Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medlemsstaternes retspraksis - Grækenland

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: spanskestiskgræskengelskfranskpolskportugisiskslovensk er allerede oversat.


Tilgængelig retspraksis på websteder

Præsentation af afgørelser/overskrift

Statsrådet

Højesteret for civil- og strafferetlige anliggender (kassationsret)

Andre domstole

Retspraksis præsenteret med overskrifter

Nej

Ja (fra 2008-2011 alle domme i straffesager)

Nej

I den Link åbner i nyt vinduegræske højesteret for civil- og strafferetlige anliggender er domme i straffesager siden 2008 blevet kategoriseret efter titel (den fulde serie frem til 2011). Man kan dermed få adgang til alle domme under den relevante titel. Civile og strafferetlige domme er kun tilgængelige efter sagsnummer eller tekstsøgning

Vedrørende domme fra Link åbner i nyt vindueStatsrådet og Link åbner i nyt vindueForvaltningsappelretten i Athen, er retspraksis med overskrifter kun tilgængelig for dommere.

Link åbner i nyt vindueAppelretten i Athen lægger ikke civile og strafferetlige domme på nettet. Civile domme offenliggøres på de pågældende administrative websteder med nummer og resumé, men er ikke kategoriseret. Hverken numrene eller udfaldet af de strafferetlige domme offentliggøres.

Eksempler på overskrifter

Svig, voldtægt, for sent eller forsinket underholdsbidrag, bestikkelse

Formater

Statsrådet og højesteret for civil- og strafferetlige anliggender

Andre domstole

Dokument

Metadata

Dokument

Metadata

Hvilke andre formater anvendes?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (forvaltningsdomstole)

Nej

(Andre domstole)

HTML (forvaltningsdomstole)

Nej

(Andre domstole)
Videre procedure

Statsrådet

Højesteret for civil- og strafferetlige anliggender

Forvaltningsdomstole

Andre domstole

Findes der tilgængelige oplysninger

om appelsager?

Ja

Nej

Ja

Ja

om, hvorvidt en sag stadig verserer?

Ja

Nej

Ja

Ja

om resultatet af appelsagen?

Ja

Nej

Ja

- Nej

- Forvaltningsdomstolen i første instans, Athen:
Ja (for appeller til lavere retsintanser)

om afgørelsens uigenkaldelighed?

Ja

Nej

- Forvaltningsappelretten i Athen:
Ja, vis ej appelleret

Nej

om den videre procedure for

en anden intern domstol (forfatningsdomstol…)?

Den Europæiske Unions Domstol?

Menneskerettighedsdomstolen?

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Regler om offentliggørelse

På nationalt niveau?

På domstolsniveau?

Er der bindende regler for offentliggørelse af retspraksis?

Ja

(persondata - Lov 2472/97, udtalelse nr. 2/2006 ved Tilsynsmyndigheden for beskyttelse af personoplysninger)

Nej

(hvis der er tale om administrativ brug)

Statsrådet og højesteret for civil- og strafferetlige anliggender

Andre domstole

Offentliggøres hele retspraksis eller kun en del?

- Statsrådet: kun en del

- Højesteret offentliggør hele retspraksis for så vidt angår strafferetlige og civile afgørelser med undtagelse af afgørelser i henhold til proceduren i artikel 565 i retsplejeloven

Forvaltningsappelretten i Athen: kun en del

Hvis der udvælges en del,

efter hvilke kriterier sker det da?

Statsrådet: Sagens betydning

Forvaltningsappelretten i Athen: Sagens betydning

Statsrådet

Højesteret for civil- og strafferetlige anliggender

Andre domstole

Offentliggøres domstolsafgørelser på nettet i anonymiseret form (navne fjernes)?

Nej

Ja

Nej

Hvis ja,

gælder dette da alle afgørelser?

Ja

- Undtaget afgørelser i henhold til proceduren i artikel 565 i retsplejeloven

Afgørelser siden

2007

Relevante links

Link åbner i nyt vindueHøjesteret for civil og strafferetlige anliggender

Link åbner i nyt vindueStatsrådet

Link åbner i nyt vindueAppelretten i Athen

Link åbner i nyt vindueForvaltningsappelretten i Athens

Link åbner i nyt vindueForvaltningsdomstolen i første instans, Athen


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 25/06/2018