Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебна практика на държавите-членки - Гърция

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици испанскиестонскианглийскифренскиполскипортугалскисловенски вече са преведени.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.


Съдебна практика, която е достъпна на уебсайт

Представяне на решенията / Заглавия

Държавен съвет (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Върховен съд (Άρειος Πάγος) (касационен съд по граждански и наказателни дела)

Други съдилища

Съдебна практика, представена със заглавия

Не

Да (от 2008 г. до 2011 г., за всички решения по наказателни дела)

Не

Във Връзката отваря нов прозорецВърховния съд постановените от 2008 г. насам наказателни присъди (пълната поредица до 2011 г.) са категоризирани по заглавие. По този начин можете да ги намерите по съответното заглавие. Решенията по граждански дела и присъдите по наказателни дела могат да се намерят по номера на публикацията.

За решенията на Връзката отваря нов прозорецДържавния съвет и на Връзката отваря нов прозорецАпелативния административен съд на Атина (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών), достъп до съдебната практика със заглавия имат само съдии.

Връзката отваря нов прозорецАпелативният съд на Атина (Εφετείο Αθηνών) не публикува съдържанието на решенията по граждански и наказателни дела в интернет. Решенията по граждански дела се публикуват на уебсайта на съответната служба на съда, заедно с номера на делото и с обобщение, без да се класират по категории. Наказателните присъди не се публикуват нито по номер на делото, нито по изхода на делото.

Примери за заглавия

Измама, Изнасилване, Забавено плащане на издръжка, Подкуп

Формати

Държавен съвет и Върховен съд

Други юрисдикции

Документ

Метаданни

Документ

Метаданни

Какви други формати се използват?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (административни юрисдикции)

Не

(други юрисдикции)

HTML (административни юрисдикции)

Не

(други юрисдикции)
Последващи производства

Държавен съвет

Върховен съд

Административни юрисдикции

Други юрисдикции

Има ли информация относно възможността за обжалване?

Да

Не

Да

Да

относно това дали делото е все още висящо?

Да

Не

Да

Да

относно резултата от обжалването?

Да

Не

Да

— Не

— Първоинстанционният съд на Атина (Πρωτ/κείο Aθηνών): Да (за жалби пред по-нискостоящи съдилища)

относно неотменимостта на решението?

Да

Не

Апелативният административен съд на Атина: Да, ако не е подадена жалба

Не

относно последващи производства пред

друг национален съд (Конституционен съд…)?

Съда на Европейския съюз?

Европейския съда по правата на човека?

Да

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Правила относно публикуването

На национално ниво

На ниво съдилища

Има ли задължителни правила относно публикуването на съдебната практика?

Да

(лични данни – Закон № 2472/97, Становище № 2/2006 относно принципа на защита на личните данни)

Не

(ако е за служебни цели)

Държавен съвет и Върховен съд

Други юрисдикции

Цялата съдебна практика ли се публикува или само подбрана част?

— Държавен съвет: подбрана част

— Върховен съд: публикува се цялата съдебна практика по гражданските и наказателните дела, с изключение на решенията по дела, разглеждани по производството по член 565 от Гражданския процесуален кодекс.

Апелативен административен съд: подбрана част

Ако се публикува само подбрана част, какви критерии се прилагат?

Държавен съвет: значимост на делото

Апелативен административен съд на Атина: значимост на делото

Държавен съвет

Върховен съд

Други юрисдикции

Анонимни ли са съдебните решения, публикувани в интернет (със заличени имена)?

Не

Да

Не

Ако да,

за всички решения ли се отнася?

Да

— с изключение на решенията относно производството по член 565 от Гражданския процесуален кодекс

решения от

2007 г.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецВърховен съд

Връзката отваря нов прозорецДържавен съвет

Връзката отваря нов прозорецАпелативен съд на Атина

Апелативен административен съд на Атина

JLS-2009-70009-01-02-EL-REF-00.DOCВръзката отваря нов прозорецПървоинстанционен административен съд на Атина

Връзката отваря нов прозорецПървоинстанционен съд на Атина


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 25/06/2018