Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodna praksa držav članic - Estonija

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Ta oddelek vsebuje pregled sodne prakse v Estoniji in opis ustreznih podatkovnih zbirk sodne prakse.


Sodna praksa na internetu

Sodna praksa sodišč prve in druge stopnje je na voljo na internetu od leta 2001. Sodna praksa vrhovnega sodišča je bila na voljo, ker je bil sodni sistem leta 1993 reorganiziran in objavljen v elektronski izdaji uradnega lista Riigi Teataja (v nadaljnjem besedilu: estonski državni uradni list) in na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuvrhovnega sodišča. Sodna praksa sodišč prve in druge stopnje je na voljo v Povezava se odpre v novem oknuelektronskem uradnem listu Riigi Teataja.

Obveznost, da mora biti sodna praksa na voljo, je določena v Zakonu o javnem obveščanju z bolj posebnimi pravili iz zakonika o sodnem postopku. Običajno se objavijo vse končne sodbe. Izjeme so določene v civilnih in upravnih sodnih postopkih, v katerih sodišča na lastno pobudo ali na zahtevo posameznika ne razkrijejo imena posameznika (ki ga nadomesti z začetnicami ali drugimi znaki), osebne identifikacijske številke, datuma rojstva ali naslova. Sodišče lahko v civilnih in upravnih sodnih postopkih na lastno pobudo ali na zahtevo posameznika odloči, da objavi samo izrek sodbe, ki vsebuje občutljive osebne podatke, ali ga sploh ne objavi, če zamenjava imena posameznika s začetnicami ali drugimi znaki lahko vpliva na njegovo ali njeno zasebnost. Sodišča lahko objavijo samo izrek sodbe, če sodba vsebuje informacije, ki so zakonsko predmet druge omejitve dostopa.

Vse končne sodbe v kazenskih postopkih so objavljene, vendar se objavijo samo osebni podatki tožene stranke (ime in osebna identifikacijska oznaka ali datum rojstva). Praviloma se ne razkrijejo osebni podatki o mladoletnih obdolžencih (njihovo ime in osebna identifikacijska koda ali datum rojstva se nadomestita z začetnicami ali drugimi znaki). Na zahtevo posameznika ali na lastno pobudo lahko sodišča v kazenskem postopku objavijo le uvod in izrek ali zadnji del dane sodbe, če sodba vsebuje občutljive osebne podatke. Enako velja, če sodna odločba vsebuje osebne podatke, ki so pravno predmet druge omejitve dostopa in omogoča identifikacijo zadevnega posameznika, kljub dejstvu, da so bila imena in drugi osebni podatki zamenjani z začetnicami ali drugimi znaki.

Objava sodne prakse se šteje za del upravljanja pravosodja, objava posebnih podatkov pa se lahko izpodbija. Zato morajo sodišča preučiti, kako naj se sodbe objavijo.

Predstavitev sodb in naslovov

Vrhovno sodišče

Druga sodišča

Sodna praksa z naslovi?

Da

Ne

Sodno prakso vrhovnega sodišča je mogoče iskati po Riigi Teataja in na spletni strani vrhovnega sodišča po letih, vrsti zadeve, številki zadeve, datumu sodbe, sestavi sodišča, vrsti postopka, vrsti kaznivega dejanja, oznaki in vsebini. Na sodni praksi vrhovnega sodišča je mogoče iskati tudi po ključni besedi.

V sodbah sodišč prve in druge stopnje je mogoče iskati po ustreznem postopku in, odvisno od vrste postopka, je mogoče primere iskati tudi z vrsto meril. Pri vseh vrstah postopkov je mogoče iskati po številki sodne odločbe, številki sodne odločbe, vrsti sodbe in datumu, datumu postopka in vsebini sodbe. V kazenskih zadevah je mogoče iskati tudi po številu predsodnih postopkov, vrsti primera in vrsti sodne odločbe, vrsti zahtevka, vrsti kazni ali, na primer, z razlogi za oprostitev. Tudi sodbe v civilnih in upravnih zadevah je mogoče iskati po kategoriji in vrsti primera, vrsti zahtevka in resoluciji o primeru.

Primer naslova

Ustavni pregled drugega stavka člena 7 (1) Zakona o letalstvu.

Oblika

Vrhovno sodišče

Druga sodišča

Dokument

Metapodatki

Dokument

Metapodatki

Ali je sodna praksa na voljo v XML?

Ne

Ne

Ne

Ne

Kateri drugi formati se uporabljajo?

HTML

HTML

PDF

HTML

Nadaljnji postopki

Vrhovno sodišče

Druga sodišča

Ali so na voljo informacije:

o pritožbah?

MED IN

Ne

ali je zadeva še nerešena?

Da

Ne

o izidu pritožb?

MED IN

Da

o pravnomočnosti sodbe?

Da

Da

o nadaljnjih postopkih pred

drugo nacionalno sodišče (npr. ustavno sodišče)?

Sodiščem Evropske unije?

Evropsko sodišče za človekove pravice?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravila glede objave

Na nacionalni ravni

Na ravni sodišč?

Ali obstajajo zavezujoča pravila za objavo sodne prakse?

Da

MED IN

Pravila o objavi sodne prakse so določena v ustreznih kodeksih postopka. Za kazenske in civilne postopke obstajajo različna pravila.

Vrhovno sodišče

Druga sodišča

Ali je objavljena vsa sodna praksa ali le del?

Samo izbor.

Samo izbor.

Katera merila se uporabljajo za izbor?

Izbor se opravi na podlagi:

(1) sodba mora začeti veljati;

(2) odločitev se lahko objavi, če:

(a) v civilnih in upravnih zadevah: odločba ne vsebuje občutljivih osebnih podatkov; sodba je objavljena skupaj z imeni, ki so nadomeščena z začetnicami ali drugimi znaki in na način, ki ne posega v zasebnost zadevnega posameznika; sodba ne vsebuje podatkov, ki bi bili pravno predmet druge omejitve dostopa;

(b) v kazenskih zadevah: odločba ne vsebuje občutljivih osebnih podatkov ali osebnih podatkov, za katere veljajo druge omejitve dostopa, določene z zakonom, ali če gre za imena in druge osebne podatke s začetnicami ali drugimi znaki v sodbi, zaradi česar je nemogoče identificirati osebo; sodba ne vsebuje podatkov, ki bi bili pravno predmet druge omejitve dostopa.

Izbor se opravi na podlagi:

(1) sodba mora začeti veljati;

(2) odločitev se lahko objavi, če:

(a) v civilnih in upravnih zadevah: odločba ne vsebuje občutljivih osebnih podatkov; sodba je objavljena skupaj z imeni, ki so nadomeščena z začetnicami ali drugimi znaki in na način, ki ne posega v zasebnost zadevnega posameznika; sodba ne vsebuje podatkov, ki bi bili pravno predmet druge omejitve dostopa;

(b) v kazenskih zadevah: odločba ne vsebuje občutljivih osebnih podatkov ali osebnih podatkov, za katere veljajo druge omejitve dostopa, določene z zakonom, ali če gre za imena in druge osebne podatke s začetnicami ali drugimi znaki v sodbi, zaradi česar je nemogoče identificirati osebo; sodba ne vsebuje podatkov, ki bi bili pravno predmet druge omejitve dostopa.

Pravne zbirke podatkov

Ime in URL zbirke podatkov

Objavljena sodna praksa vrhovnega sodišča je na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuvrhovnega sodišča in Povezava se odpre v novem oknuRiigi Teataja.

Sodna praksa sodišč prve in druge stopnje, ki je začela veljati, je na voljo na podlagi sodne prakse v uradnem listu Riigi TeatajaPovezava se odpre v novem oknu.

Vloge estonskih sodišč pri Sodišču Evropske unije za predhodno odločanje so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletni strani vrhovnega sodišča. Pri tem boste videli ime sodišča, ki je zaprosilo za predhodno odločanje, datum predložitve in opis vsebine prošnje ter estonski in sodni postopek Sodišča.

Povzetki sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice so na voljo Povezava se odpre v novem oknuv uradnem listu Riigi Teataja.

Povezava se odpre v novem oknuNa spletišču Sodišča so statistični podatki o postopkih na sodiščih prve in druge stopnje od leta 1996. Statistični podatki vrhovnega sodišča so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletni strani vrhovnega sodišča. Statistični podatki o pregledu ustave so na voljo od leta 1993, medtem ko so statistični podatki o upravnih, civilnih, kazenskih in prekrškovnih zadevah od leta 2002 na voljo.

Na Povezava se odpre v novem oknuspletni strani vrhovnega sodišča so od leta 2006 na voljo tudi analize sodne prakse izbranih tem.

Ali je dostop do zbirk podatkov brezplačen?

Da, dostop do podatkovne zbirke je brezplačen.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 02/07/2019