Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudska praksa država članica - Grčka

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Sudska praksa postala je dostupna na internetskoj stranici

Predstavljanje odluka/naslovnica

Državno vijeće

Vrhovni sud (Kasacijski sud)

Drugi sudovi

Prikaz odluka s pravnim propisima

Da

(od 2018. sažeci sažetaka plenarne sjednice prikazuju se pod odgovarajućim naslovom)

Da

(od 2006. sve kaznene i političke odluke)

Da

(objavljeno na web-mjestu Vijeća državnih sažetaka odluka koje su donijeli najveći upravni sudovi)

 

Poveznica se otvara u novom prozoruNa Vrhovnom sudu je mali postotak kaznenih presuda od 2006. malen. Time se omogućuje pristup odlukama u okviru relevantnog naslova. Politike i kaznene odluke dostupne su na temelju njihova broja objave.

Žalbeni Poveznica se otvara u novom prozorusud u Ateni ne objavljuje nikakvu politiku ili kaznene odluke na internetskoj stranici. Političke odluke objavljuju se na internetskim stranicama odjela u njihovom broju, a njihov sažetak i dalje nije kategoriziran. Kaznene se presude ne objesi niti kao niz niti kao rezultat.

Primjeri kvalifikacija

Prijevara, mladi, prehrana, korupcija

Formatima

Državno vijeće i Areios Pagos

Drugi sudovi

Dokument

Metapodaci

Dokument

Metapodaci

Koji se drugi formati upotrebljavaju?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (upravni sudovi)

Ne

(ostali sudovi)

HTML (upravni sudovi)

Ne

(ostali sudovi)

Daljnji postupci

Državno vijeće

Areios Pagos (Grčka)

Upravni sudovi

Drugi sudovi

Dostupne informacije

kad je riječ o pravnim sredstvima?

Da

Da

Da

Da

o pitanju je li predmet još u tijeku?

Da

Da

Da

Da

u pogledu ishoda pravnih sredstava?

Da

Da

Da

Izvorno pitanje u Ateni: Da (za pravne lijekove s manje razine)

o neopozivosti presude?

Da

Da

— MPI: Da, ako nisu dostupni pravni lijekovi

Ne

u pogledu daljnjih postupaka koji se vode pred

drugi nacionalni sud (Ustavni sud...)?

sudom Europske unije?

sud za ljudska prava?

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravila o objavljivanju

na nacionalnoj razini?

na razini sudova?

Postoje li obvezujuća pravila za objavu sudskih odluka?

Da

(osobni podaci – Zakon 4624/19 i Opća uredba o zaštiti podataka br. 679/2016)

Da

(osobni podaci – Zakon 4624/19 i Opća uredba o zaštiti podataka br. 679/2016)

 

Državno vijeće i Areios Pagos

Drugi sudovi

Objavljuju li se sve presude ili samo odabir?

StE: Već je objavljeno otprilike 80 % svih odluka. Postupno će svi biti objavljeni.

Vrhovni sud objavljuje cjelovitu sudsku praksu o kaznenim i političkim odlukama, osim odluka koje se odnose na postupak iz članka 565.. zakona o parničnom postupku.

Administrativni sudovi: Objava sudske odluke

Ako se vrši odabir, koja se mjerila primjenjuju?

StE: Važnost predmeta

— MPI: Važnost predmeta

 

Državno vijeće

Areios Pagos (Grčka)

Drugi sudovi

Postoje li sudske odluke dostupne na internetu u anonimiziranom obliku (brisanje imena)?

Da

Da

Ne

Ako jeste,

sve odluke?

Država osigurava anonimizaciju svih odluka objavljenih na svojim internetskim stranicama.

Da

Osim odluka koje se odnose na postupak iz članka 565.. zakona o parničnom postupku

odluke koje donose

1990

2006

Važne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruAreios Pagos (Grčka)

Poveznica se otvara u novom prozoruDržavno vijeće

Poveznica se otvara u novom prozoruEfeteio Athinon (Grčka)

Poveznica se otvara u novom prozoruŽalbeni upravni sud u Ateni

Poveznica se otvara u novom prozoruPrvostupanjski upravni sud u Ateni

Poveznica se otvara u novom prozoruPrvostupanjski sud u Ateni


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 18/03/2020