmaz, és lehetővé teszi az érintett személy azonosítását annak ellenére, hogy a nevét vagy más személyes adatait kezdőbetűkkel vagy más karakterekkel helyettesítették.

Az ítélkezési gyakorlat közzétételét az igazságszolgáltatás igazgatása részének tekintik, és a konkrét adatok közzététele megtámadható. Ezért a bíróságnak meg kell fontolnia az ítéletek közzétételének módját.

Az ítéletek bemutatása, címek

Legfelsőbb Bíróság

Egyéb bíróságok

Ítélkezési gyakorlat bemutatása címekkel?

Igen

Nem

A Legfelsőbb Bíróság határozatai a Riigi Teatajában és a Legfelsőbb Bíróság weboldalán is kereshetők, a következő szempontok szerint: év, ügytípus, ügyszám, a határozat kelte, a bíróság összetétele, az eljárás típusa, a bűncselekmény típusa, magyarázat, tartalom. A Legfelsőbb Bíróság weboldalán a határozatok között kulcsszavak alapján is végezhető keresés.

Az első- és másodfokú bíróságok határozatai között keresés végezhető a megfelelő eljárástípus szerint, és az ügyek – az eljárás típusától függően – számos szempont alapján kereshetők. Valamennyi eljárástípus esetében végezhető keresés a következők alapján: ügyszám, bíróság, a határozat típusa és kelte, az eljárás időpontja és a határozat tartalma. A büntetőügyekben hozott határozatok között a következők szerint kereshetünk: a nyomozó hatóság eljárásának száma, az ügy és a határozat típusa, az érvényesített igény típusa, a büntetés típusa vagy például a felmentés jogalapja. Polgári és közigazgatási ügyekben a határozatok között végezhető keresés az ügy kategóriája és típusa, az érvényesített igény típusa, valamint az ügy kimenetele szerint is.

Példa a címre

A légi közlekedésről szóló törvény 71. §-a (2) bekezdése második mondatának alkotmányossági felülvizsgálata.

Formátumok

Legfelsőbb Bíróság

Egyéb bíróságok

Dokumentum

Metaadatok

Dokumentum

Metaadatok

Elérhető-e az ítélkezési gyakorlat XML formátumban?

Nem

Nem

Nem

Nem

Milyen más formátumok használatosak?

HTML

HTML

PDF

HTML

További eljárások

Legfelsőbb Bíróság

Egyéb bíróságok

Elérhető-e tájékoztatás

a jogorvoslatokra vonatkozóan?

-

Nem

arra vonatkozóan, hogy egy ügy folyamatban van-e?

Igen

Nem

a jogorvoslatok kimenetelére vonatkozóan?

-

Igen

a határozat elleni jogorvoslat kizárt voltára vonatkozóan?

Igen

Igen

az alábbi szervek előtti további eljárásokra vonatkozóan:

más nemzeti bíróság (pl. Alkotmánybíróság)?

az Európai Unió Bírósága?

az Emberi Jogok Európai Bírósága?

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Közzétételre vonatkozó szabályok

Országos szinten

A bíróságok szintjén

Léteznek-e kötelező szabályok az ítélkezési gyakorlat közzétételére vonatkozóan?

Igen

-

Az ítélkezési gyakorlat közzétételére vonatkozó szabályokat az irányadó eljárási törvénykönyvek állapítják meg. A büntető- és a polgári eljárásban különböző szabályok érvényesülnek.

Legfelsőbb Bíróság

Egyéb bíróságok

A teljes ítélkezési gyakorlatot közzéteszik vagy csak válogatást?

Csak válogatást.

Csak válogatást.

Ha csak válogatást tesznek közzé, erre milyen feltételek vonatkoznak?

A válogatást az alábbiak szerint végzik el:

1) az ítéletnek jogerősnek kell lennie;

2) az ítélet közzétehető, ha:

a) (polgári és közigazgatási ügyekben) nem tartalmaz különleges személyes adatot; az ítéletben a név helyett kezdőbetűk vagy más karakterek szerepelnek oly módon, hogy az ne sértse az érintett személy magánéletét; az ítélet nem tartalmaz a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás hatálya alá tartozó információt;

b) (büntetőügyekben) nem tartalmaz különleges személyes adatot vagy a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás hatálya alá tartozó személyes adatot, vagy ha a neveket és egyéb személyes adatokat az ítéletben kezdőbetűkkel vagy más karakterekkel helyettesítik, ily módon az érintett személy nem azonosítható; az ítélet nem tartalmaz a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás hatálya alá tartozó információt.

A válogatást az alábbiak szerint végzik el:

1) az ítéletnek jogerősnek kell lennie;

2) az ítélet közzétehető, ha:

a) (polgári és közigazgatási ügyekben) nem tartalmaz különleges személyes adatot; az ítéletben a név helyett kezdőbetűk vagy más karakterek szerepelnek oly módon, hogy az ne sértse az érintett személy magánéletét; az ítélet nem tartalmaz a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás hatálya alá tartozó információt;

b) (büntetőügyekben) nem tartalmaz különleges személyes adatot vagy a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás hatálya alá tartozó személyes adatot, vagy ha a neveket és egyéb személyes adatokat az ítéletben kezdőbetűkkel vagy más karakterekkel helyettesítik, ily módon az érintett személy nem azonosítható; az ítélet nem tartalmaz a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás hatálya alá tartozó információt.

Jogi adatbázisok

Az adatbázis neve és URL-je

A Legfelsőbb Bíróság közzétett határozatai a A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Bíróság weboldalán és a A link új ablakot nyit megRiigi Teatajában érhető el.

Az első- és másodfokú bíróságok közzétett jogerős határozatait a Riigi Teatajában végzett A link új ablakot nyit megkeresés útján lehet megtalálni.

Az észt bíróságok által az Európai Unió Bíróságához benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek a Legfelsőbb Bíróság A link új ablakot nyit megweboldalán érhetők el. Itt megtalálható az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet előterjesztő bíróság neve, az előterjesztés időpontja, a kérelem tartalmának leírása, valamint az észt bíróságnál és az Európai Unió Bíróságánál alkalmazott ügyszám.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott határozatok összefoglalója megtalálható a A link új ablakot nyit megRiigi Teatajában.

A bírósági A link új ablakot nyit megweboldal 1996 óta tartalmaz statisztikákat az első- és másodfokú bírósági eljárásokról. A Legfelsőbb Bíróság statisztikái a Legfelsőbb Bíróság A link új ablakot nyit megweboldalán érhetők el. Az alkotmányossági felülvizsgálatra vonatkozó statisztikák 1993 óta, míg a közigazgatási, polgári, büntető- és szabálysértési ügyekre vonatkozó statisztikák 2002 óta hozzáférhetők.

A Legfelsőbb Bíróság A link új ablakot nyit megweboldala 2006 óta meghatározott tárgykörökkel kapcsolatban az ítélkezési gyakorlatra vonatkozó elemzéseket is tartalmaz.

Ingyenes-e az adatbázisokhoz való hozzáférés?

Igen, az adatbázisokhoz való hozzáférés ingyenes.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 13/08/2019