Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudska praksa država članica - Estonija

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

U ovom se odjeljku daje pregled estonske sudske prakse i opis relevantnih baza podataka iz sudske prakse.


Sudska praksa dostupna na internetu

Sudska praksa prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova dostupna je na internetu od 2001. Sudska praksa Vrhovnog suda bila je na raspolaganju jer je sudski sustav reorganiziran 1993. i objavljen u elektroničkom izdanju Riigi Teataja (Službeni list Estonije) i na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruVrhovnog suda. Sudska praksa prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova dostupna je u Poveznica se otvara u novom prozoruelektroničkom obliku Riigi Teataja.

Obveza stavljanja na raspolaganje sudske prakse utvrđena je u Zakonu o javnom informiranju s konkretnijim pravilima iz Zakona o sudskom postupku. Sve pravomoćne presude obično se objavljuju. Izuzeća su predviđena u građanskim i upravnim sudskim postupcima, pri čemu sudovi ne objavljuju u svojim presudama na vlastitu inicijativu ili na zahtjev osobe o kojoj je riječ, ime osobe (koja je zamjenjuje inicijalnim ili drugim znakovima), njihov osobni identifikacijski broj, datum rođenja ili adresu. Sudovi mogu odlučiti i u građanskim i upravnim sudskim postupcima, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev dotične osobe, da objavljuju samo izreku presude koja sadrži osjetljive osobne podatke ili da ih uopće ne objavi, ako bi zamjena imena pojedinca slovima ili drugim znakovima mogla dovesti u pitanje njegovu privatnost. Sudovi mogu također objaviti samo izreku presude ako sudska odluka sadrži informacije koje su zakonski podložne nekim drugim ograničenjima pristupa.

Sve pravomoćne presude u kaznenim postupcima objavljuju se, ali se objavljuju samo osobni podaci tuženika (ime i osobni identifikacijski broj ili datum rođenja). Kao opće pravilo, osobni podaci o maloljetnim optuženicima ne otkrivaju se (njihovo ime i osobni identifikacijski broj ili datum rođenja zamjenjuju se slovima ili drugim slovima). Na zahtjev pojedinca ili na vlastitu inicijativu, sudovi mogu u kaznenom postupku objaviti samo unos i operativni dio ili konačni dio dane presude, ako presuda sadrži osjetljive osobne podatke. Isto se primjenjuje i ako sudska odluka sadrži zakonski određene osobne podatke s nekim drugim ograničenjem pristupa i omogućuje identifikaciju dotičnog pojedinca, unatoč činjenici da su imena i drugi osobni podaci zamijenjeni inicijalnim slovima ili drugim znakovima.

Objavljivanje sudske prakse smatra se dijelom pravosudnog sustava i može se osporavati objava posebnih podataka. Sudovi stoga moraju razmotriti kako će se presude objaviti.

Prezentacija presuda i titula

Vrhovni sud

Drugi sudovi

Prikazuje li se sudska praksa naslova?

Da

Ne

Sudskom praksom Vrhovnog suda može se pretraživati Riigi Teataja i internetske stranice Vrhovnog suda godinu, vrstu predmeta, broj predmeta, datum presude, sastav suda, vrstu postupka, vrstu kaznenog djela, napomenu i sadržaj. U sudskoj praksi Vrhovnog suda mogu se pretraživati i ključne riječi.

Presude sudova prvog i drugog stupnja mogu se pretraživati prema odgovarajućoj vrsti postupka, a ovisno o vrsti postupka mogu se pretraživati i različiti kriteriji. U svim vrstama postupaka presude se mogu pretraživati po broju predmeta, sudu, vrsti i datumu postupka, datumu postupka i sadržaju presude. U kaznenim predmetima presude mogu pretraživati i broj sudskog postupka, vrste tužbe, vrste tužbe, vrste kazne ili, na primjer, temeljem oslobađajuće presude. Presude u građanskim i upravnim predmetima također se mogu pretraživati po kategorijama i vrstama predmeta, vrsti zahtjeva i rješavanju predmeta.

Primjer naslova

Ocjena ustavnosti druge rečenice odjeljka 7. (1) Zakona o zrakoplovstvu.

Oblik

Vrhovni sud

Drugi sudovi

Dokument

Metapodaci

Dokument

Metapodaci

Je li dostupna sudska praksa u XML formatu?

Ne

Ne

Ne

Ne

Koji se drugi formati upotrebljavaju?

HTML

HTML

PDF

HTML

Naknadni postupci

Vrhovni sud

Drugi sudovi

Informacije su dostupne:

o žalbama?

IZMEĐU I

Ne

o tome je li predmet još u tijeku?

Da

Ne

o ishodu žalbe?

IZMEĐU I

Da

o neopozivosti sudske odluke?

Da

Da

o daljnjim postupcima pred:

drugi domaći sud (npr. Ustavni sud)?

Sudom Europske unije?

Sud za ljudska prava?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravila objavljivanja

Nacionalnoj razini?

Na razini sudova?

Postoje li obvezujuća pravila za objavu sudske prakse?

Da

IZMEĐU I

Pravila o objavljivanju sudske prakse utvrđena su u odgovarajućem kodeksu postupka. Postoje različita pravila za kaznene i građanske postupke.

Vrhovni sud

Drugi sudovi

Je li objavljena potpuna sudska praksa ili se provodi samo?

Samo odabir.

Samo odabir.

Koji se kriteriji upotrebljavaju za odabir?

Odabir se provodi na temelju sljedećeg:

(1) presuda mora stupiti na snagu;

(2) Odluka može biti objavljena u sljedećim slučajevima:

(a) u građanskim i upravnim stvarima: odluka ne sadržava osjetljive osobne podatke; je sudska odluka objavljena zajedno s imenima zamijenjenima inicijalnim slovima ili drugim slovima i na način kojim se ne dovodi u pitanje privatnost pojedinca o kojem je riječ; presuda ne sadrži nikakve informacije koje su pravno podložne nekim drugim ograničenjima pristupa;

(b) u kaznenim stvarima: odluka ne uključuje osjetljive osobne podatke ili osobne podatke, koji podliježu drugim ograničenjima u pogledu pristupa koja je predviđena zakonom, ili u slučaju imena i drugih osobnih podataka s početnim slovima ili drugim slovima u presudi, zbog čega nije moguće identificirati osobu, presuda ne sadrži nikakve informacije na koje se može odnositi neka druga ograničenja pristupa.

Odabir se provodi na temelju sljedećeg:

(1) presuda mora stupiti na snagu;

(2) Odluka može biti objavljena u sljedećim slučajevima:

(a) u građanskim i upravnim stvarima: odluka ne sadržava osjetljive osobne podatke; je sudska odluka objavljena zajedno s imenima zamijenjenima inicijalnim slovima ili drugim slovima i na način kojim se ne dovodi u pitanje privatnost pojedinca o kojem je riječ; presuda ne sadrži nikakve informacije koje su pravno podložne nekim drugim ograničenjima pristupa;

(b) u kaznenim stvarima: odluka ne uključuje osjetljive osobne podatke ili osobne podatke, koji podliježu drugim ograničenjima u pogledu pristupa koja je predviđena zakonom, ili u slučaju imena i drugih osobnih podataka s početnim slovima ili drugim slovima u presudi, zbog čega nije moguće identificirati osobu, presuda ne sadrži nikakve informacije na koje se može odnositi neka druga ograničenja pristupa.

Pravne baze podataka

Naziv i URL baze podataka

Objavljena sudska praksa Vrhovnog suda nalazi se na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruVrhovnog suda i Poveznica se otvara u novom prozoruRiigi Teataja.

Sudska praksa prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova koja je stupila na snagu može se pronaći pretraživanjem sudske prakse u Riigi TeatajaPoveznica se otvara u novom prozoru.

Zahtjevi estonskih sudova upućeni Sudu Europske unije na odluku o prethodnom pitanju dostupni su Poveznica se otvara u novom prozoruna internetskim stranicama Vrhovnog suda. Ovdje možete vidjeti naziv suda koji je podnio zahtjev za prethodnu odluku, datum podnošenja i opis sadržaja zahtjeva te estonski i Sud Europske unije.

Sažeci sudske prakse Europskog suda za ljudska prava dostupni su Poveznica se otvara u novom prozoruu Riigi Teataja.

Na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama sudova nalaze se statistički podaci o postupcima na prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima od 1996. Statistički podaci Vrhovnog suda dostupni su na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama Vrhovnog suda. Statistički podaci o ocjeni ustavnosti dostupni su od 1993., a statistički podaci o upravnim, građanskim, kaznenim i prekršajnim predmetima dostupni su od 2002.

Na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama Vrhovnog suda nalaze se analize sudske prakse odabranih tema od 2006.

Je li pristup bazama podataka besplatan?

Da, pristup bazama podataka besplatan je.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 02/07/2019